Zoekresultaat 41 - 50 van 50 resultaten

 • Vluchtelingenpaspoort

  Woon je in Nederland, heb je een verblijfsvergunning type III of IV en wil je naar het buitenland? Dan kun je een vluchtelingenpaspoort aanvragen als je geen paspoort van je thuisland hebt. Maak online een afspraak voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Je hebt een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig als je in je (nieuwe) baan gaat werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Als je werkgever eHerkenning heeft en aan de voorwaarden voldoet, kan deze online een VOG aanvragen. Als je werkgever de VOG heeft aangevraagd en het werkgeversdeel heeft ingevuld, krijg je een e-mail met een link om de vragenlijst online af te ronden. Zie voor meer informatie over de VOG aanvraag de website van Dienst Justis, justis.nl.

 • Omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplan activiteit

  Wil je bouwen, verbouwen of het gebruik van een bouwwerk wijzigen maar past dit niet in het omgevingsplan? Dan kun je in bepaalde gevallen toch een omgevingsvergunning krijgen. Dit heet een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).  Vragen over bouwwerken? Voor vragen over bouwwerken kun je terecht bij bouwbalie@eindhoven.nl Heb je een vraag over een ontwikkeling van 8 of meer woningen of het wijzigen van bijvoorbeeld de functie bedrijf/horeca naar wonen? Je kunt een plan indienen via Intake nieuwe bouwinitiatieven.  Wil je weten of je een vergunning nodig hebt? Doe de vergunning check in het Omgevingsloket. Je kunt je hier ook een vergunning aanvragen.  

 • Ontheffing busbaan, parkeerverbod en inrijverbod

  In Eindhoven gelden diverse regels rondom parkeren en het inrijden in bepaalde gebieden. Voor het parkeren op plaatsen met een parkeerverbod en voor het inrijden in verkeersvrije gebieden als de paaltjes omhoog zijn, heb je een ontheffing nodig. Vraag deze ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) online aan.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Je kunt de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen als bestuurder of passagier. Kun je als bestuurder van een auto minder dan 100 meter aan één stuk lopen met een hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een rollator? En zal die beperking meer dan 6 maanden duren? Vraag dan een bestuurderskaart aan. Of heb je als passagier deze beperkingen en kun je niet zelfstandig wachten totdat de bestuurder de auto heeft weggezet? Vraag dan een passagierskaart aan. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden, ook als de aanvraag wordt afgewezen. Bekijk alle voorwaarden verderop op deze pagina. 

 • Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aanleggen

  Wil je op je erf een sloot dempen? Of wil je jouw terrein als opslagplaats gebruiken? Bekijk dan eerst het omgevingsplan in het Omgevingsloket. Hierin staat voor welk gebruik van je grond je een vergunning nodig hebt. Je hebt een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aanleggen nodig, voor werkzaamheden die niet als bouwen zijn aan te merken, wanneer het omgevingsplan dit voorschrijft. 

 • Zorgfraude melden

  Zorgfraude is: op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg, door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld wanneer zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

 • Gebruiksmelding brandveilig gebruik

  Om een gebouw brandveilig te kunnen gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Daarnaast maak je voor de meer risicovolle soorten gebruik een melding. Dit doe je dit via het Omgevingsloket.

 • Bedrijf starten

  Ben je een startende ondernemer en heb je vragen over huisvesting of het bestemmingsplan? Of wil je meer weten over financiering of welke vergunningen je nodig hebt? We kunnen je hierin adviseren en begeleiden. Stuur voor meer informatie een e-mail naar ondernemersloket@eindhoven.nl.Als je plannen hebt met jouw pand of onderneming kan het Team Transformatie Centrumgebieden je wellicht van dienst zijn.

 • Subsidie gemeentelijke monumenten

  Ben je eigenaar van een gemeentelijk monument? Wij vinden het belangrijk dat dit in goede staat blijft. We komen je graag tegemoet in de onderhoudskosten. Vraag daarom subsidie aan voor de instandhoudingskosten.