Zoekresultaat 41 - 50 van 59 resultaten

 • Omgevingsplan

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment gaan alle vastgestelde bestemmingsplannen op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat is één plan voor de hele gemeente. Als je (ver)bouwplannen of andere plannen die de fysieke leefomgeving raken hebt, kun je hiermee te maken krijgen.

 • Stemmen bij volmacht

  Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.

 • Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

  Wilt u stemmen in een andere gemeente dan de gemeente waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Bewaar uw kiezerspas goed. U krijgt geen nieuwe pas als u de kiezerspas kwijtraakt. Een kiezerspas aanvragen kan op drie manieren: digitaal, schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Woont u in Borne en heeft u drie jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden één keer per jaar een individuele inkomenstoeslag krijgen. De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie.

 • Programma Inclusieve samenleving

  Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen binnen het programma Inclusieve samenleving?

 • Aanvullend Openbaar vervoer

  U kunt van het aanvullend openbaar vervoer (aov) gebruikmaken wanneer u van of naar gemeente Borne reist en u binnen Twente blijft. U kunt hiervoor een rit boeken via Brookhuis via tel. (088) 460 7097.

 • Wmo / Wlz

  De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en mee kunt blijven doen aan de maatschappij.

 • Privacyverklaring

  Vraagt u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of voorziening aan dan worden de gegevens die u aan ons verstrekt heeft verzameld en bewaard. Hieronder leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

 • Programma Wonen en Leven

  Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen binnen het programma Wonen en Leven?

 • Koninklijke onderscheiding

  Wie verdient volgens u een Koninklijke onderscheiding?