Zoekresultaat 61 - 62 van 62 resultaten

  • Subsidie verantwoorden

    Heeft u voor 2022 een jaarlijkse subsidie gekregen? Dan moet u verantwoording afleggen over de verleende subsidie. Met de gevraagde gegevens kan de gemeente uw aanvraag tot vaststelling behandelen. Ontving u het afgelopen jaar een brief waarin u de subsidie voor 2021 mocht doorschuiven naar 2022? Ook voor deze subsidie vragen wij om een verantwoording. U kunt dan zowel voor de subsidie voor 2021, als die voor 2022 één verantwoordingsformulier invullen. Wel moet uit de gevraagde bijlagen duidelijk blijken of het om 2021 en/of 2022 gaat. Verantwoording doorgeven Een aanvraag tot vaststelling kan elk jaar vanaf 1 mei tot en met 1 juni. Verordeningen en regelingen Subsidieverordening 2019 Subsidieverordening 2023 Subsidieregeling 2022 Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen 2021 Contact Heeft u vragen over het doorgeven van een verantwoording voor subsidie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.

  • Geheimhouden persoonsgegevens

    De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt voor een deel af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen heeft of een rijbewijs. Welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen, ziet u op de website van de Rijksoverheid. Aanvragen of intrekken Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar. Geheimhouding aanvragen of intrekken