Zoekresultaat 61 - 70 van 73 resultaten

 • Koninklijke onderscheiding, lintje

  Als u iemand kent in uw omgeving die een lintje verdient, dan kunt u die persoon voordragen.

 • Standplaats aanvragen

  Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Bijzondere bijstand

  Voor sommige kosten kunt u aan de gemeente een bijdrage vragen. Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn en waarvoor u door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen sparen. Deze bijdrage heet bijzondere bijstand.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een vergunning aanvragen of een melding doen bij de gemeente.

 • Klacht indienen

  Het kan zijn dat bepaald handelen van de gemeente u benadeelt. Bijvoorbeeld door gedrag of optreden van een bestuurder of medewerker van de gemeente. Dan wil de gemeente dat graag weten. Niet alleen om de klacht te verhelpen, maar ook omdat de gemeente van uw klacht wil leren, door bijvoorbeeld de uitvoering van werkzaamheden te verbeteren. Ook als u een idee heeft over hoe wij zaken beter kunnen doen horen wij dat graag. U kunt dan een klacht indienen.

 • Melden bijstand

  Heeft u te weinig inkomen om van te leven en zijn er geen andere voorzieningen? Dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen. Leest u deze pagina eerst goed. Als u hierna de bijstandsuitkering wilt aanvragen dan kunt u klikken op onderstaande groene knop 'Aanvragen'.

 • Festiviteit bedrijf, vereniging of school

  De gemeente Montferland heeft ruimere geluidsnormen opgesteld voor een aantal festiviteiten.

 • Handhavingsverzoek

  Wanneer er in uw omgeving een gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke situatie is ontstaan en een klacht of bemiddeling niet voldoende of niet tijdig tot verbetering heeft geleid, kunt u een handhavingsverzoek indienen. U vraagt ons dan om een handhavingsbesluit.

 • Subsidies Recreatie en Toerisme

  In de gemeente Montferland worden subsidies verstrekt op basis van de Algemene Subsidieverordening. Voor de subsidies in de sector recreatie en toerisme zijn de regels verder uitgewerkt in een aparte subsidieregeling. Onderaan deze pagina vindt u de links naar zowel de verordening als de regeling.