Hoe werkt de democratie?

Volksvertegenwoordiging, constitutionele monarchie, de Grondwet

De manier waarop het bestuur over de Nederlandse staat is geregeld, heet democratie. In een democratie heeft het volk de macht. Het begrip democratie is afgeleid van twee Griekse woorden, demos betekent volk, kratos staat voor macht. Maar wat is het volk? In ons land wonen meer dan zeventien miljoen mensen die allemaal hun eigen opvattingen hebben over wat er zou moeten gebeuren. Zo maar een keer met z'n allen bij elkaar gaan zitten om daar over te praten en besluiten te nemen is onmogelijk.

Wie actief is in een vereniging of een club weet hoe moeilijk het kan zijn om een besluit te nemen wanneer er meerdere meningen zijn. Daarom kiezen leden een bestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de meningen van haar leden. Op soortgelijke wijze zit de Nederlandse staat in elkaar. Omdat we niet met z'n allen tegelijk het land kunnen besturen, kiezen we volksvertegenwoordigers. Op landelijk niveau zijn dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer, op gemeentelijk niveau wordt ons democratisch gekozen bestuur gevormd door de gemeenteraad en in de provincie door de Provinciale Staten.