Resultaten 11 - 20 van 115 resultaten

 • Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing

  Wilt u buiten een horecagelegenheid tijdens een evenement zwak alcoholhoudende dranken zoals bier of (glüh)wijn schenken of verkopen dan heeft u een ontheffing nodig. Een ontheffing kunt u aanvragen door het aanvraagformulier in te dienen. Het kost € 45,90 en duurt maximaal 8 weken. Sterke drank mag tijdens een evenement niet verstrekt worden, hiervoor is geen ontheffing mogelijk.

 • Brandpreventie, gebruiksvergunning

  Als eigenaar of beheerder van een gebouw moet u een aantal maatregelen nemen om dat gebouw brandveilig te gebruiken. Voor sommige gebouwen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. En soms moet u alleen een melding doen voor brandveilig gebruik. U betaalt hier eenmaal legeskosten voor. De behandeltermijn van een melding is 4 weken en voor een vergunning maximaal 26 weken.

 • Vergoeding kinderopvang

  In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Alleen met opvang uit dit register, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst, via www.belastingdienst.nl. Het duurt ongeveer 6 weken voor de Belastingdienst de eerste toelage stort. Tip: Vraag de toeslag direct aan als u het contract voor kinderopvang hebt ontvangen.

 • Collectieve melding geluid

  Het college van B&W wijst elk jaar een aantal dagen aan voor een collectieve melding geluid (collectieve festiviteit). Tijdens deze dagen kunt u als horecaondernemer meer geluid maken dan normaal is toegestaan, bijvoorbeeld om een artiest of band op te laten treden in uw horeca-inrichting. Wilt u liever op een andere dag meer geluid maken? Dan kunt u hiervoor een incidentele melding geluid en openingstijden indienen. Dit mag maximaal 10 keer per jaar.

 • Wajong-uitkering

  Wanneer u op jonge leeftijd een ziekte of handicapt hebt gekregen en daardoor nu en in de toekomst niet kunt werken, kunt u misschien een Wajong uitkering krijgen. Wajong vraagt u aan bij het UWV. Kunt u nu of in de toekomst wel werken? Dan krijgt u geen Wajong. Meld u bij ons, wij helpen u bij het zoeken naar een passende baan.

 • Exploitatievergunning sekbedrijf

  Elke gemeente bepaalt zelf aan hoeveel seksbedrijven er een vergunning kan worden verleend. Binnen de gemeente Vlaardingen wordt aan maximaal één seksbedrijf vergunning verleend. Voor nieuwe vestigingen is op dit moment geen ruimte.

 • Groenstroken/restgronden kopen of in erfpacht krijgen

  Ligt de grond waarvan u eigenaar bent naast een openbare groenstrook of reststrook? Dan kunt u als eigenaar of erfpachter een aanvraag indienen om deze strook te kopen of in erfpacht te krijgen. Dit is niet mogelijk voor huurders van woningen. Hoe werkt het Bel de gemeente via (010) 248 4000 om te vragen of u de groen- of reststrook kunt kopen of huren. Als u de grond kunt kopen of huren, maakt u een tekening van de strook grond die u wilt. Digitaal aanvragen: doe uw aanvraag via www.vlaardingen.nl/contactformulier en stuur een afbeelding (scan of foto) van de tekening mee. Schriftelijk aanvraag: stuur uw brief en tekening naar Gemeente Vlaardingen, team Vastgoed, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Binnen 12 weken krijgt u een aanbod voor het kopen of huren van het stuk grond. NB. Grond in erfpacht verkrijgt betekent dat de gemeente eigenaar is en blijft van dit stukje aarde. Je betaalt als erfpachter een vergoeding voor het gebruik van de grond. Dit wordt een canon genoemd. Kosten Bij koop betaalt u € 150,00/m2 grond. Daarnaast krijgt u nog kosten van een notaris en de inschrijving in het Kadaster. De erfpachtkosten berekent de gemeente voor u. U ontvangt hier jaarlijks een rekening voor. Vragen? Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.  

 • Vuurwerk afsteken

  U mag in de gemeente Vlaardingen alleen op 31 december van 18.00 tot 02.00 uur vuurwerk (categorie F1 + F2 )*  afsteken zonder ontheffing. Vuurwerkvrije zones Wel hebben we zes vuurwerkvrije zones in Vlaardingen. De vuurwerkvrije zones zijn rondom: Veerplein en het Liesveld winkelcentrum De Loper winkelcentrum Holiërhoek omgeving Hospice De Margriet, Prinses Margrietlaan 15 omgeving Stadsboerderij Holywood, Boerderijpad 1 omgeving Dierenweide Het Hof Op deze plaatsen mag geen vuurwerk worden afgestoken. Ook niet op de tijden dat het landelijk wel is toegestaan: tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. * Categorie F1 + F2  Op de verpakking van legaal vuurwerk staat een minimumleeftijd van 12 of 16 jaar. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk: De minimumleeftijd van 12 jaar geldt voor fop- en schertsvuurwerk. Het gaat om categorie F1 vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten. De minimumleeftijd van 16 jaar geldt voor consumentenvuurwerk. Het gaat om categorie F2 vuurwerk, zoals fonteinen en grondspringen. Vuurwerk buiten deze periode Gespecialiseerde bedrijven mogen ook buiten deze periode tijdens een evenement vuurwerk afsteken. Hiervoor moet ontheffing worden aangevraagd bij de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Hoe werkt het? Vraag een ontheffing aan bij de DCMR. Neem contact op via: DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam Telefoon: (010) 246 8000 E-mail: info@dcmr.nl Website: dcmr.nl Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aanvragen subsidie voor monument/beeldbepalend pand

  Bent u eigenaar van een monument of beeldbepalend pand? En wilt u het uiterlijk van het pand veranderen door werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een verbouwing of groot onderhoud? Voor de bouw- of onderhoudskosten, kunt u subsidie aanvragen. Ook voor het goed zichtbaar en toegankelijk maken van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Maak een afspraak voor: Aanvraag subsidie voor monumenten (pdf, 141kB) Aanvraag subsidie voor beeldbepalend pand (pdf, 141 kB) Aanvraag subsidie voor activiteiten erfgoed (pdf, 139 kB) Voorwaarden Gemeentelijk monument De onderhoudswerkzaamheden moeten in het belang van de monumentale waarden, toekomst en/of exploitatie van het object zijn. De Commissie Welstand en Monumenten moet de aanvraag positief beoordelen. De Subsidieverordening Monumenten 2000 is te vinden via www.vlaardingen.nl Beeldbepalend pand Voor beeldbepalende panden verleent het college subsidie wanneer het pand bijdraagt aan de ambities uit onze Erfgoednota om erfgoed te behouden, maar ook zichtbaar en toegankelijk te maken. Hierbij wordt de Algemene Subsidieverordening 2011 aangehouden, deze is te vinden via decentrale.regelgeving.overheid.nl Hoe werkt het? Subsidie voor verbouw en onderhoud gemeentelijk monument of beeldbepalend pand Print het aanvraagformulier 'subsidie monumenten’ (pdf, 141kB) of het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie beeldbepalend pand' (pdf, 141kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Subsidie voor activiteiten om erfgoed goed zichtbaar (promotie) en toegankelijk te maken Print het aanvraagformulier aanvraagformulier 'subsidie activiteiten erfgoed'  (pdf, 139kB) uit en vul het in. Maak een foto van het formulier of scan het in en stuur het formulier via www.vlaardingen.nl/contactformulier. Binnen 3 tot 5 werkdagen krijgt u een reactie op uw aanvraag. Heeft u nog vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Naam wijzigen

  Wilt u uw achternaam veranderen? Dan kunt u een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wilt u een andere voornaam? Dien dan een verzoek in bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Hoe werkt het? Dien voor het veranderen van uw achternaam een verzoek in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl . Neem voor het veranderen van uw voornaam contact op met een advocaat. De advocaat dient een aanvraag voor voornaamswijziging in bij de rechtbank. De gemeente wacht op de beschikking van de rechtbank en/of het Koninklijk Besluit over de naamswijziging. Als de gemeente deze heeft gekregen, past de gemeente uw persoonsgegevens aan. Dit gebeurt op uw geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit duurt 4 tot 6 weken. Na de naamswijziging moet u een nieuw identiteitsbewijs en/of rijbewijs aanvragen. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.