Resultaten 1 - 10 van 203 resultaten

 • Asbest verwijderen

  Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u meestal een sloopmelding doen.  U doet de melding via het Omgevingsloket online. Omgevingsloket

 • Monument verbouwen

  Voor het verbouwen, restaureren of het onderhouden van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade door schuld, nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. De gemeente zal uw schadeclaim beoordelen en behandelen. Indienen schadeclaim/aansprakelijkstelling

 • Ontheffing voor openingstijden horecabedrijf aanvragen (verlaatje)

  Eigenaren van een horecabedrijf kunnen een ontheffing krijgen voor de openings- en sluitingstijden van hun bedrijf. Dit kan voor het organiseren van een feest of evenement.

 • Inzameling bedrijfsafval

  De gemeente zamelt in principe geen bedrijfsafval in. Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. Zo kunt u het bedrijfsafval laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.

 • Verhuizing door zorginstelling

  Een zorginstelling mag de verhuizing van een nieuwe bewoner doorgeven. Verhuizing bewoner doorgeven  (eHerkenning)

 • Aangifte doen van lijkvinding

  Als na een overlijden de dag van overlijden niet vastgesteld kan worden, is er sprake van een zogenaamde lijkvinding. Als uitvaartondernemer doet u dan aangifte van lijkvinding. Na uw aangifte zal de officier van justitie aangifte doen. Dit gebeurt meestal schriftelijk.

 • Buitenlands huwelijk in Nederland registreren

  Bent u als Nederlander in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registeren bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U komt voor de registratie persoonlijk langs op het gemeentehuis. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente via tel. 0525 - 688 688.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Aanvraag dwangsom bij niet tijdig beslissen (pdf, 126kb) 

 • Trouwen of geregistreerd partnerschap

  Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dat laten weten bij de gemeente waar u wilt trouwen. Deze melding doet u tenminste 2 weken en maximaal 1 jaar voor de trouwdatum. Hierbij geeft u de gewenste locatie, voorkeur voor trouwambtenaar, datum en tijdstip voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap aan.  Melding huwelijk of partnerschap met DigiD