Zoekresultaat 1 - 10 van 132 resultaten

 • Aanvraag nadeelcompensatie

  Nadeelcompensatie is de vergoeding van schade die kan ontstaan wanneer wij onze taken volgens de regels uitvoeren. Het gaat om schade veroorzaakt door: rechtmatige besluiten, bijvoorbeeld het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning feitelijke handelingen, bijvoorbeeld een wegafsluiting voor werkzaamheden aan de weg De schade kan bestaan uit: waardevermindering van onroerende zaken. Een woning kan bijvoorbeeld in waarde dalen als wij een vergunning verlenen voor een appartementencomplex op de grond ernaast. verminderde inkomsten of het moeten maken van extra kosten. Bijvoorbeeld omdat wij werkzaamheden aan de weg laten uitvoeren, kan een bedrijf tijdelijk niet bereikbaar zijn. Het bedrijf kan daardoor inkomsten mislopen.  Onder nadeelcompensatie valt sinds 1 januari 2024 ook de vergoeding van schade die kan ontstaan door planologische besluiten. Dit heette eerst planschade. 

 • Melding openbare ruimte

  Plekken die we allemaal gebruiken, zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken, noemen we openbare ruimte. Vindt u dat er iets niet in orde is, doe dan een melding openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan kapotte straatverlichting, een verzakte stoep, een kapot speeltoestel, gevonden fiets, zwerfafval, volle prullenbakken, of een dood dier in het water. Melding doen » Riool verstopt of wateroverlast Bepaal eerst of de verstopping op gemeentegrond of op uw eigen terrein zit. Ongedierte zoals ratten, muizen of wespen De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond. Hoog gras of vragen over snoeiwerk, onkruidbestrijding ? Veel onderhoud aan de openbare ruimte wordt in vaste rondes en op vaste data gedaan. Wij wijken hier alleen vanaf bij een gevaarlijke situatie. Gevaarlijke bomen of takken Bomen of takken die op doorgaande wegen voor gevaarlijke situaties zorgen. Spoedgeval of gevaarlijke situatie Bel dan met telefoonnummer14 0172, ook na kantoortijden en in het weekend.

 • Nieuwe retailvisie Alphen aan den Rijn

  Met de nieuwe retailvisie zorgen we ervoor dat onze gemeente aantrekkelijk blijft om in te wonen, werken en verblijven. Goede winkelgebieden en een goede retailvisie helpen ons hierbij. De gemeente stelt de nieuwe retailvisie op samen met ondernemers en een adviesbureau. Waar gaat de retailvisie over De retailvisie gaat over meer dan alleen winkels. Het gaat over restaurants en ondernemingen waar een dienst wordt verleend, zoals bijvoorbeeld een kapper. Een bredere visie geeft ons een betere basis om nieuwe plannen te beoordelen. Ook onderwerpen die nu niet in de huidige detailhandelsvisie staan, voegen we toe. Uiteindelijk gaat de retailvisie in op de verschillende type winkelgebieden, supermarkten, grootschalige detailhandel en horeca. Dit zorgt voor duidelijkheid naar onze ondernemers over de toekomst en waar bijvoorbeeld nieuwe plannen wel of niet uitgevoerd kunnen worden.  Sinds januari 2023 werken we aan de retailvisie. Dat doen we door: Een ronde te maken langs de verschillende winkelgebieden Een analyse te maken van bestaande data In gesprek te gaan met winkeliers Planning Januari 2023: startoverleg en kijken naar huidige situatie Februari 2023: data analyse, trends en ontwikkelingen, opzet communicatieplan Maart 2023: overleg met ondernemers om samen een conceptvisie te maken April 2023: conceptvisie verder ontwikkelen Mei2023: sessie met college en overleg met ondernemers Juli tot en met augustus 2023: definitieve analyse Augustus tot en met september 2023: gesprekken met ondernemers over de conceptvisie Oktober 2023: participatie-avond  November en december 2023: aanleveren collegebesluit  December 2023 en januari 2024: terinzagelegging van de visie December 2023 tot en met maart 2024: Bestuurlijke besluitvorming Heeft u vragen over de retailvisie? Stuur dan een e-mail naar economischezaken@alphenaandenrijn.nl.

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups kan van half mei tot augustus voor ongemak zorgen. Aanraking met de brandharen kan klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen of luchtwegen veroorzaken. De gemeente neemt daarom maatregelen om de overlast te beperken. Wat doet de gemeente Vanaf half april spuiten we met een biologisch middel op plekken waar veel mensen komen en waar het risico op overlast het grootst is. Bijvoorbeeld bij scholen en kinderdagverblijven, sport- en spelplekken, zorgcentra, fietsroutes binnen de bebouwde kom en parken. Preventief spuiten zorgt ervoor dat de rupsnesten zich niet verder ontwikkelen en er geen brandharen ontstaan. Daarnaast hebben we ongeveer 50 nestkastjes voor kool- en pimpelmezen opgehangen. Deze vogels eten de rupsen. Bij andere eikenbomen binnen de bebouwde kom en langs fietsroutes in het buitengebied zoeken we actief naar nesten. Met een hoogwerker zuigen we de nesten weg.  Wat u kunt doen Voor het verwijderen van een nest op uw eigen terrein schakelt u zelf een een professioneel bedrijf in. Ziet de eikenprocessierups in de openbare ruimte doe dan een melding bij de gemeente. Een eikenboom met eikenprocessierupsen herkent u aan de bolvormige, witgrijze nest op de stam of dikkere tak. Help ons het nest snel te vinden en voeg een locatiefoto toe. Houd bij het maken van de foto voldoende afstand van het nest. De gemeente laat de nesten zo snel mogelijk verwijderen door een professioneel bedrijf.  Melding doen » Maak uw tuin insect- en vogelvriendelijk Vogels, met name kool- en pimpelmezen eten de eikenprocessierups. Maar de rups heeft nog meer natuurlijke vijanden zoals zweefvliegen en sluipwespen. U kunt helpen door uw tuin insecten- en vogelvriendelijk in te richten en natuurlijk door een nestkastje te plaatsen. Meer informatie leest u op www.vogelbescherming.nl. 

 • Waterbeheer

  Water wordt door verschillende organisaties beheerd. Heeft u een melding, vraag of klacht over het waterbeheer, kijk bij wie u terecht kunt: Rioolwater (in stedelijk gebied) Algemene informatie over rioleringen leest u op www.riool.info Wat u moet doen bij een rioolverstopping zie melding rioolverstopping. Drinkwater Voor vragen of opmerkingen over drinkwater, neemt u contact op met Oasen. Water in het landelijk gebied Het Hoogheemraadschap van Rijnland beheert voor Alphen aan den Rijn het water in landelijk gebied. Rivieren en meren Rijkswaterstaat beheert het water in rivieren en meren. Zwemmen in open water In Alphen aan den Rijn kan in de Zegerplas (westzijde en zuidoever) gezwommen worden. De zwemwaterkwaliteit bekijkt u op www.zwemwater.nl

 • Inhuren van extern personeel

  Het inhuren van extern personeel gaat bij de gemeente Alphen aan den Rijn via Flextender of via Tempo Team. Hier publiceert de gemeente alle inhuuraanvragen of vacatures. Tijdens het uitvoeren van de opdracht loopt ook de gehele contractafhandeling, urenregistratie en facturatie via Flextender of Tempo Team.  De Inhuurdesk is ingericht als een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Uiteindelijke gunningen worden ook via de DAS door de gemeente bekend gemaakt. Gunningen worden gepubliceerd via Tenderned. Wil je in vaste dienst bij de gemeente? Bekijk dan de vacatures. 

 • Sportaccommodatie huren

  U zoekt een ruimte voor sport, spel of ontspanning. Dan kunt u via de gemeente verschillende (sport)accommodaties huren. We verhuren sport- en gymzalen, sporthallen en buitensportaccommodaties. Wilt u een ruimte huren? Stuur dan een e-mail naar verhuursport@alphenaandenrijn.nl met uw wensen en uw gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer). Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.  

 • Evenementenvergunning

  Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, kermis, optocht, feest of festival, herdenkingsplechtigheid, toertocht of hardloopwedstrijd? U vraagt een evenementenvergunning aan als: er meer dan 150 bezoekers kunnen komen het evenement op of langs de openbare weg is het nodig is de straat af te sluiten voor het evenement het kan zijn dat er tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden Er meer dan 5 objecten groter dan 10m2 geplaatst worden Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel geeft u dit aan de gemeente door via een melding klein evenement.   

 • Emigratie doorgeven

  U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent. Deze periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt door aan de gemeente. U kunt voor uzelf en uw meeverhuizende familieleden aangifte doen. Hoe werkt het Wij verwerken uw aangifte op de dag dat u de aangifte doet. Dit is dan de emigratiedatum. Uw emigratie wordt automatisch doorgegeven aan andere overheidsinstanties en organisaties zoals zorgverzekeraars, pensioenfondsen, Sociale VerzekeringsBank (SVB). U wordt opgenomen in het register van Registratie niet Ingezetenen (RNI). Bewijs van uitschrijving Een bewijs van uitschrijving kan alleen aan de balie, tijdens uw aangifte van emigratie, worden verstrekt. Hier zijn kosten aan verbonden.  Verhuist u naar Caribisch Nederland (Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius)? Dan ontvangt u van ons een bewijs van uitschrijving. Dit bewijs kost u niets. U heeft het daar nodig bij de inschrijving. Wilt u later een uittreksel met uw emigratiegegevens? Hiervoor kunt terecht bij één van de RNI-loketten. Dit kunt u niet aanvragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • Bouwtekeningen en bouwdossier inzien

  Heeft u bouw- of verbouwplannen en wilt u weten hoe de constructie van het pand is? Wilt u de oorspronkelijke bouwtekening inzien en is het bouwdossier ouder dan 2015? Dan kunt u het bouwdossier van het pand opvragen bij het gemeentearchief. In het dossier vindt u onder meer informatie over bouw- en omgevingsvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen, funderingen en palenplannen. Voor het inzien van een bouwdossier maakt u een afspraak met het gemeentearchief. Een medewerker van het archief neemt contact met u op en bespreekt hoe u de stukken kunt inzien. Let op: Voor het inzien van ingediende of verleende vergunningen vanaf 2015 tot heden kunt u terecht in het gemeentehuis. Neem dan contact op via e-mail of telefonisch via 14 0172.