Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Medische keuring en gezondheidsverklaring rijbewijs

  Wanneer u een rijbewijs heeft in de categorie C, D, CE en DE (groot rijbewijs) moet u zich laten keuren. Ook wanneer u een aandoening heeft die de rijgeschiktheid kan beïnvloeden of wanneer u 75 jaar of ouder bent, moet u zich periodiek laten keuren om uw rijbewijs te houden. Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Gezondheidsverklaring De Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen verklaring) is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de Gezondheidsverklaring nodig als u rijexamen gaat doen of als u vanwege een medische situatie een rijbewijs met beperkte geldigheidsduur heeft. Maar ook als u uw rijbewijs wilt halen of verlengen voor vrachtauto of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE) en als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u deze verklaring invullen. Door deze verklaring in te vullen kan het CBR beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden. Zie ook: www.cbr.nl/gezondheidsverklaring Waar kan ik een Gezondheidsverklaring kopen? U kunt op de volgende manieren aan een Gezondheidsverklaring komen: Mijn CBR (www.cbr.nl) voor het online kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen gaat via iDeal. De CBR webshop (cbr.nl/webshop) voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost 10 euro extra. De verklaring is zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via iDeal. Een papieren gezondheidsverklaring 75+ is ook via de gemeente te koop. Maak hiervoor een afspraak online (keuze gezondheidsverklaring) of bel met 14 0522. Na het insturen van de Gezondheidsverklaring aan het CBR (digitaal of per post) ontvangt u van het CBR het keursverslag. Voor ouderen en beroepschauffeurs moet dit altijd door een arts worden ingevuld. Vervolgens maakt u een afspraak voor een keuring. Let op: Er zijn misleidende websites waarbij de indruk gewekt wordt dat mensen bij de betreffende websites een ‘pre-check’ kopen die genoeg zou zijn voor een Gezondheidsverklaring. Dat is niet zo. In werkelijkheid moet u daarna alsnog naar de website van het CBR voor de echte gezondheidsverklaring. Hierdoor verdubbelt het bedrag. Regel de Gezondheidsverklaring altijd via de website van het CBR! Kosten De kosten van een gezondheidsverklaring zijn € 44,50. De kosten voor keuringen variëren afhankelijk van het type keuring tussen € 35,00 ent € 85,00 uitgezonderd toeslagen voor extra onderzoek. Tips Digitaal indienen van een gezondheidsverklaring versnelt het proces. Let op: u moet eerst een Gezondheidsverklaring opsturen naar het CBR, daarna afspraak maken met arts Start op tijd. De hele procedure kan soms enkele maanden in beslag nemen. Keuringen U kunt voor de verschillende keuringen een afspraak maken via: www.regelzorg.nl telefoonnummer is: 088 - 23 23 300 www.rijbewijskeuringsarts.nl telefoonnummer is: 036-7200911 Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Starterslening

  07-05-24 Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Door maandelijkse rente en aflossing van eerder afgesloten startersleningen wordt het budget aangevuld. Wanneer het budget de grens van 30.000 euro passeert wordt de regeling opengesteld. Houd daarvoor deze webpagina in de gaten. De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt zou mogelijk kunnen worden dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met deze lening kan het verschil tussen de prijs van het huis dat men wil kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat maximaal geleend worden overbrugd. De Starterslening is altijd een aanvulling op een normale hypotheek. Voorwaarden U bewoont op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid, dan wel bent inwonend. U koopt een bestaande koopwoning in de gemeente Meppel Dit kan niet een huurwoning (corporatiewoning) zijn die nu te koop wordt aangeboden De kosten van het verkrijgen in eigendom van de bestaande koopwoning zijn niet hoger dan €350.000,-. U gaat de woning zelf bewonen. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20 % van de verwervingskosten, maximaal van € 30.000,-. Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren. Aanvraag Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier (alleen actief bij budget; niet actief dan geen budget) op deze website. U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per post als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400. Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening Meer informatie Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522 De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw

 • Rijbewijs, aanvragen

  Vraagt u voor het eerst een rijbewijs aan dan moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Een rijbewijs kost € 51,10 en de levertijd is 5 werkdagen. Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Wanneer u bij aanvraag van het rijbewijs  65 jaar of ouder bent, geldt een kortere geldigheidsduur. Wilt u uw rijbewijs verlengen of uitbreiden met een categorie dan kan dit ook digitaal via de website van de RDW. Lees meer>>

 • Vergoeding Leerlingenvervoer

  Voor wie is vergoeding leerlingenvervoer? De gemeente Meppel gebruikt stroomschema’s om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. Deze schema’s kunt u vinden onderaan de beleidsregels.(PDF) Soorten leerlingenvervoer Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. We bieden altijd de meest zelfstandige soort die voor uw kind mogelijk is. We kijken in deze volgorde wat voor uw kind mogelijk is: Fietsen: U ontvangt een vergoeding van € 0,11 per kilometer. Hiermee kunt u eventueel een (elektrische) fiets aanschaffen. Openbaar vervoer: We vergoeden de abonnementskosten. Eigen vervoer (auto): U ontvangt een vergoeding van € 0,23 per kilometer. Groepsvervoer: Een taxi brengt en haalt uw kind. Eigen bijdrage U betaalt een eigen bijdrage van € 500,- per jaar  als: •    Uw kind naar het (speciaal) basisonderwijs gaat. •    Uw kind met Groepsvervoer naar school gaat of als u een vergoeding ontvangt voor de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer. U betaalt geen eigen bijdrage als: Uw kind door een structurele handicap niet zelfstandig naar school kan reizen. Uw verzamelinkomen van 2022 lager is dan € 29.700. Als de afstand naar school meer dan 20 kilometer is, dan betaalt u ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage. Dit betekent dat deze bijdrage afhangt van de hoogte van uw inkomen. Aanvragen U regelt uw aanvraag leerlingenvervoer snel en veilig digitaal met DigiD via  ons e-loket . U krijgt binnen 8 weken een brief met de beslissing. Ieder jaar opnieuw kunt u tussen 1 mei en 30 juni het leerlingenvervoer aanvragen voor het volgende schooljaar. Vraagt u na 30 juni 2024 het leerlingenvervoer aan? Dan kan het zijn dat u de eerste periode zelf vervoerr moet regelen. Heeft u nog geen DigiD? Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl U heeft de inloggegevens binnen enkele dagen in huis.  Declareren kosten Heeft u een beschikking voor eigen en/of openbaar vervoer? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf digitaal declareren. De gemeente Meppel streeft er naar om binnen vier weken uw declaratie te verwerken. Meer informatie Alle regels rond leerlingenvervoer staan in de Verordening Sociaal Domein van de gemeente Meppel. Lees de verordening op overheid.nl. De gemeente heeft daarnaast beleidsregels (PDF) die over de praktische uitvoering gaan.

 • Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets in uw woonomgeving wilt veranderen door te gaan bouwen, verbouwen, slopen, etc. heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Sommige activiteiten kunt u zonder vergunning uitvoeren. Aanvragen voor 1 januari 2024 Heeft u uw aanvraag of melding vóór 1 januari 2024 gedaan? Gaat u dan naar omgevingsloket.nl (OLO, het loket tot 2024) voor de actuele stand van zaken in uw aanvraag of melding. Uw aanvraag of melding handelen we nog af onder het oude recht (Wabo, Wro). Aanvragen na 1 januari 2024 Voor nieuwe aanvragen en nieuwe meldingen vanaf 1 januari 2024 gaat u naar omgevingswet.overheid.nl Voorwaarden U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig bij de volgende activiteiten: Bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk Slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht Veranderen, verbouwen of slopen van een monument Aanleggen van een weg Aanleggen van een uitrit die aansluit op de openbare weg Aanbrengen van reclame Kappen van een boom Met de vergunningcheck op omgevingswet.overheid.nl kunt u nagaan of u: een omgevingsvergunning nodig heeft kunt volstaan met een melding zonder vergunning of melding aan de slag kunt Op omgevingswet.overheid.nl kunt u de aanvraag voor de omgevingsvergunning of een melding digitaal doen. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig. Het systeem vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn U kunt de omgevingsvergunning ook op papier aanvragen. Stelt u dan een papieren formulier samen en maak online een afspraak U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente Wanneer dat nodig is, vraagt de gemeente u om aanvullende informatie of documenten Binnen 8 weken beslist de gemeente of u de omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om de aanvraag compleet te maken wordt bij de beslistermijn opgeteld. Als het om een ingewikkeld project gaat, kan de gemeente de beslistermijn met 6 weken verlengen Nadat de gemeente de beslissing op uw aanvraag heeft genomen, hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om bezwaar tegen de vergunning in te dienen. Daarna is de vergunning definitief. Nieuw: kwaliteitsborging Wilt u een nieuwe (grondgebonden) woning bouwen of een nieuw bedrijfspand van maximaal 2 bouwlagen, dan krijgt u met ingang van 2024 ook te maken met een nieuw wettelijk systeem van kwaliteitsborging. Met een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u toestemming om uw bouwplan op de door u gewenste locatie te mogen bouwen. En voor de toets op de naleving van alle technische voorschriften dient u een bouwmelding in en schakelt u een Kwaliteitsborger in. Zie ook omgevingswet.overheid.nl Over bouwen of verbouwen onder de Wkb is ook een animatie beschikbaar. De animatie, en getekend filmpje,  maakt duidelijk welke afspraken opdrachtgevers moeten maken met hun aannemer, architect en adviseurs. Nieuw onder de Wkb is dat tijdens het hele bouwproces een onafhankelijke kwaliteitsborger meekijkt. De stappen die een opdrachtgever met de kwaliteitsborger moet zetten, worden uitgelegd in het filmpje. Bekijk de animatie Informatie over lokale bijzonder omstandigheiden beleid uitvoering Wet Kwaliteitsboging (PDF) Kosten De tarieven van de legesverordening vindt u terug  op overheid.nl Meenemen Het systeem op omgevingswet.overheid.nl vertelt u welke gegevens en documenten nodig zijn Tip De omgevingswet maakt het mogelijk een conceptaanvraag te doen. Deze conceptaanvraag heeft geen formele status. Met name bij de meer complexe projecten kan het voor zowel gemeente als aanvrager wel lonend zijn. Meer informatie Meer informatie over de Welstandsnota van de gemeente Meppel Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522 Moet u verbouwen in verband met een woningaanpassing lees dan ook de informatie op de pagina Maatwerk in de woning

 • Wijzigen aanschrijfnaam (naamgebruik)

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). Het is mogelijk te kiezen uit vier verschillende namen waarmee u wordt aangeschreven: eigen naam naam partner eigen naam gevolgd door naam partner  naam partner gevold door eigen naam  

 • Verzilverlening

  7 mei 2024 Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om woningen levensloopbestendig te maken, om klaar te zijn voor de toekomst. Zo kunt u ook op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen. Om u te helpen dit te bekostigen kunt u gebruik maken van de gemeentelijke verzilverlening. Hiermee leent u op basis van de overwaarde van uw woning een bedrag waarover u alleen rente betaald. U lost de lening af bij verkoop van de woning of ingeval van overlijden. Voorwaarden Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen. Tot de maatregelen worden gerekend: bouwkundige en domotica aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen (PDF) De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beiden. Eigenaar-bewoners van een bestaande woning van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Meppel. De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt, zelf bewonen of gaan bewonen. De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten: De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 30.000,-. De Verzilverlening bedraagt (samen met de hypotheek) niet meer dan 80 % van de WOZ-waarde van de woning. Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren. Kenmerken lening De Verzilverlening heeft geen invloed op uw besteedbare inkomen, u betaalt geen maandelijkse rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks opgeteld bij de schuldrest. De rente staat 40 jaar vast en wordt door SVn bepaald. De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld en wordt afgelost bij de verkoop van de woning, het overlijden van de (langstlevende) schuldenaar of aan het einde van de looptijd. De afsluitkosten, notariskosten, eventuele taxatiekosten en kosten voor het financieel advies kunnen worden meegefinancierd. Vervroegde aflossing kan te allen tijde boetevrij met een minimum van € 250,-. Aanvraag Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier (alleen actief bij budget; niet actief dan is budget op) op deze website. U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per mail als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400. Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening Meer informatie Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522 De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw

 • PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons)

  Gooi plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD) niet bij het restafval, maar bied het aan via de speciale container met oranje deksel. Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale zakken voor dit afval.  Deze afvalstoffen zijn grondstof voor nieuwe producten. Alle afvalproducten die u scheidt, belanden niet in de verbrandingsoven. Verbranding van restafval is de duurste vorm van afvalverwerking. Door afval te scheiden, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing! Verzamel PMD in doorzichtige zakken. Zo kunnen onze collega's meteen zien of u het juiste afval in de PMD container heeft gegooid.  Werkwijze laagbouw U verzamelt het afval in de grijze container die voorzien is van een speciale sticker of een oranje deksel. Gebruik een doorzichtige zak of gooi het los in de container.  Inzameling via de grijze container vindt een keer per drie weken plaats. In de afvalkalender staat wanneer de gemeente het plastic afval bij u ophaalt. U zet de container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons na 18.00 uur van de dag voorafgaand aan de inzameling op de opstelplaats voor containers. hoogbouw Bewoners van hoogbouw gebruiken speciale plastic zakken voor het verzamelen van het afval. De gemeente haalt bij hoogbouw wekelijks de zakken met het PMD op. Dat gebeurt op de woensdag. Bewoners van flats en appartementen kunnen alleen op deze dag hun zakken met plastic afval nabij de ondergrondse container aanbieden. De speciale zakken ontvangen voor de kunststofinzameling kan op de volgende wijze: U haalt de zakken op in het Stadhuis, bij de gemeentewerf, Eekhorstweg 16 of bij het Leer Werk Centrum Meppel, Bremenbergweg 2, Meppel.  Lukt dit niet dan kunt u de zakken ook bestellen met het digitale formulier. Let op: U ontvangt de zakken na ongeveer één week. Doe de check Gebruik drie vragen om te bepalen of iets in de PMD container mag: Is het een verpakking? Is het leeg? Komt het uit de keuken of badkamer? 3 keer ‘ja’? Dan mag het in de PMD container. Extra ondergrondse container Winkelcentrum Koedijkslanden heeft een speciale ondergrondse container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. Toegang tot de container kan met dezelfde pa s die wordt gebruikt voor het storten van restafval. De container is in de eerste plaats bedoeld voor bewoners van hoogbouw die geen container hebben. Zij kunnen op deze manier hun zakken met plastic snel kwijt en hoeven deze niet te bewaren tot de ophaaldag. Ook bewoners die hun plastic container vol hebben, kunnen de ondergrondse container bij het Winkelcentrum Koedkijkslanden gebruiken. De container staat aan de Rembrandtlaan, vlakbij de ondergrondse container voor restafval en bij de glas- en textielbakken. Meer informatie Op de website doemeemetpmd.nl lees je wat er bij mag, hoe je het aanlevert en wat ermee gedaan wordt. U kunt ook www.afvalscheidingswijzer.nl van Milieucentraal raadplegen. Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Asbestverwijdering

  Als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u altijd een sloopmelding indienen bij de gemeente. Na het ontvangen van de toestemmingsbrief mag u starten met het verwijderen van asbest. Het is belangrijk asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. De gemeente biedt hiervoor hulpmiddelen.  De stappen in het kort: Bereken het aantal m2 dat u wilt verwijderen. Dien een sloopmelding in U kunt een gratis asbestbox of -folie ophalen Verwijder het asbest veilig Voer het asbest af naar het afvalbrengstation in Havelte 1. Meer of minder dan 35 vierkante meter? Bereken hoeveel asbest u weg wilt halen en kijk hoe het vastzit. Als particulier mag u zelf asbest verwijderen als het om minder dan 35 m2 gaat per woonadres. Gaat het om een grotere hoeveelheid, dan moet u het asbest laten weghalen door een deskundig asbesverwijderingsbedrijf.  2. Indienen sloopmelding U dient digitaal een sloopmelding in via het Omgevingsloket met uw DigiD. U meldt dit minimaal vijf werkdagen voordat u de werkzaamheden begint. De gemeente beoordeelt uw sloopmelding binnen een week. Is de sloopmelding correct en volledig dan stuurt de gemeente of de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) namens de gemeente een ontvangstbevestiging. Dit is tevens de toestemming. Is de sloopmelding niet correct of onvolledig dan informeren wij u hierover. 3. Gratis asbestbox verkrijgbaar  Voor het verwijderen van asbest(dak)golfplaten, niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels kunt u een asbestbox afhalen bij de gemeentewerf. Neem daarvoor de toestemmingsbrief mee. Inhoud asbestbox: 2 wegwerpoverals, 2 setjes wegwerpondergoed, 2 paar werkhandschoenen, spuitlijm, 2 mondkapjes (P3), kleefmonsterdoekjes, asbestzakken en asbestverpakkingsplastic. Voor (hecht-gebonden, niet gebroken) losse kleine asbesthoudende plaatjes, imitatiemarmer, bloembakken, vensterdorpels kunt u een asbestzak of asbestverpakkingsplastic ophalen bij de gemeentewerf.  4. Verwijder veilig het asbest Ga zorgvuldig te werk bij het verwijderen van asbest. Gebruik de hulpmiddelen uit de asbestbox of het folie hierbij. Bekijk de video van Milieu Centraal met tips hoe u te werk gaat.   5. Voorwaarden afvoeren asbest Voor het afvoeren van asbest dat u zelf verwijdert, gelden de volgende regels: Alleen het speciale asbestplastic wordt op het afvalbrengstation geaccepteerd. U maakt hanteerbare pakketten asbest en verpakt het asbest in dubbele speciale asbestfolie. Op het afvalbrengstation moet u de pakketten namelijk zelf handmatig in de daarvoor bestemde container leggen. U vervoert het asbest alleen als u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft. Op het afvalbrengstation meldt u dat u asbest heeft. U laat de toestemmingsbrief en uw identiteitsbewijs zien. De speciale container voor het inzamelen van asbest wordt voor u geopend door het aanwezige personeel. Daarna legt u zelf uw asbest in deze container. Adressen en openingstijden  Gemeentewerf Meppel Voor het ophalen van de asbestbox/asbestplastic: Adres: Eekhorstweg 16, Meppel Open: maandag tot en met vrijdag 07.45 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur Telefoonnummer: 14 0522 Afvalbrengstation Havelte Voor het afvoeren van asbest: Adres: Overaseweg 19, Havelte Open: dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur, zaterdag van 8.30 – 12.00 uur Telefoonnummer: 0521 345 075 Meer informatie Lees ook de informatie Meest voorkomende asbesttoepassingen (PDF, 31 kB) en Hoe kan ik veilig asbest verwijderen (PDF, 59 kB) Meer informatie over asbest Asbestwegwijzer De Provincie Drenthe heeft een speciale lening beschikbaar gesteld om asbestdaken te verwijderen. Lees meer Vragen? Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Geldzorgen

  Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Uw gemeente gaat graag met u in gesprek om u te ondersteunen bij uw geldzaken. Ook als u al schulden heeft zoeken we samen naar oplossingen. Onze hulp is professioneel en gratis. In Meppel werken we samen met diverse instanties: Welzijn Meppel, Gemeentelijke Kredietbank, Humanitas, Leenfonds Meppel/ Arme Kant van Meppel, MEE Drenthe, SchuldHulpMaatje, Actium, Woonconcept. Uiteraard worden gegevens en informatie vertrouwelijk behandeld. Lees ook onze privacyverklaring Wilt u graag hulp, maar spreekt u geen Nederlands? Vraag een familielid of vriend om te vertalen. Hij of zij kan ons bellen of mailen. Contact consulent Geldzorgen De consulenten Geldzorgen zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag telefonisch via 14 0522 per e-mail geldzorgen@meppel.nl folder en aanmeldformulier(PDF, 65 kB) U kunt zich ook direct online aanmelden voor een intake-gesprek Zet de eerste stap: doe de online geldfit test Op de website geldfit.nl kan iedereen een online test doen. Aan de hand van een aantal korte vragen wordt uw financiële situatie in kaart gebracht en krijgt u een persoonlijk advies. Ook krijgt u een overzicht van hulp die beschikbaar is in de gemeente. Belt u liever? Bel dan gratis telefoonnummer 0800-8115.