Zoekresultaat 1 - 10 van 101 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag.

 • Boomwallen en houtsingels onderhouden en verbranden takken

  Wilt u boomwallen en/of houtsingels kappen? Dan bent u verplicht om dit te melden bij de gemeente.

 • Werkgeversdienstverlening

  Het werkgeversteam maakt zoveel mogelijk afspraken met ondernemers. We willen graag met u in gesprek en onderzoeken waar mogelijkheden zijn.

 • Eikenprocessierups

  In de maanden mei, juni en juli is de eikenprocessierups actief. U kunt helpen bij het signaleren van de eikenprocessierups.

 • Buitenlandse documenten legaliseren en verifiëren

  Als het om buitenlandse documenten gaat, dan wil de gemeente zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn.

 • Verhuizen naar Nederland

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  U kunt een uittreksel van de persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Boom kappen

  Wilt u een boom kappen die in uw tuin, op uw erf of op uw perceel staat? Dan heeft u (soms) een omgevingsvergunning voor het kappen nodig.

 • Compensatie eigen risico

  De gemeente Achtkarspelen helpt chronisch zieken en mensen met een beperking met hoge zorgkosten.

 • Vreemdelingenpaspoort

  U heeft een geldige verblijfsvergunning maar (nog) niet de Nederlandse nationaliteit, dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente.