Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Parkeren in betaalzones: de bezoekersvergunning (maximaal 3 uur)

  De bezoekersvergunning ("kraskaart") Deze vergunning wordt in de praktijk "kraskaart" genoemd. De bezoekersvergunning is bedoeld voor het bezoek van een bewoner die in een zone voor betaald parkeren woont. Iedere bewoner kan deze zogenoemde kraskaarten kopen bij de balies van het gemeentehuis, per adres maximaal 25 kaarten per kwartaal. De kaarten zijn uitsluitend te gebruiken in de zone waar het adres is gesitueerd. Wanneer heb ik een bezoekersvergunning nodig? U heeft een bezoekersvergunning nodig als u in een zone van betaald parkeren woont en u krijgt bezoek. Met een bezoekersvergunning mag uw bezoek parkeren op een parkeerplaats waar vergunninghouders mogen parkeren. Hoe vraag ik één of meer bezoekersvergunning(en) aan? En hoe zeg ik de vergunning op? U kunt tijdens openingstijden langskomen bij de receptie. De vergunningen worden dan ook per stuk verkocht. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.  Als u de vergunning wilt opzeggen, stuurt u deze op naar: Gemeente Zwijndrecht team Publiekszaken Postbus 15 3300 AA Zwijndrecht  U krijgt betaalde kosten tot het eind van het jaar krijgt u terug. Langsbrengen tijdens openingstijden mag natuurlijk ook.  Hoe lang duurt het voordat ik mijn bezoekersvergunningen heb? U krijgt de bezoekersvergunningen aan de balie direct mee.. Hoe werkt de bezoekersvergunning? Bezoekersvergunningen zijn "kraskaarten". De bezoekersvergunning is alléén geldig voor de sector die op de bezoekersvergunning staat vermeld. Uw bezoek mag met de bezoekersvergunning parkeren op een parkeerplaats waar vergunninghouders mogen parkeren. U krast de maand, de dag van de maand en de dag van de week open. Ook is het belangrijk dat u de tijd van aankomst openkrast. Vanaf de tijd van aankomst mag u per kaart 3 uur parkeren. Uw bezoek legt deze kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Als u meer tijden heeft opengekrast, is de kaart niet meer geldig. U riskeert dan een boete voor fout parkeren. U riskeert ook een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt.

 • Wij zoeken voorzitters op stembureaus voor de Europees Parlementsverkiezing

  Op donderdag 6 juni 2024 is de Europees Parlementsverkiezing. Wij zoeken daarom enthousiaste reserve voorzitters en plaatsvervangende voorzitters voor op de stembureaus.

 • Parkeren in betaalzones : de bewoners- of dienstenvergunning voorzien van een nieuw kenteken

  Wijzigen kenteken op uw bewoners- of dienstenvergunning Als u een bewonersvergunning of dienstenvergunning heeft en een andere auto aanschaft (of als leaserijder een andere auto least), dan moet het kenteken op uw vergunning worden gewijzigd. Op deze pagina leest u hoe dat in zijn werk gaat. Hoe wijzig ik het kenteken op mijn bewoners- of dienstenvergunning? Het wijzigen van het kenteken op uw vergunning kan uitsluitend worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Afspraak maken Hoe lang duurt het voor ik mijn nieuwe, gewijzigde vergunning krijg? U krijgt de nieuwe bewoners- of dienstenvergunning direct mee.

 • Parkeren in betaalzones : de dag-, maand- en jaarkaart

  De dagvergunning (dagkaart) De verordening kent een zogenoemde dagvergunning, bedoeld om te gebruiken in een zone voor betaald parkeren. Deze vergunning was bedoeld om te gebruiken door een bedrijf dat een hele dag herstel- en onderhoudswerkzaamheden in de onmiddellijke omgeving uitvoert of door een bewoner die een tijdelijk kampeervoertuig wil plaatsen (voor het laden of lossen ervan). Omdat de kosten voor een dagvergunning nagenoeg gelijk of geheel gelijk zijn aan de kosten van betaling bij de parkeerautomaat, worden in de praktijk geen dagvergunningen aangevraagd. Om deze reden is besloten geen dagvergunningen te verstrekken. U kunt de betaling regelen bij de parkeerautomaat. Volgens de bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening mag een kampeervoertuig maximaal 3 dagen worden geparkeerd. Deze bepaling geldt ook voor de zone voor betaald parkeren. De maand- of jaarkaart Parkeert u regelmatig in een zone voor betaald parkeren, dan kunt u een maand- of jaarkaart kopen. U hoeft hiervoor geen bewoner te zijn van een adres, welke valt in een zone voor betaald parkeren. Er zijn 2 soorten: een maand- of jaarkaart geldig op maandag t/m vrijdag een maand- of jaarkaart geldig op maandag t/m zaterdag Met deze maand- of jaarkaart kunt u de gehele dag parkeren. De maandkaart is geldig vanaf de eerste dag tot en met de laatste dag van de maand. Ook voor een jaarkaart geldt dat deze geldig is voor een heel kalenderjaar. De jaarkaart is dus altijd geldig van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Wanneer heb ik een maand- of jaarkaart nodig? Een maand- of jaarkaart kunt u aanschaffen als u buiten de zone voor betaald parkeren woont en er regelmatig moet zijn, bijvoorbeeld omdat u er werkt. Hoe vraag ik een maand- of jaarkaart aan? Het aanvragen van een maand- of jaarkaart kan uitsluitend worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Afspraak maken Hoe lang duurt het voordat ik mijn maand- of jaarkaart heb? Na betaling van de kosten, wordt de maand- of jaarkaart aangemaakt en krijgt u deze direct mee. Hoe werkt de maand- of jaarkaart? U mag met de kaart parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren. De maand- en jaarkaart zijn al ingevuld. U legt deze kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Kan mijn maand- of jaarkaart worden verlengd? Uw maandkaart kan niet worden verlengd. U dient telkens een nieuwe kaart aan te vragen. De jaarkaart wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de jaarkaart kort voor het nieuwe jaar na betaling van de factuur of na automatische incasso toegestuurd.

 • Melding openbare ruimte

  Via Fixi maakt u bij ons een melding over de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kapotte lantaarnpaal, een gat in het wegdek of een omgevallen boom. Ook overlast kunt u (anoniem) melden via Fixi.

 • Parkeren in betaalzones: de bewonersvergunning

  Als u in een zone woont voor betaald parkeren, dan kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Met deze bewonersvergunning kunt u uitsluitend parkeren in de zone waar u woont. U kunt geen bewonersvergunning aanvragen voor een andere zone voor betaald parkeren. De bewonersvergunning is geldig tot het eind van het desbetreffende jaar. Wanneer heb ik een bewonersvergunning nodig? U heeft een bewonersvergunning nodig als u op een adres in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente staat ingeschreven dat valt binnen één van de zones voor betaald parkeren en structureel uw motorvoertuig binnen deze zone wilt parkeren. Ook kunt u een bewonersvergunning krijgen als u tenminste 4 dagen per week voor minimaal 3 uur per dag bent aangewezen om mantelzorg. U moet dan wel in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente staan ingeschreven op een adres dat valt binnen één van de zones voor betaald parkeren. In dat geval kan een bewonersvergunning worden aangevraagd met daarop het kenteken van de mantelzorger. Hoe vraag ik een bewonersvergunning aan? Een aanvraag voor bewonersvergunning kan worden gedaan tijdens openingstijden bij de balie van het gemeentehuis. Maak voor het langskomen bij de balies een afspraak. Afspraak maken voor bewonersvergunning Hoe lang duurt het voor ik mijn bewonersvergunning krijg? Als u aan alle voorwaarden voor een bewonersvergunning voldoet en de kosten heeft betaald, geven wij deze indien mogelijk direct af. Als er bijzonderheden zijn duurt de aanvraag langer (maximaal 6 weken). Kan mijn bewonersvergunning worden verlengd? De bewonersvergunning wordt automatisch verlengd met een jaar. U krijgt de bewonersvergunning kort voor het nieuwe jaar na betaling van de factuur of na automatische incasso. Hoe werkt de bewonersvergunning? U mag met de bewonersvergunning parkeren op een parkeerplaats in de zone voor betaald parkeren, waarvoor de bewonersvergunning geldt. U legt de kaart duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van de auto. Let op: u riskeert een boete als de kaart niet duidelijk zichtbaar of niet duidelijk leesbaar achter de voorruit van de auto ligt. Verder is de bewonersvergunning persoonsgebonden, iemand anders mag geen gebruik maken van uw bewonersvergunning!

 • Rijbewijs aanvragen

  1e aanvraag van uw rijbewijs? Maak online een afspraak met de gemeente. Uw rijbewijs verlengen? Doe dat digitaal via het RDW.

 • Informatie over stemmen bij verkiezingen

  Als u mag stemmen, dan ontvangt u op zijn laatst 2 weken voor de verkiezing automatisch een stempas. U kunt een volmacht, kiezerspas of vervangende stempas aanvragen als dit nodig is.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U kunt kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Kwijtschelding vraagt u online met DigiD aan bij de Digitale Belastingbalie.