Zoekresultaat 1 - 10 van 35 resultaten

 • Afval, grof tuinafval

  Grof tuinafval is: snoeiafval en stammetjes die niet in de GFT-container kunnen U kunt dit brengen naar de Milieustraat (in de herfst staan er bladkorven in de wijken) Druk bij de milieustraat? Ga dan niet lang in de rij staan, maar spaar het op U mag geen grond of aarde uit de tuin inleveren bij de milieustraat. Potgrond of ongebruikte tuinaarde mag wel. Tuinvuil mag max. een m3 gestort worden per dag Gras mag u in kleine hoeveelheden inleveren, maar niet per m3 Zorg dat het tuinvuil schoon is van plastic etc. Gebruikt u de GFT-bak? Knip het fijn zodat de deksel dicht kan

 • Loterij organiseren

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig Voor het organiseren van een bingo moet u een melding doen

 • Honden

  Binnen de bebouwde kom moeten alle honden aan de lijn (uitgezonderd de losloopplaatsen). De gemeente heeft plaatsen aangewezen waar honden los mogen lopen. Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen, tenzij anders aangegeven. Honden zijn verboden bij kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en dergelijke. U bent verplicht overal de poep van uw hond op te ruimen (ook op losloopplaatsen). Hondenpoepzakjes kunt u ophalen bij de gemeente. In de gemeente Hillegom betaalt u geen hondenbelasting. Plekken waar uw hond los mag lopen De gemeente heeft verschillende plekken binnen de bebouwde kom aangewezen waar uw hond los mag lopen. Bij deze plekken staan speciale borden. grasveld Horst ten Daallaan groenstrook Vosselaan tussen Trompenburg en Weerlaan dijk langs de Ringvaart tussen Leeghwater en Weerlanervaart dijk langs de Ringvaart tussen Hillegommerbrug en gemaal en van gemaal tot Vosselaan Beltpark, behalve de speelplekken voor de jeugd dijk achter Jacqueline van der Waalsheem, ingang naats nummer 81 groenstrook Singel groenstrook Vincent van Goghsingel tussen weg en water aan de westkant groenstrook langs sportpark Zanderij tussen de brug vanaf de Wilhelminalaan en de brug aan Van den Endelaan (achter het Fioretti college) grasveld bij Hertenkamp naast skicentrum grasveld in van Nispenpark, ten zuiden van het appartementencomplex Meld overlast bij de gemeente Zijn de prullenbakken voor hondenpoep vol? Heeft u overlast van loslopende honden of hondenpoep? Maak hiervan een melding via Fixi. Boete bij niet nakomen opruim- en aanlijnplicht Het is overal verplicht hondenpoep op te ruimen. Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) controleren regelmatig of dit gebeurt. Laat u uw hond uit of loslopen op een plek waar dit niet mag? Of ruimt u de poep van uw hond niet op? Dan kunt u een boete krijgen. Heeft u een handicap en heeft u een geleidehond? Dan geldt de opruimplicht niet. Bij een overtreding wordt eerst een waarschuwing gegeven. Als de dezelfde overtreding zich herhaalt, wordt er een proces verbaal opgemaakt. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep is € 140,-. De boete voor het los laten lopen van een hond binnen de bebouwde kom bedraagt € 95,-. De boete voor honden die aanwezig zijn op plaatsen waar dit niet is toegestaan, bijvoorbeeld een kinderspeelplaats is € 140,-.

 • Afval, klein chemisch afval (KCA)

  Gratis inleveren bij de Milieustraat of grondstoffenkar (KCA-wagen) Wat wel/niet KCA: zie Voorwaarden Medisch afval: ongebruikte medicijnen inleveren bij lokale apotheken

 • Omgevingsvergunning, bouwen

  Omgevingsvergunning is de vervanger van onder andere de bouwvergunning Kijk op de website van Ruimtelijke Plannen om vooraf informatie in te winnen Vraag online aan via Omgevingsloket Na ontvangst van uw vergunningaanvraag geeft de gemeente u ook advies over de brandveiligheid in uw pand/woning. Of kijk op de website van de brandweer.

 • Afval, restafval

  •    Er zijn 2 manieren om uw restafval af te voeren: in minicontainer (laagbouwwoningen) of ondergrondse verzamelcontainer (bij appartement of flat) •    Restafval wordt eens per 4 weken opgehaald bij laagbouw •    Zet uw minicontainer op de ophaaldag bij de verzamelplaats (tussen 5:30 en 7:30 uur) •    Ophaaldagen afval: zie Afvalkalender •    Rolcontainer aanvragen, omruilen of inleveren  

 • Afval, groente- fruit- en tuin (gft)

  In de bruine container 1 keer per 2 weken geleegd: zie afvalkalender Op de ophaaldag container tussen 05.30 en 07.30 uur buiten Grote hoeveelheden naar Milieustraat brengen Bij flat of bovenwoning in de verzamelcontainer Wat wel/niet in container: zie Voorwaarden Let op: Geen plastic zakken in de GFT container. Ook geen biologisch afbreekbare zakken. Ook deze zakken geven problemen bij het composteren van de GFT. Papieren zakken in de GFT container zijn wel toegestaan. Van mei tot en met september kunt u de container voor GFT iedere week aanbieden (zie Afvalkalender).  Van oktober tot en met april kunt u de container voor GFT eens per 2 weken aanbieden (zie Afvalkalender).

 • Milieuvragen of klachten

  Voor milieuklachten kunnen inwoners terecht bij de Milieutelefoon Bel naar de Milieutelefoon via 0888 - 333 555

 • Riolering, problemen

  Heeft u last van een rioolverstopping? Kijk eerst zelf wat er aan de hand is en waar de verstopping zit. Door het opgraven van het ontstoppingsstuk in uw rioolaansluiting kunt u bepalen waar de verstopping zich bevindt. Staat het ontstoppingsstuk vol water dan zit het probleem in het gemeentelijk deel van het riool. Is het droog dan zit er waarschijnlijk een verstopping op uw eigen terrein in of rond uw woning of bedrijf. Het vrijmaken van het ontstoppingsstuk in uw tuin moet u zelf verzorgen. Zit het probleem buiten uw privéterrein in het gemeentelijk deel van het riool neem dan contact op met de gemeente Hillegom. Wij verhelpen de verstopping dan zo snel mogelijk. Bij een verstopping in uw eigen leidinggedeelte bent u zelf verantwoordelijk voor het verhelpen hiervan. Op elk particulier perceel behoort een riool-ontstoppingspunt te zitten. Vaak zit het bij de overgang van het privéterrein naar de openbare ruimte op uw eigen perceel.   Melding Merkt u dat de verstopping buiten uw privéterrein ligt, neem dan altijd contact op met de gemeente Hillegom. Dit kan tijdens kantooruren via Fixi of via telefoonnummer 14 0252.  Buiten kantooruren kunt u voor spoedzaken contact opnemen met de storingsdienst van Meerlanden via telefoonnummer 06 53 89 35 25. Met de storingsdienst kunt u afspreken wat verder te doen.   Kosten Een verstopping op gemeentegrond wordt door Meerlanden verholpen. De gemeente betaalt deze kosten. Zit de verstopping op uw eigen terrein? Dan moet u deze zelf verhelpen en zijn de kosten voor uzelf. Heeft u zelf opdracht voor(ontstoppings-)werkzaamheden aan derden gegeven? Dan vergoedt de gemeente deze kosten niet. Ook niet bij een verstopping op gemeentegrond. Informatie huisaansluiting Wilt u een tekening van uw huisaansluiting? Neem dan contact met ons op. Wij hebben niet van alle huisaansluitingen gegevens of actuele gegevens beschikbaar.

 • Rolcontainer aanvragen, omruilen of inleveren

  Een kapotte rolcontainer kunt u laten vervangen U kunt een rolcontainer aanvragen of inleveren Containers horen bij een adres en niet bij een persoon