Zoekresultaat 11 - 20 van 36 resultaten

 • Afval papier en karton

  2 manieren: laten ophalen of zelf brengen Ophalen: tweewekelijks op vrijdag via de rolcontainer (alleen laagbouw) Gebonden of in dozen (niet zwaarder dan 15kg) aanbieden op aanbiedplaats rolcontainer Zelf brengen: naar verzamelcontainer of Milieustraat Op verschillende locaties in de gemeente staan verzamelcontainers voor papier en karton Wat wel/niet bij papier: zie Voorwaarden Papierbak niet meer nodig / kapot / vermist? Neem contact op met Meerlanden Rijsenhout Telefoon: 0297-381717 E-mail: pi@meerlanden.nl Website Meerlanden Rijsenhout

 • Afvalkalender

  De afvalkalender loopt tot en met 2024 Klik op de knop Afvalkalender online en vul uw postcode en huisnummer in U ziet hier uw persoonlijke afvalkalender met de data waarop uw afval wordt ingezameld En u ziet informatie over de verschillende soorten afval Bied uw afvalcontainer met de handvatten naar de weg aan. Zo zorgt u dat de container op de juiste manier is aangeboden en geleegd kan worden. Ervaart u problemen met de afvalkalender geef dit dan door via pi@meerlanden.nl of tijdens openingstijden kunt u ook contact opnemen met Meerlanden op 0297-381 777 U kunt ook de Meerlanden-app voor iOS of Android downloaden voor uw tablet of smartphone. Afvalkalender werkt niet via Internet Explorer. Gebruik een andere browser.

 • Afval, grof huisvuil

  U kunt uw grof huisvuil brengen of laten ophalen: Breng het weg naar de milieustraat: tot 1 kuub is gratis Brengt u meer dan 1 kuub, dan betaalt u hiervoor (zie Kosten) Laat het ophalen tegen betaling door Meerlanden: bel hiervoor telefoonnummer 0252-535930. Wat valt er onder grof huisvuil? Zie Voorwaarden

 • Omgevingsvergunning, principeverzoek

  Om te onderzoeken of uw (bouw)plan haalbaar is Minder kosten dan een volledige omgevingsvergunning Niet zo gedetailleerd als een definitieve aanvraag

 • Aangifte van overlijden

  De aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger deze aangifte, maar een nabestaande mag dit ook doen.   Wilt u als nabestaande de aangifte doen, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0252 voor een afspraak. Neem bij de aangifte een geldig legitimatiebewijs mee en de verklaring van overlijden (via arts). Neem het trouwboekje van de overledene mee als u het overlijden daarin wilt laten vastleggen.    Info voor uitvaartverzorgers  U kunt digitaal aangifte doen. Gebruik hiervoor de knop 'afspraak maken' op deze pagina. Uitvaartverzorgers kunnen ook aangifte doen via de mail. Heeft u niet eerder in deze gemeente via de mail aangifte gedaan, neem dan telefonisch contact op met burgerzaken via telefoonnummer 14 0252. 

 • Boom kappen

  Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen of omgevingsvergunning aanvragen. U moet dan mogelijk aangeven of de boom of beplanting binnen of buiten de 'bebouwingscontour houtkap' staat. De bebouwingscontour houtkap is een gebied waarbinnen de gemeente regels kan stellen aan het kappen van bomen. Dit gebied is vaak hetzelfde als de bebouwde kom, maar dat hoeft niet. De grenzen van de bebouwingscontour staan op de kaart Bebouwingscontour Houtkap. De kaart kunt u vinden bij downloads onderaan de pagina.

 • Begraafplaatsen

  De algemene begraafplaats in Hillegom aan de Wilhelminalaan 3 is de gemeentelijke begraafplaats van Hillegom.    Graven Op de begraafplaats worden particuliere graven uitgegeven, voorheen bekend als een ‘eigen graf’. Alle particuliere graven zijn 3-diep. Dit betekent dat er in één graf drie overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5 of 10 jaar. De contactpersoon voor het particulier graf is de rechthebbende. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in het graf begraven worden en of het grafrecht verlengd mag worden. Ook ontvangt de rechthebbende de correspondentie en facturen. Op de begraafplaats worden ook algemene graven uitgegeven. Een algemeen graf is in beheer van de gemeente Hillegom. De contactpersoon voor het algemeen graf is de belanghebbende. Alle algemene graven zijn 3-diep. In een algemeen graf worden drie verschillende overledenen begraven. Algemene graven worden uitgegeven voor een periode van 10 jaar. Als de termijn van 10 jaar verlopen is kan er niet meer worden verlengd. Het graf en de stoffelijke resten zal na het verlopen van de termijn geruimd worden. Wel is er de mogelijkheid om de stoffelijke resten op te graven en her te begraven in een particulier graf op de begraafplaats, op een andere begraafplaats of ter crematie.   Asbestemmingen Eén maand na de crematie mag u de asbus bij het crematorium ophalen. De begraafplaats in Hillegom beschikt over diverse asbestemmingen. Er zijn urnennissen en urnengraven waarin een asbus of urn begraven kan worden. Wegens de toenemende vraag naar asbestemmingen is de gemeente momenteel bezig met het ontwerpen van een nieuwe urnenmuur en het optimaliseren van de urnengraven. Een urnennissen en urnengraven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Als de grafrechten verlopen zijn kunnen deze weer worden verlengd met 5 of 10 jaar. In een urnennis of urnengraf kunnen twee asbussen of twee urnen geplaatst worden.   Uitgifte graven U mag zelf een graf uitzoeken voor uw dierbare. Ook is het mogelijk om een graf te reserveren.   Opgraven Het is mogelijk om een overledene op te graven, waarbij er voldaan moet zijn aan de wettelijke grafrust van 10 jaar. Dit houdt in dat een overledene pas na 10 jaar opgegraven mag worden. Als u een overledene wilt opgraven dient u een verzoek tot opgraven in te dienen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Hillegom. Neem contact op via het telefoonnummer 14 0252   Grafmonument U bent vrij in uw keuze van steenhouwer. De steenhouwer zal voor u het grafmonument maken en plaatsen. De grafstenen dienen aan bepaalde voorwaardes te voldoen. Die kunt u vinden in het uitvoeringsbesluit. Voor het plaatsen van een grafmonument heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u of de steenhouwer aanvragen bij de begraafplaatsadministratie. Indien een grafmonument niet voldoet aan onze voorwaarden dient deze op eigen kosten verwijderd te worden.   Beheer en onderhoud De gemeente is verantwoordelijk voor het algemene onderhoud op de begraafplaats. Dit betreft het maaien van het gras, het snoeien van de aanwezige bomen en struiken en het verzorgen van de paden. Daarnaast maakt de gemeente één keer per jaar de grafmonumenten schoon om algengroei tegen te gaan. Het onderhoud voor het graf en de grafbeplanting is de verantwoordelijkheid van nabestaanden.   Reglement In de 'Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats voor de gemeente Hillegom 2013' vindt u meer informatie terug over de regels, voorwaarden en bepalingen.   Kosten Bekijk de begraaftarieven     Documenten Download hier de grafaanvraag.   Contact Het beheer van de algemene begraafplaats is een verantwoordelijkheid van de gemeente Hillegom. Het begraafplaatsbeheer en de begraafplaatsadministratie heeft de gemeente uitbesteed aan KYBYS. KYBYS is een deskundig bureau met kennis en ervaring op het gebied van begraafplaatsen. Indien u vragen heeft over de begraafplaats Hillegom of meer informatie wenst kunt u met hen contact zoeken. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur via telefoonnummer 088-1101702 of per email via begraafplaats@hltsamen.nl.   Kerkelijke begraafplaatsen Binnen de gemeente zijn er ook nog kerkelijke begraafplaatsen. De rooms Katholieke begraafplaats St. Marinuskerk aan de Mariastraat en de Rooms Katholieke begraafplaats St. Jozefkerk aan de Garbialaan. Voor informatie over deze begraafplaatsen verwijzen wij u naar de desbetreffende parochie.

 • Echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap

  Echtscheiding Een huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding. Hierbij heeft u een advocaat nodig. Die vraagt de echtscheiding voor u aan bij de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Daarna vraagt de advocaat aan de gemeente waar u getrouwd bent om de echtscheiding in te schrijven in de registers van de Burgerlijke Stand. Let op: Pas door de inschrijving in deze registers wordt het huwelijk echt ontbonden. Kijk voor meer info op: Echtscheiding | Rechtspraak of op: Hoe vraag ik een scheiding aan? | Rijksoverheid.nl   Beëindiging/ontbinding geregistreerd partnerschap Een geregistreerd partnerschap kán zonder tussenkomst van een rechter worden beëindigd. Dat kan alleen als: beide partners het eens zijn over de beëindiging van het partnerschap er geen gezamenlijke minderjarige kinderen zijn   Het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd door het sluiten van een overeenkomst bij een notaris of advocaat. In alle andere gevallen wordt een geregistreerd partnerschap ontbonden door een rechter (dit gaat op dezelfde manier als bij een echtscheiding). De beëindiging/ontbinding van het partnerschap moet worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar het geregistreerd partnerschap is voltrokken.  Let op: Pas door de inschrijving in deze registers wordt het partnerschap echt beëindigd/ontbonden. Kijk voor meer info op: Ontbinding geregistreerd partnerschap | Rechtspraak of op Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden? | Rijksoverheid.nl.

 • Verloren of gevonden voorwerpen

  Meld een verloren of gevonden voorwerp altijd bij de gemeente. Doe dit online, telefonisch via 14 0252 of persoonlijk bij de gemeente (tijdens openingstijden en zonder afspraak).  Gevonden Als het voorwerp minder waard is dan 450,00 euro dan mag u het thuis bewaren. Als het voorwerp meer waard is dan 450,00 euro, dan bent u verplicht om het af te geven bij de gemeente. Wanneer een gevonden voorwerp niet binnen 1 jaar door de eigenaar wordt opgehaald, dan mag u het voorwerp houden. Bewaar het voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond. Wilt u het voorwerp liever niet thuis bewaren? Lever het dan in bij de gemeente.  Als u een voorwerp heeft aangegeven bij verlorenofgevonden en de eigenaar vindt het voorwerp, dan kan de gemeente uw contactgegevens doorgeven (alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Neemt de eigenaar vervolgens géén contact met u op, dan wordt het voorwerp uw eigendom, ná de wettelijke bewaartermijn van 1 jaar.   Verloren Heeft u een identiteitsbewijs verloren, zoals een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument? Bij de aanvraag van uw nieuwe document maken wij een vermissingsdocument voor u op. U hoeft daarvoor niet meer naar de politie.   Uitzonderingen Paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen of vreemdelingendocumenten kunnen niet worden geregistreerd via verlorenofgevonden. Deze moet u inleveren bij de gemeente.  Legitimatiebewijzen die worden ingeleverd mogen wij in verband met risico op identiteitsfraude niet aan de houder teruggegeven. Ook sleutels worden niet geregistreerd. Als u een (bos) sleutel(s) vindt, dan kunt u deze afgeven bij de gemeente. 

 • Leerlingenvervoer

  Voor leerlingen met een lichamelijke, zintuigelijke, psychische en/of verstandelijke handicap is er leerlingenvervoer. Bekijk alle voorwaarden op deze pagina en regel het online.