Zoekresultaat 1 - 10 van 18 resultaten

 • Bijstandsuitkering aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. U ontvangt dan een geldbedrag dat uw inkomen aanvult tot het bestaansminimum. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u zelf weer voldoende inkomen heeft. 

 • Iemand machtigen om voor u te stemmen bij verkiezingen

  Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dat heet een volmacht. Iemand machtigen regelt u via uw stempas, online of schriftelijk.

 • Innovatiefonds Zorg en Welzijn

  Heeft u een vernieuwend idee om de zorg of het welzijn in de gemeente Amstelveen te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage uit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn.

  Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen een innovatief idee op het gebied van zorg, ondersteuning of welzijn indienen. Waardevolle initiatieven worden door de gemeente financieel ondersteund. Het doel van het fonds is de zorg in Amstelveen efficiënter en kwalitatief beter maken.

  Budget en bedrag per project

  • Voor de innovatieprojecten is in 2024 € 100.000,- beschikbaar.
  • Bedrijven en organisaties kunnen maximaal € 40.000,- per project aanvragen. Voor commerciële partijen geldt een co-financieringseis van 25% van de totale projectkosten die ingevuld kan worden met financiële middelen of inzet.
  • Voor inwonersinitiatieven geldt een maximum van € 15.000,- per aanvraag. 
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

 • Rioolaansluiting aanvragen

  Gaat u een nieuw huis of bedrijfsgebouw bouwen en wilt u een aansluiting op de riolering of drainage aanleggen of vervangen? Vraag dan op tijd een rioolaansluiting aan voor het lozen van (huishoudelijk) afvalwater, regen- of grondwater.

  Nieuwe aansluitingen zijn volledig voor rekening van de eigenaar/bewoner en moeten zes weken voor uitvoering schriftelijk worden ingediend. Tijdens deze periode zal de gemeente beoordelen of de aansluiting daadwerkelijk mogelijk is. Indien er sprake blijkt te zijn van vervuilde grond is deze periode niet van toepassing en zal team riolering contact met u opnemen. 

 • Afspraak maken grofvuil ophalen

  Grof huishoudelijk afval is al het afval dat te groot of te zwaar is om als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst aan te bieden. Door grof afval gescheiden in te leveren, kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Dit bespaart grondstoffen en energie en levert minder milieuvervuiling op.

  U kunt grof huishoudelijk afval, wit- en bruingoed en tuinafval tegen betaling op laten halen of zelf kosteloos wegbrengen naar het Afvalbrengstation. Voor het wegbrengen van afval naar het Afvalbrengstation kunt u gebruik maken van de gratis elektrische bakfiets.

  Op de pagina Soorten afval leest u hoe u verschillende soorten afval kunt aanbieden.

  Verbouwingsafval

  Verbouwingsafval wordt niet opgehaald. Voorbeelden van verbouwingsafval zijn: grond, zand, steen, glas, keukenkasten, aanrechten, deuren, bielzen, schuttingen, tegels en ander afval dat vrijkomt bij een verbouwing van huis en tuinen.

  U kunt tot één kubieke meter per maand verbouwingsafval gratis naar het Afvalbrengstation brengen. In de Tarieventabel afvalinzameling bekijkt u de kosten als u meer dan één kubieke meter per maand aan verbouwingsafval inlevert. U kunt uw verbouwingsafval ook door een commerciële partij laten ophalen.

 • Venten

  Onder venten wordt verstaan: mobiel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten, in de openbare ruimte of aan huis. Op de plekken waar venten is toegestaan, heeft u geen vergunning nodig. 

  Venten is niet toegestaan op de volgende locaties:

  • het Stadshart, het gebied gelegen tussen Keizer Karelweg en Van Heuven Goedhartlaan (met in begrip van busstation en eindhalte metro)
  • winkelcentrum Groenhof
  • winkelcentrum Westwijk
  • winkelcentrum Kostverlorenhof
  • winkelcentrum Bankras
  • winkelcentrum Middenhoven
  • winkelcentrum Waardhuizen
  • alle metrohaltes binnen de grenzen van Amstelveen
  • op de weekmarkt

  Voor alle overige gebieden in Amstelveen heeft u geen vergunning nodig om te venten. De regels rond venten zijn vastgelegd in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amstelveen.

  Als u langer dan tien minuten op dezelfde plek staat, zonder een klant te bedienen, is er sprake van het innemen van een standplaats. U moet dan een standplaatsvergunning aanvragen.

 • Stemmen in het buitenland

  Woont u als Nederlander in het buitenland of bent u tijdelijk in het buitenland, dan kunt u ook stemmen. 

 • Voorrang op huurwoningen voor leraren en zorgpersoneel in Amstelveen

  In samenwerking met woningcorporatie Eigen Haard dertig sociale huurwoningen toegewezen aan zorg- en primair onderwijsmedewerkers die voor deze regeling in aanmerking komen. Aanmelden kon van 1 februari t/m 31 maart 2024. 

  De Voorrangsregeling Beroepsgroepen is ingevoerd om deze medewerkers met een huisvestingsprobleem voorrang te geven op een sociale huurwoning. Kandidaten kunnen zich aanmelden indien zij werkzaam zijn bij een zorg- of onderwijsinstelling in de gemeente Amstelveen. 

 • Subsidie voor gelijke kansen Amstelveense jeugd

  Wilt u een project beginnen dat bijdraagt aan betere kansen voor Amstelveense kinderen? Dan kunt u de subsidie voor gelijke kansen Amstelveense jeugd aanvragen. Deze subsidie stimuleert dat kinderen en jongeren in Amstelveen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Tot en met 2027 is jaarlijks € 100.000,- aan subsidie beschikbaar voor projecten die kansengelijkheid stimuleren.    

 • Aanvraag subsidie stimulering jeugdsport

  Gemeente Amstelveen keert subsidie uit aan jeugdsportverenigingen. Met het aanvraagformulier op deze pagina kunnen jeugdsportverenigingen in Amstelveen subsidie aanvragen voor jeugdsport.