Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Leegstandswet

  Wanneer u een nieuwe woning heeft gekocht, terwijl uw oude huis nog niet verkocht is, kunt u 1 van de woningen verhuren voor bepaalde tijd. U kunt hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Daarnaast heeft u toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker. Voorwaarden U vult het aanvraagformulier vergunning leegstandswet (PDF) in De vergunning geldt voor maximaal 5 jaar, aanvraag verlenging is mogelijk U stuurt het ondertekend formulier naar Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel Kosten Verstrekken vergunning € 32,40 Verlenging vergunning € 32,40 Meenemen Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier(en) Meer informatie Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het klantcontactcentrum op telefoonnummer 140522

 • Paspoort

  Met een paspoort laat u zien wie u bent (identificeren) en reist u naar ieder land ter wereld. Een paspoort is 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. Het aanvragen en afhalen van een paspoort doet u zelf, bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

 • Reservering sportaccommodaties

  De gemeente Meppel beschikt over diverse binnen- en buitensportaccommodaties. Wanneer u een sportaccommodatie wilt reserveren, neemt u contact op met de gemeente. Voorwaarden U vraagt een reservering uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit aan door een digitaal formulier in te vullen: Verenigingen aanvraag binnensportaccommodaties Verenigingen aanvraag buitensportaccommodaties Onderwijs aanvraag buitensportaccommodaties Onderwijs aanvraag binnensportaccommodaties Onderwijs aanvraag gebruik atletiekbaan Aanvraag kinderfeestje U stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente Meppel, afdeling Klantcontacten, Postbus 501, 7940 AM Meppel U bent gebonden aan: Annuleringsbeleid sportaccommodaties (PDF) Gebruiksvoorwaarden sportaccommodaties (PDF) Huis- en gedragsregels sportaccommodaties (PDF) Huur- en verhuurvoorwaarden sportaccommodaties (PDF) Gemeentelijke binnensportaccommodaties Sporthal De Eendracht, Nieuweweg 5, 7948 AA Nijeveen Sportzaal Het Erf, Atalanta 1, 7943 TA Meppel Gymzaal Oosterboer, K.P. Laan 22a, 7943 CV  Meppel Trainingshal en Gymzaal Ezinge, Ezingerweg 58, 7943 AZ Meppel Gymzaal Prinses Marijkestraat, Pr. Marijkestraat 1, 7941 ET Meppel Sporthallen met een klimwand: Sportzaal De Aanloop, Woldkade 7A, 7942 AH Meppel. Sport- & wijkcentrum Koedijkslanden, Zuiderlaan 197 G , 7944 EE Meppel, telefoon 0522 850660 Topsporthal Ezinge, Ezingerweg 58, 7943AZ  Meppel Gemeentelijke buitensportaccommodaties Sportpark Ezinge is gelegen in het oosten van de stad. Het sportpark omvat voetbalvelden en een complete atletiekvoorziening. U vindt hier de voetbalverenigingen MSC, Alcides en FC Meppel en atletiekvereniging De Sprinter. Clubhuis MSC, Ezingerweg 57a, telefoon 0522 242295 Clubhuis Alcides, Ambachtsweg 11, telefoon 0522 253810 Clubhuis FC Meppel, Ezingerweg 58a, telefoon 0522 255252 Clubhuis Atletiekvereniging De Sprinter, Ambachtsweg 11, telefoon 0522 253556 Sportpark Koedijkslanden is gelegen aan de rand van de wijk Koedijkslanden. Het sportpark omvat hockey- en korfbalvelden, tennisbanen, padelbanen, beachvolleybal, een honkbal- en softbalveld en een natuurijsbaan. De ijsbaan is ’s zomers in gebruik als openbaar speelterrein en wordt in bijzondere gevallen ook als speelveld en/of activiteitenterrein in gebruik gegeven. U vindt hier de Meppeler Hockey Vereniging, de Meppeler Lawn Tennisclub, Korfbalvereniging Meko’74, Honk- en softbalvereniging Blue Devils, de Meppeler IJsclub, rugbyclub Black Panthers. Clubhuis Meko’74, telefoon 0522 261778 Clubhuis MHV, telefoon 0522 256228 Clubhuis Blue Devils Clubhuis MLTC, telefoon 0522 241622 Recreatieplas De Tussenboerslanden, Tussenboersweg, Nijeveen. Sportveldencomplex De Tussenboerslanden, Tussenboersweg, Nijeveen. U vindt hier de sportverenigingen NTC, DOS ’46 en SVN ’69. Clubhuis Nijeveense Tennisvereniging De Tussenboerslanden, telefoon 0522 491990 Clubhuis korfbalvereniging DOS’46, telefoon 0522 492111 Clubhuis Voetbalvereniging S.V.N.’69, telefoon 0522 491360 Kosten Tarieven gebruik binnensportaccommodaties Tarieven gebruik buitensportaccommodaties Klachten Bij klachten over sportaccommodaties belt u naar 140522 Meer informatie Download de Toewijzigingsrichtlijn sportaccommodaties (PDF) Download de plattegrond sportpark Ezinge (PDF) Download de plattegrond sporthal Ezinge (PDF) Download de plattegrond sportpark Koedijkslanden (PDF) Download de plattegrond sportpark Tussenboerslanden (PDF) Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Rechtmatigheidsformulier (RMF) indienen, data uitkering

  Wanneer u recht heeft op algemene bijstand moet u elke maand een rechtmatigheidsformulier (RMF) in leveren. U ontvangt het RMF omstreeks de 15e van de maand. Mocht u geen RMF ontvangen hebben, dan kunt u het RMF na de 15e van de maand ophalen bij de receptie van het stadhuis. Nieuw: RMF digitaal Via het eloket.meppel.nl kunt u met DigiD uw formulier digitaal invullen en versturen. Recht en hoogte uitkering De gevraagde gegevens zijn nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op een uitkering. De hoogte van de uitkering wordt berekend aan de hand van eventuele eigen verdiensten, maar ook aan de hand van het aantal gezinsleden, uw woonsituatie en dergelijke. Mocht u naast uw uitkering inkomsten ontvangen, dan dient u de specificaties hiervan zoveel mogelijk mee te sturen, of anders het aantal uren en het netto uurloon te vermelden. U dient zodra u een loonspecificatie ontvangt deze altijd in te leveren. Correcte gegevens Vul de gegevens correct in en lever het formulier op tijd in. Maakt u daarbij fouten, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U kunt het formulier inleveren door dit in de brievenbus bij het Stadhuis, Grote Oever 26 te doen of het persoonlijk af te geven bij de balie. De datum van indiening staat vermeld op het rechtmatigheidsformulier welke u elke maand krijgt toegestuurd, of kunt u zien op dit overzicht. Data 2024 Maand / Inleverdatum / Datum bijschrijving 2024 periode inleverdatum datum bijschrijving januari 18-01 31-01 februari 21-02 29-02 maart 20-03 28-03 april 22-04 30-04 mei 22-05 31-05 juni 21-06 28-06 juli 22-07 31-07 augustus 22-08 30-08 september 19-09 30-09 oktober 22-10 31-10 november 21-11 29-11 december 17-12 30-12 Let op: Wij verzoeken u het formulier niet eerder dan de hierboven genoemde datum in te leveren. Het rechtmatigheidsformulier heeft betrekking op de gehele maand. Uw situatie kan wijzigen. Indien u het formulier later dan de aangegeven datum inlevert, kan dat vertraging van de betaling van de uitkering veroorzaken. Specificatie U ontvangt alleen een specificatie van uw uitkering als er een wijziging is in de hoogte van uw uitkering. U ontvangt in elk geval in januari en juli een specificatie, omdat de normen dan wijzigen. Als u een Berichtenbox heeft op mijn.overheid.nl en u heeft aangegeven dat u de post van de gemeente Meppel in uw Berichtenbox wilt ontvangen, dan ontvangt u uw specificatie alleen digitaal in uw Berichtenbox (vanaf augustus 2017). Heeft u geen Berichtenbox dan ontvangt u uw specificatie per post. Heeft u geen Berichtenbox en wilt u dat wel, dan kunt u zich aanmelden op mijn.overheid.nl. Als u geen Berichtenbox heeft ontvangt u de specificatie via de post. Mutatieformulier indienen Sommige cliënten zijn vrijgesteld van het indienen van het Rechtmatigheidsformulier (RMF). Zij hebben een beschikking ontvangen waarin is meegedeeld dat ze zijn vrijgesteld van het inleveren van de RMF. Zij moeten de wijzigingen die van invloed zijn op het recht op de uitkering zelf doorgeven met behulp van het mutatieformulier (PDF 40,3 kB). Recht en hoogte uitkering Wanneer zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen, kan dit van invloed zijn op uw recht op een uitkering of de hoogte van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft. Het niet tijdig, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot een boete of strafvervolging. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd. Twijfelt u of u in uw situatie iets moet opgeven? Neem dan contact op met de gemeente Meppel via telefoonnummer 14 0522. Een toelichting bij de onderwerpen kunt u vinden op de achterzijde van het mutatieformulier. Inleveren U kunt het Mutatieformulier opsturen naar de Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM  Meppel of persoonlijk afgeven bij de receptie op het stadhuis. Meer informatie Klantcontacten, Team Werk, Inkomen en Zorg, uw contactpersoon Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Leerlingenvervoer

  Voor wie is het leerlingenvervoer? Het leerlingenvervoer is voor: Leerlingen in het Speciaal Onderwijs (SO). Leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Leerlingen die een Basisschool (BAO) met bijzondere richting bezoeken (op basis van geloof of levensovertuiging) en hiervoor verder moeten reizen. Leerlingen die met een structurele beperking in het regulier Basis- (BAO) of Voortgezet Onderwijs (VO) of het Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO) bezoeken en niet zelfstandig kunnen reizen. Bij leerlingen in het VSO die willen oefenen met zelfstandig(er) reizen kijken we per situatie wat mogelijk is. Voorwaarden Om te kijken of u in aanmerking komt voor bekostiging van het leerlingenvervoer, hangt af van voorwaarden, zoals: Uw kind bezoekt de dichtstbijzijnde passende school (PDF), De afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school is meer dan 6 kilometer (Google maps routeplanner, kortste route) Van een leerling van 9 jaar of ouder wordt verwacht dat deze zelfstandig –eventueel met begeleiding-,  op de fietst of met het openbaar vervoer kan reizen. Voor leerlingen in het speciaal onderwijs wordt de situatie per leerling bekeken. Alle regels voor leerlingenvervoer staan in de Verordening Sociaal Domein Voor ouder(s)/verzorger(s) van middelbare scholieren die gebruik maken van de internationale schakelklas die zelf niet de reiskosten kunnen betalen, is eventueel bijzondere bijstand mogelijk.  Tip: Neem bij bijzondere situaties of spoed contact met ons op via 14 0522. Soorten leerlingenvervoer Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. We bieden altijd de meest zelfstandige vorm van leerlingenvervoer die in uw geval mogelijk is. We kijken in deze volgorde wat voor uw kind mogelijk is: Fietsen – u ontvangt een vergoeding van €0,09 per kilometer. Hiermee kunt u eventueel een (elektrische) fiets aanschaffen. De kosten voor openbaar vervoer – we vergoeden de abonnementskosten Eigen vervoer (auto) – u ontvangt een vergoeding van €0,19 per kilometer. Aangepast vervoer – een taxi brengt en haalt uw kind op Zelfstandig(er) reizen De gemeente Meppel wil stimuleren dat leerlingen zelfstandig naar school gaan. Sommige leerlingen hebben (eerst) hulp van ouders, school en/of gemeente nodig. Om te kunnen beoordelen welke vorm van hulp voor uw kind nodig is, kan de gemeente Meppel een sociaal medisch onderzoek laten uitvoeren. Dit gebeurt door een onafhankelijke medisch adviseur. De gemeente Meppel neemt dit advies over. Denkt u nu of tijdens het schooljaar dat uw kind zelfstandig(er) kan reizen? Vertel het ons en wij kijken graag met u mee of wij hierbij kunnen ondersteunen. Eigen bijdrage In schooljaar 2023/2024 vragen wij geen eigen bijdrage. Vanaf schooljaar 2024/2025 doen wij dit wel. Begin 2024 zetten wij hier informatie neer over de eigen bijdrage.  Aanvragen Denkt u dat uw kind voor de regeling in aanmerking komt? Dan moet u als ouder/verzorger zelf een aanvraag indienen. Het is nodig ieder schooljaar een nieuwe aanvraag te doen. Deze aanvraag kunt u doen in de maanden april, mei en juni voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Als u de aanvraag uiterlijk 31 mei doet, weet u voor het begin van het schooljaar of leerlingenvervoer wordt toegekend. Doet u dit later, dan kan het zijn dat u het vervoer eerst zelf moet regelen. U regelt uw aanvraag leerlingenvervoer snel en veilig online met DigiD  Vanaf 1 mei kunt u aanvragen indienen voor schooljaar 2024/2025. Let op: alleen voor aanvragen, niet voor wijzigingen of declaratie gebruiken Heeft u nog geen DigiD? Aanvragen kan via www.digid.nl. U heeft de inloggegevens binnen enkele dagen in huis. Komt u er niet uit? Dan kan de school u vaak helpen met het invullen van het aanvraagformulier. Bericht over uw aanvraag Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Is uw aanvraag niet compleet dan nemen wij contact met u op. Aanvragen voor het nieuwe schooljaar kunt u doen in de maanden april, mei en juni. Vraagt u na 31 mei het leerlingenvervoer aan? Dan kan het zijn dat u de eerste periode het vervoer zelf moet regelen. Declareren Als uw aanvraag is goedgekeurd kunt u de gemaakte kosten leerlingenvervoer achteraf digitaal declareren met Digid. De gemeente Meppel streeft er naar om binnen vier weken declaraties te verwerken. Heeft u na vier weken uw geld niet ontvangen, neem dan contact met ons op. Wijzigingen Incidentele wijzigingen geeft u door aan de vervoerder. Kijk voor meer informatie op de website van Publiek Vervoer. Zijn er structurele veranderingen in uw situatie nadat uw aanvraag is goedgekeurd? Is er een ander adres of het aantal schooldagen veranderd dan in de beschikking is aangegeven? Stuur dan een mail naar leerlingenvervoer@meppel.nl. Wij toetsen de wijziging opnieuw aan de Verordening. Meer over leerlingenvervoer Kijk op de website van Publiek Vervoer Groningen Drenthe

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart laat u zien wie u bent (identificeren) en reist u naar bijna alle landen in Europa. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. Voor het Verenigd Koninkrijk heeft u een geldig paspoort nodig.