Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Landschap in de gemeente Buren

  De gemeente Buren behoort tot het Nationaal Landschap Rivierengebied. Dat wil zeggen dat het een bijzonder landschap is, met een unieke combinatie van agrarisch gebied, natuur en cultuurhistorie. En daar zijn we trots op! We willen dat landschap dan ook zo veel mogelijk behouden en versterken. Zodat iedereen in de gemeente kan blijven genieten van dit bijzondere landschap. Wilt u…

 • Ingebrekestelling

  Op 1 oktober 2009 is de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ in werking getreden. Met deze wet kunt u actie ondernemen als de gemeente niet op tijd een besluit neemt. De bedoeling van deze wet is dat de overheid zich houdt aan de periode waarbinnen ze een besluit moet nemen. Hoe lang die periode is, is in…

 • Gecombineerde geslachtsnaam (dubbele achternaam)

  Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. Er mogen niet meer dan 2 namen worden gegeven. De gecombineerde achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders. Ouders kunnen samen bij de gemeente hun voorkeur voor een dubbele achternaam aangeven. Ze…

 • Persoonsgebonden budget

  Het persoonsgebonden budget (Pgb) is een bedrag waarmee u zelf de zorg of hulp regelt. Iemand die een persoonsgebonden budget krijgt, bepaalt zelf welke zorgverleners zorg of ondersteuning geven, waar en wanneer. Samen met de gemeente kijkt u of u in aanmerking kunt komen voor het persoonsgebonden budget. Om te kijken of u in aanmerking komt voor een persoonsgebonden budget…

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien. Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of…

 • Bijdrage voor kinderen

  Sporten, zomerkamp, een zwemdiploma halen, muziekles, geschikte zomer- en winterkleding, je verjaardag vieren, een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen dit kunnen doen. Maar niet elke ouder of verzorger kan dit betalen. De gemeente Buren wil geen kinderen aan de zijlijn. Alle kinderen moeten mee kunnen doen! Wij werken samen met twee organisaties om kinderen uit gezinnen…

 • Bibob-toets

  In de volgende gevallen kunt u te maken krijgen met de Wet Bibob: commerciële Drank- en Horecavergunning; vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf; vergunning voor een vechtsportevenement; omgevingsvergunning bouwactiviteit; omgevingsvergunning inrichtingen Wet milieubeheer; omgevingsvergunning beperkte milieutoets; vastgoedtransactie waarbij de gemeente Buren partij is; openbare aanbestedingsprocedures; subsidie-aanvragen. De gemeente kan op grond van de Wet Bibob toetsen of er een…

 • WOZ-waarde

  In het taxatieverslag leest u hoe de waarde van uw pand is bepaald. U kunt dit opvragen via de digitale belastingbalie.