Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart (ID-kaart) is een reisdocument en een identiteitsbewijs. Hiermee kunt u reizen naar de meeste landen in Europa. Op deze pagina leest u hoe u een identiteitskaart aanvraagt.

 • LINK

  LINK is er voor alle inwoners van onze gemeente. Jong en oud, mensen met of zonder beperking, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen bij ons terecht.

 • Werkzaamheden westzijde Kapelle

  Op enkele locaties in de kern van Kapelle, waaronder de Goessestraatweg-Dijkwelsestraat en Binnenhof, ontstaat wateroverlast bij hevige regenval. Om de kans op wateroverlast op deze plekken te verkleinen gaat de gemeente Kapelle extra riolering aanleggen. Door deze extra riolering kan het regenwater versneld worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Het extra riool wordt aangelegd in verschillende straten in Kapelle. Het werk voeren we uit in meerdere fasen en duurt in totaal ongeveer vier jaar. Omdat de werkzaamheden grote invloed hebben op de bereikbaarheid en de verkeersstromen in de kern Kapelle informeert de gemeente u als bewoner elk kwartaal met een informatiebrief over de werkzaamheden. Op deze pagina vindt u meer informatie over de werkzaamheden.

 • Zuidhoek 3

  Zuidhoek 3 is een woonwijk aan de zuidzijde van het dorp Kapelle. Vanaf 2007 zijn in dit gebied ongeveer 300 woningen gebouwd. Het laatste deel van Zuidhoek 3 wordt gerealiseerd. In dit deel gaan we nog zo’n 85 woningen bouwen. In deze fase zijn 23 bouwkavels voor vrijstaande woningen bedoeld.

 • Nieuwbouw Integraal Kind Centrum (IKC) en gymzaal

  Samen met Albero zijn we gestart met de voorbereiding om te komen tot nieuwbouw voor de basisscholen.

 • Identiteitskaart jonger dan 18 jaar

  Een identiteitskaart (ID-kaart) is een reisdocument en een identiteitsbewijs. Hiermee kunt u reizen naar de meeste landen in Europa. Op deze pagina leest u hoe u een identiteitskaart aanvraagt.

 • Nieuwbouw Schore

  In 2018 is de dorpsvisie voor Schore gepresenteerd. Uit een enquête die toen is gehouden, kwam de wens naar mogelijkheden voor nieuwbouw op het dorp naar voren. Er lijkt vooral een behoefte te zijn aan levensloopbestendige woningen.