Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Bezwaar, beroep en mediation

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kunt u zich niet vinden in het besluit over uw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.

 • Trouwen en geregistreerd partnerschap

  Wilt u in de gemeente Oost Gelre trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Geef dat dan aan de gemeente door. Dit kan minimaal twee weken en maximaal een jaar van tevoren.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een boom kappen of bijvoorbeeld een uitrit maken? Dan heeft u waarschijnlijk een omgevingsvergunning nodig. Doe een vergunningcheck om te weten wat in uw situatie nodig is.

 • Subsidie verduurzamen woningen

  Als particuliere woningeigenaar kunt u allerlei subsidies krijgen om uw woning te verduurzamen. Gaat u isolatiemaatregelen treffen die het energielabel van uw huis verbeteren? Dan kunt u vooraf subsidie aanvragen. Let op: vraag de subsidie aan vóórdat u begint met het uitvoeren van de maatregelen. Na het uitvoeren van de maatregelen kan deze subsidie niet meer toegekend worden. U vindt een overzicht van alle subsidies en leningen op de website van Energieloket Achterhoek.

 • Leerlingenvervoer

  Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. In sommige gevallen is de afstand naar de school groot, of kan het kind wegens zijn structurele handicap niet zelfstandig naar school. Ouders kunnen dan een vergoeding van de vervoerskosten van huis naar school aanvragen.

 • Woningsplitsing

  Wij maken onderscheid in woningsplitsing in het buitengebied en woningsplitsing binnen de bebouwde kom. Wilt u een gebouw splitsen in twee zelfstandige woningen? Bekijk dan eerst in ons beleid wat er in uw situatie mogelijk is. Wij raden u aan om eerst een schetsplan in te leveren voor een eerste gratis adviesgesprek. Heeft u een duidelijk plan waar u al een eerste advies over heeft gehad? Dan kunt u een principeverzoek inleveren.