Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Nadeelcompensatie

  In de Omgevingswet is in de wet (artikel 15.1) vastgelegd bij welke besluiten recht op nadeelcompensatie kan ontstaan. Nadeelcompensatie is van toepassing op besluiten die onder de  Omgevingswet vallen. Schade kan een gevolg zijn van een regel in het omgevingsplan, een verleende omgevingsvergunning (of weigering daarvan), een projectbesluit, een maatwerkvoorschrift of een programma als bedoeld in de Omgevingswet. Wanneer de schade voor vergoeding in aanmerking komt spreken we van nadeelcompensatie.

 • Jeugd

  Algemene voorziening ambulante jeugdhulp (AVAJ) In de gemeente Veendam willen we dat ieder kind en elke jongere gezond, veilig en gelukkig kan opgroeien en de mogelijkheid krijgt om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Soms is er naast ondersteuning door ouders, verzorgers of school - extra hulp bij nodig. De gemeente Veendam gaat de meest voorkomende zogeheten ambulante jeugdhulp zo organiseren dat deze zonder indicatie dichtbij de leefwereld van het kind en gezin, tijdig, efficiënt en in samenhang geboden wordt. We willen dat de professionals van de verschillende organisaties elkaar kennen, samenwerken wanneer dat nodig is, en ook het sociale netwerk rondom een gezin weten te vinden. Binnen de gemeente Veendam gaat deze ambulante jeugdhulp geboden worden door een groep aan professionals die samenwerken onder de naam Jeugd Expertise Punt (JEP) .  Wilt u meer weten? Kijk dan op www.jepveendam.nl Team Jeugd Soms kunnen er complexe situaties ontstaan en is er meer nodig dan alleen begeleiding vanuit de AVAJ. Het gaat dan om bijvoorbeeld ondersteuning voor ernstige dyslexie, systeemtherapie of complexe gezinssituaties door bijvoorbeeld trauma. Maar ook Ambulante jeugdhulp voor specifieke doelgroepen , dagbesteding, dagbehandeling, logeerzorg, kortdurend verblijf, pleegzorg, gezinsvervangend verblijf en vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden. Voor deze vormen van jeugdhulp kunt u terecht bij Team Jeugd van de gemeente Veendam. Zij onderzoeken samen met u wat er passend is bij uw hulpvraag. Aanpak Wij zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0800-22 22 211.  U kunt ook een mail sturen naar jeugdhulp@veendam.nl Na 12.30 uur zijn wij alleen bereikbaar voor crisissituaties, vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Op woensdag zijn we de hele dag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur Openingstijden Team jeugd Maandag: 8.30 - 12.30 uur*  Dinsdag: 8.30 - 12.30 uur*   Woensdag: 8.30 - 17.00 uur hele dag open Donderdag: 8.30 - 12.30 uur*  Vrijdag:8.30 - 12.30 uur* *Na 12.30 uur zijn wij alleen bereikbaar voor crisissituaties, vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. U kunt uw vraag ook mailen via jeugdhulp@veendam.nl PGB Soms kan je zorg inkopen voor je kind, dit noemen we een Persoonsgebonden Budget (PGB). Hier gelden wel voorwaarde voor. Zo moet de PGB-beheerder PGB vaardig zijn en uw kind jonger dan 18 jaar. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor meer informatie over het persoonsgebonden budget (PGB). Meer weten? Informatie van verschillende organisaties: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl is het adviessite over huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier vindt u ook een link naar het meldpunt Veilig Thuis. Informatie van de Rijksoverheid over jeugdhulp. Informatie van het ministerie over langdurige zorg.  

 • Omgevingsplan

  In het omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad welke regels er gelden voor de fysieke leefomgeving. Het plan beschrijft wat er op verschillende plekken in een gemeente mag gebeuren. Hoe mogen bedrijven en inwoners de grond gebruiken? En wat mag je op de grond bouwen of doen? Denk hierbij aan woningen, bedrijven, winkels, horeca, landbouw, industrie, recreatie en sportvoorzieningen. Het omgevingsplan is op 1 januari 2024 ontstaan als bundeling van alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente, aangevuld met een aantal regels die eerder onder verantwoordelijkheid van het Rijk vielen. Dit is het tijdelijke omgevingsplan. Omgevingsplan veranderen Het wijzigen van het omgevingsplan is een complex proces. Dit proces is veranderd met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Vaststelling van een wijziging van het omgevingsplan gebeurt door de gemeenteraad. Maar voor sommige gevallen heeft de raad dit overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders: zie voor een overzicht van deze gevallen: Delegatie wijzigen omgevingsplan aan burgermeester en wethouders gemeente Veendam Voor lopende procedures geldt overgangsrecht. Als het ontwerp bestemmingsplan voor 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, wordt het  nog op de oude manier vastgesteld en maakt daarna onderdeel uit van het tijdelijke omgevingsplan. Het tijdelijke omgevingsplan moet omgezet worden naar het volwaardige omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Hiervoor heeft de gemeente de tijd tot 1 januari 2032. De gemeenteraad van Veendam heeft al besloten dat de omzetting niet in één keer zal plaatsvinden. De omzetting gaat gefaseerd voor verschillende delen van de gemeente: een voorlopige planning hiervoor vindt u hier Omgevingsplan inzien Wilt u een omgevingsplan inzien? Dat kan online. Online De eenvoudigste manier om het omgevingsplan te raadplegen is online, via het Omgevingsloket: https://omgevingswet.overheid.nl, onder Regels op de kaart. Voer in Regels op de kaart een adres in en u ziet dan direct welke regels daar gelden. U kunt ook op een plek in de kaart klikken om te bekijken wat daar geldt. Als u het ID-nummer kent van het voormalige bestemmingsplan dat onderdeel is van het omgevingsplan, kunt u ook dat bestemmingsplan als geheel bekijken Voor bestemmingsplannen die op 1 januari 2024 nog in procedure zijn, kunt u ook zoeken via de pagina Actuele bestemmingsplannen. Voor deze plannen vindt u dan een directe link naar het digitale plan op de website van Ruimtelijkeplannen.nl. Komt u er niet uit? Vindt u het lastig om digitaal alle informatie te vinden. Maak dan een afspraak met een medewerker om u daarbij te helpen.. Inzien tijdens een lopende procedure Wanneer een nieuwe wijziging van het omgevingsplan wordt voorbereid en vastgesteld, wordt het een aantal keren ter inzage gelegd. In een bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad wordt dat vooraf bekend gemaakt. Daar kunt u ook lezen hoe en wanneer u op het plan kunt reageren..

 • Bouwplannen bekijken

  Wilt u weten of er bouwplannen bij u in de buurt zijn? Als iemand een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet hij of zij een bouwplan meesturen. Hierin staat precies uitgelegd wat gaat gebeuren. Er zit meestal ook een tekening of plattegrond bij. Alle bouwplannen worden bekend gemaakt via Officiële bekendmakingen. Daar kunt u zien welke aanvragen er zijn. Wilt u de aanvraag inhoudelijk zien? Maak dan een afspraak. 

 • Omgevingsvergunning

  Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Bijvoorbeeld een dakkapel, een aanbouw of een inrit voor uw huis? Of wilt u een boom kappen? Hier zijn verschillende regels voor. En meestal wilt u meer dan 1 ding tegelijk regelen. Bijvoorbeeld omdat u ook gaat slopen. Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen. Voor alle verschillende activiteiten kunt u dat in 1 keer doen. Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een vergunning nodig heeft of melding moet doen: Bouwen, verbouwen en slopen Brandveiligheid Monument verbouwen of slopen Kappen van bomen Reclame plaatsen U heeft niet altijd een vergunning nodig. Bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud aan uw woning of een dakkapel aan de achterkant van uw huis. Controleer dit op de site van Omgevingsloket Eenvoudige omgevingsvergunningen kunnen soms met een flitsvergunning binnen 5 werkdagen worden verleend. De doorlooptijd wordt voor deze vergunningen daardoor veel korter en sneller. Verandert er iets? Dit kan invloed hebben op de vergunning. Geef de verandering ook door. Een medewerker van de gemeente of brandweer kan langskomen om te controleren.

 • Hulp voor mantelzorgers

  Zorgt u lange tijd voor een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege langdurige ziekte, handicap of ouderdom? En krijgt u daar niet voor betaald? Dan bent u mantelzorger. Misschien kunnen we u helpen met begeleiding en hulp. Als u een tijdje geen mantelzorg kunt bieden, is het mogelijk dat iemand de zorg van u overneemt. Bijvoorbeeld omdat u zelf langere tijd ziek bent of op vakantie gaat. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen zodat zij niet overbelast worden en de thuissituatie leefbaar blijft. Kortdurend verblijf is een vorm van respijtzorg. Respijtzorg is het tijdelijk overnemen van de totale zorg om de mantelzorger te ontlasten. Kortdurend verblijf kan verstrekt worden op grond van: de Wmo; de Wlz.  de Zvw De gemeente is op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers van inwoners zonder een Wlz-indicatie. Een manier om dit te doen kan het bieden van kortdurend verblijf zijn. De doelgroep die in aanmerking kan komen voor kortdurend verblijf ter ondersteuning van de mantelzorger bestaat uit: Inwoners met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem; Inwoners die niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie; en Inwoners die worden ondersteund door een mantelzorger die tijdelijk ontlast moet worden.

 • Melding doen openbare ruimte

  Is er iets stuk op straat? Of wilt u iets anders melden of vragen over de omgeving waar u woont of werkt? Laat het ons dan weten. U kunt altijd een melding, klacht of gewoon een vraag bij ons doorgeven. Dit kan gaan over verschillende onderwerpen zoals: afval naast de vuilnisbakken hondenpoep graffiti losse stoeptegels een kapot speeltoestel Indien u zich zorgen maakt om iemand dan kunt u een melding doen bij Meldpunt Bezorgd. Overlast en onveilige situaties in de openbare ruimte kunt u melden bij het Meldpunt Overlast en Veiligheid. Is er sprake van een noodsituatie of direct gevaar dan kunt u contact opnemen met de politie via 112. Is er geen sprake van spoed, maar heeft u de politie nodig? Dan kunt u contact opnemen via 0900-8844.