Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Schadeclaim indienen

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Voor het indienen van een schadeclaim gebruikt u het formulier.

 • Tijdelijke Parkeervergunning

  Bedrijven die voor werkzaamheden in een vergunninggebied een auto nodig hebben, of bewoners die gaan verhuizen van of naar een vergunninggebied, kunnen een Tijdelijke Parkeervergunning aanvragen. Per voertuig heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan in het P-loket.

 • Ontheffing verkeersregels

  Een ontheffing verkeersregels (rvv) vraagt u aan als u met een (vracht)auto moet parkeren of rijden, op een plek waar dat verboden is. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden, of omdat de plaats waar u moet komen anders niet bereikbaar is. Houd rekening met de afhandeltijden.

 • Zwerfvergunning Zakelijk

  Met een Zwerfvergunning Zakelijk parkeert u op alle betaald parkeerplaatsen en vergunninghouderplaatsen binnen vergunninggebieden in Breda. Een Zwerfvergunning aanvragen of opzeggen doet u in het P-loket.

 • Mantelzorgvergunning

  Met een Mantelzorgvergunning kan uw mantelzorger parkeren. U kunt per huishouden 1 Mantelzorgvergunning aanvragen. De vergunning geldt voor het vergunninggebied waar u woont.

 • Bijstandsuitkering vakantie aanvragen

  Vraag uw vakantie minimaal 4 weken van tevoren aan. U gebruikt hiervoor het formulier. Als u binnen 5 werkdagen niks hoort, dan is uw vakantie aanvraag goedgekeurd. Wijzigt uw vakantieplanning? Dan moet u dit wel doorgeven, via telefoonnummer 14 076.

 • Initiatiefplan

  Uw plan kunt u bij de gemeente laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Ook kunt u een plan laten toetsen waarmee u de functie van uw gebouw wilt aanpassen, bijvoorbeeld van woonfunctie naar kantoorfunctie. U dient hiervoor een initiatiefplan in. U weet dan of het plan past binnen het omgevingsplan en voldoet aan de eisen van welstand of monumentenzorg. Bij grotere plannen die afwijken van het bestemmingsplan krijgt u advies over de haalbaarheid ervan.

 • Aanmelden als stembureaulid of stemmenteller

  Op donderdag 6 juni 2024 is de verkiezing voor het Europees Parlement. De gemeente is op zoek naar enthousiaste stembureauleden en stemmentellers die ons willen helpen.

 • Groenstrook kopen

  Een groenstrook (snippergroen) is een stukje openbaar groen van maximaal 150 m2 op gemeentegrond. Grenst zo'n groenstrook aan uw perceel dan kunt u dat soms van de gemeente kopen. Wilt u een groenstrook kopen dan dient u een aanvraag in via het formulier.

 • Groenstrook huren

  Een groenstrook (snippergroen) is een stukje openbaar groen van maximaal 150 m2 op gemeentegrond. Als zo'n groenstrook aan uw perceel grenst kunt u dat soms van de gemeente huren. Wilt u een groenstrook huren dan dient u een aanvraag in via het formulier.