Zoekresultaat 1 - 10 van 25 resultaten

 • Inkomenstoeslag

  Heeft u 3 jaar of langer een laag inkomen en denkt u dat dit voorlopig zo blijft? Dan kunt u misschien een inkomenstoeslag krijgen. U mag zelf beslissen waar u het geld aan uitgeeft. U heeft hier 1 keer per 12 maanden recht op. Hoogte bedrag De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Voor 2023 is dit: € 512 u woont alleen € 598 u woont alleen met kinderen tot 12 jaar € 683 u woont alleen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar € 683 u bent getrouwd of woont samen  € 683 u bent getrouwd of woont samen met kinderen tot 12 jaar  € 769 u bent getrouwd of woont samen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar De hoogte van het bedrag hangt af van uw situatie. Voor 2024 is dit: € 550 u woont alleen € 642 u woont alleen met kinderen tot 12 jaar € 734 u woont alleen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar € 734 u bent getrouwd of woont samen  € 734 u bent getrouwd of woont samen met kinderen tot 12 jaar  € 825 u bent getrouwd of woont samen met tenminste 1 kind tussen de 12 en 18 jaar

 • Evenementenvergunning

  Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, kermis, optocht, feest of festival, herdenkingsplechtigheid, toertocht of hardloopwedstrijd? U vraagt een evenementenvergunning aan als: er meer dan 150 bezoekers kunnen komen het evenement op of langs de openbare weg is het nodig is de straat af te sluiten voor het evenement het kan zijn dat er tenten, springkussens, bars, mobiele wc's en dergelijke geplaatst worden Er meer dan 5 objecten groter dan 10m2 geplaatst worden Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje, dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel geeft u dit aan de gemeente door via een melding klein evenement.   

 • Parkeervergunning voor bewoners en bezoekers

  Een parkeervergunning aanvragen voor Centrum, Kerk en Zanen, Carmenplein, Aïdaplein of Cornelis de Vlamingstraat. Voor het Centrum en Kerk & Zanen kan 1 bezoekersregeling per adres worden aangevraagd. Voor de andere wijken kan geen bezoekersregeling aangevraagd worden. Er wordt gebruik gemaakt van digitale kentekenregistratie. Scanvoertuigen controleren of kentekens van geparkeerde auto's in de straat een vergunning hebben of dat bezoek is aangemeld. De parkeervergunning of bezoekersregeling vraagt u aan bij Parkeerservice.

 • Paspoort aanvragen

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u een paspoort aan voor uw kind, dan moet uw kind zelf aanwezig zijn. U kunt uw paspoort meestal na 6 werkdagen ophalen.  Voor het aanvragen van een paspoort maakt u eerst een afspraak. Let op: vraag uw paspoort op tijd aan. We verwachten in 2024 meer aanvragen dan normaal. Voor het ophalen maken wij met u een afspraak tijdens de aanvraag. U kunt uw paspoort ook laten bezorgen.

 • Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

  Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Ook stellen wij hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Dit betekent ook dat wij u informeren over wat wij met uw gegevens doen en waarom. Wij gebruiken alleen uw persoonsgegevens als dit nodig is voor de uitvoering van gemeentelijke taken of omdat de wet dit voorschrijft. Het college van burgemeester en wethouders is (eind)verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens. Waar hebben wij persoonsgegevens voor nodig Binnen de gemeente worden veel verschillende processen uitgevoerd. Voor bijna al die processen zijn persoonsgegevens nodig. Het gaat om de volgende processen: burgerzaken (basisregistratie personen, uitgifte rijbewijs, paspoort en id-bewijs) juridische zaken (afhandeling bezwaar en beroep) financiële processen (gemeentelijke belastingen) onderwijs (leerplicht) openbare orde en veiligheid (vergunningen, handhaving van overlast) privacyverklaring gebruik persoonsgegevens door boa's privacyverklaring scanauto personeel en organisatie (personeelsadministratie, werving en selectie) ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging (omgevingsvergunningen, aankoop en verkoop van gronden) sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld wmo-aanvragen, jeugdhulpmeldingen) privacyverklaring schuldhulpverlening en budgetbeheer volksgezondheid en milieu (milieutoezicht, huishoudelijke afvalinzameling) privacyverklaring toegang Ecopark en gebruik minicontainers die gechipt zijn Hoe komen wij aan uw gegevens De persoonsgegevens die de gemeente nodig heeft, worden gehaald uit basisregistraties zoals de Basisregistratie Personen (BRP) of Kadaster. Register van verwerkingen De gemeente heeft een register van verwerkingen. In dit register staat:  voor welke processen persoonsgegevens worden gebruikt om welke persoonsgegevens het gaat met welke doel de gegevens zijn verwerkt hoe lang gegevens worden bewaard of derden de persoonsgegevens ook ontvangen Delen wij uw gegevens met anderen partijen? Wij delen uw gegevens ook met andere partijen. Omdat de wet ons hiertoe kan verplichten, zoals het delen van gegevens met de Belastingdienst of politie. Maar ook als hierdoor onze dienstverlening verbeterd kan worden. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van uw privacy. Daarom vragen wij hierover altijd advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming. Wij verstrekken uw gegevens niet aan partijen buiten de Europese Unie. Behalve als dit noodzakelijk is om onze taken uit te voeren. Wij vragen hiervoor advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming. Meer informatie Heeft u een vraag over het gebruik van uw persoonsgegevens? Stuur een e-mail naar privacy@alphenaandenrijn.nl. U kunt ook uw eigen persoonsgegevens inzien of  U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen

 • Mantelzorgwoning

  Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen die u verzorgt, dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Dit is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor degene die u verzorgt. U kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

 • Evenement melden

  Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeestje, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Daar heeft u meestal geen evenementenvergunning voor nodig. Meld uw evenement wel minstens 3 weken van tevoren. Kunt u niet aan onderstaande voorwaarden voldoen? Vraag dan een evenementenvergunning bij ons aan.

 • Trouwlocaties

  De gemeente heeft 3 gemeentelijke trouwlocaties. Ook zijn er in onze gemeente vaste trouwlocaties waar u kunt trouwen of uw partnerschap kunt laten registreren. U kunt ook zelf een locatie naar eigen keuze (laten) aanwijzen. Trouwt u bij een van de vaste trouwlocaties, reserveert u dan eerst de locatie voordat u de datum van de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie bij de gemeente reserveert. Trouwt u bij een gemeentelijke trouwlocatie, dan reserveert u deze tegelijk met de reservering van het huwelijk of de partnerregistratie. Gemeentelijke trouwlocaties Oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn (gesloten van 1 september 2024 tot en met 31 augustus 2025) RaadHuis in Boskoop Trouwkamer in het gemeentehuis Deze trouwlocaties reserveert u via telefoonnummer 14 0172. Vaste trouwlocaties in onze gemeente Aarlanderveen Horeca Hoeve Oosterman TaarTenTuin Alphen aan den Rijn Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn (reserveren via 14 0172) Gemeentehuis Alphen aan den Rijn (reserveren via 14 0172) Archeon Avifauna Bij Hen Café 1640 Cools Dance & Events Het Ketelhuys Logde Alphen Oudshoornse kerk Pannenkoekboerderij De Schaapskooi Parkvilla Restaurant 's Molenaarsbrug Theater Castellum The Wet ’n Wild social club Benthuizen Schenkerij "de Boomgaard" Boskoop RaadHuis Boskoop (reserveren via telefoonnummer 14 0172). Er kan tot uiterlijk 6 weken voor de huwelijksdatum telefonisch worden gereserveerd via de afdeling burgerlijke stand. Huwelijken/geregistreerde partnerschappen worden gesloten op donderdag en vrijdag van 10.00 tot uiterlijk 16.00 uur. De locatie heeft de functie dorpshuis gekregen. Op donderdag wordt vanaf 13.00 uur de locatie ook gebruikt voor naschoolse opvang. Dit geeft geluidsoverlast. Er zal gebruik gemaakt moeten worden van 2 liften. Grote elektrische rolstoelen en scootmobiels passen mogelijk niet in de beide liften. De Proeftuin van Holland  Flora Boskoop Het kerkje van Boskoop, telefoonnummer 0172 - 215 190 Skoop Hazerswoude-Dorp Dorpshuis de Juffrouw Grandcafé de Egel Jeu de Boer Polderrecreatie Restaurant ’t Haasje Koudekerk aan den Rijn Brugkerk

 • Akte burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk of echtscheiding? Dan vraagt u een afschrift uit de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond. Als dit in een andere gemeente heeft plaatsgevonden, dan vraagt u het afschrift op bij die gemeente.  Weet u niet meer in welke gemeente dit was? Kijk hiervoor op mijnoverheid.nl. De akte is in het Nederlands opgemaakt. Voor sommige landen heeft u een vertaling van de akte nodig. U betaalt hiervoor een extra bedrag. Voor de volgende aktes kunt u een uittreksel opvragen: Geboorteakte Huwelijksakte Partnerregistratie Akte beëindiging partnerschap Echtscheidingsakte Overlijdensakte

 • Wijkboa's

  Wijkboa's hebben een belangrijke rol bij de handhaving van de leefbaarheid en het aanpakken van “kleine ergernissen” in uw buurt. Denk bijvoorbeeld aan: overlast van hondenpoep, zwerfvuil, vandalisme vermoeden van dierenmishandeling de aanpak van foutgeparkeerde auto’s hulp bij evenementen. Ook zorgen zij ervoor dat regels van de gemeente worden nageleefd. Hierdoor wordt de veiligheid vergroot en overlast teruggebracht. Bijzondere bevoegdheden De taken van de wijkboa is niet gelijk aan die van de politie. Zij werken wel nauw samen en treden als het nodig is gelijktijdig op. Een wijkboa heeft 'bijzondere bevoegdheden', zoals opsporingsbevoegdheid, boetes uitschrijven, verdachten aanhouden en identiteitscontrole. De wijkboa's zijn ingedeeld over verschillende wijken: Aarlanderveen, Boskoop, Zwammerdam Alphen-Centrum Alphen-Hoorn, Kerk en Zanen en Rietveld (Alphen-West) Alphen-Ridderveld Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn Privacy en persoonsgegevens Zie Privacy en registratie van uw persoonsgegevens door boa’s. Vraag aan een wijkboa? Stuur dan een e-mail naar gemeente@alphenaandenrijn.nl.