Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Subsidie vaststellen (algemeen)

  U kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen.

 • Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur

  Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een eenmalige investeringsbijdrage (voor investeringen in de eigen sportaccommodatie, waaronder energiebesparende maatregelen, vervanging kunstgrasveld voor een sportveld zonder kunstoff infill, een renteloze lening voor de aanleg van een kunstgrasveld, een gemeentegarantie voor een geldlening bij een bank en het ontvangen van een rentesubsidie voor die lening).

 • Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023

  Vanaf 15 februari 2023 tot en met 1 april 2023 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een tegemoetkoming prijsstijgingen maatschappelijke voorzieningen 2023. Met deze regeling konden buurt- en dorpshuizen, culturele organisaties en scouting- en sportverenigingen subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de gestegen prijzen. De aanvraagperiode is inmiddels gesloten.

 • Bekostiging leerlingenvervoer

  Bij kinderen die naar school gaan, gaat de gemeente ervan uit dat u in principe zelf zorgt dat uw kind veilig op school komt. Maar soms is het vervoer een probleem, bijvoorbeeld als uw kind naar een school moet die wat verder weg is. In dat geval komt u mogelijk in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer.

 • Subsidieregeling pilots jeugd Specialistische GGZ

  Op deze pagina vindt u informatie over de subsidieregeling pilots jeugd SGGZ.

 • Vergoeding voor zwemdiploma A en B

  Als u gebruik maakt van de RegelRecht regeling en u kinderen heeft, dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de zwemlessen.

 • Wet Open Overheid

  Als u informatie of documenten wilt opvragen die de gemeente niet openbaar heeft gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Het moet gaan om publieke informatie die niet openbaar is gemaakt, die is vastgelegd in documenten die de gemeente Apeldoorn heeft en die te maken heeft met de publieke taak van de gemeente.

 • Kunstgrasfonds

  Uit het kunstgrasfonds verleent de gemeente renteloze leningen voor de aanleg van kunstgrasvelden. De regeling is er voor voetbalverenigingen en hockeyverenigingen

 • Regeling Cultuurlandschap

  Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Ons landschap vormt een belangrijk hoofdstuk uit dit verhaal. De hoogteverschillen op de Veluwe bijvoorbeeld zijn al ontstaan in de ijstijd. In de eeuwen die volgden heeft de mens het landschap aangepast: zandvlakten werden beplant met bossen, sprengenbeken gegraven, landbouwgronden ontgonnen, nederzettingen gebouwd, wegen aangelegd en landgoederen en buitenplaatsen gesticht.

 • Regeling Erfgoedverbeeldingen

  Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met informatie in de openbare ruimte, zoals een informatiebord of een soort verbeelding, kan aandacht worden gegeven aan die verhalen.