Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Keuze dubbele of gecombineerde achternaam

  Het hebben van een achternaam is belangrijk. Het zegt iets over wie u bent en bij wie u hoort. Daarom zijn de mogelijkheden voor het kiezen van een achternaam vanaf 1 januari 2024 uitgebreid. Ouders hebben vanaf dat moment ook de mogelijkheid om te kiezen voor een combinatie van hun beide achternamen als achternaam voor hun kind. 

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of een boom kappen? Of wilt u iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Reclamedrukwerk: ja of nee

  In Arnhem krijgt u alleen ongeadresseerd reclamedrukwerk als u een Ja-sticker op uw brievenbus plakt. Op deze manier gaan we papierverspilling tegen. 

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Verhuist u voor het eerst vanuit het buitenland naar Nederland en bent u van plan om hier minstens 4 maanden te blijven wonen? Dan moet u zich persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Dit moet binnen 5 dagen na aankomst.

 • Subsidieregeling Non-formele educatie

  Maatschappelijke organisaties die educatietrajecten aanbieden aan laaggeletterden, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod. Daarin werken inwoners aan hun taal-, reken- of digitale vaardigheden.

 • Geboorteaangifte

  Als u een baby heeft gekregen moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte doen. Aangifte van geboorte doet u in de gemeente waar het kind geboren is. 

 • Afwijken van omgevingsplan

  Wilt u (ver)bouwen of een gebouw ergens anders voor gebruiken? Maar passen uw plannen niet binnen het  omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Het is soms toch mogelijk om uw plannen uit te voeren. U heeft dan een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het omgevingsplan.

 • Toegankelijkheidsfonds

  We willen dat Arnhem een gastvrije stad is. Een stad waarin inwoners en bezoekers met een beperking zoveel mogelijk (zelfstandig) winkel-, horecapanden of diensten kunnen betreden én online gebruik kunnen maken van hun websites. Om dit te bevorderen heeft de gemeente Arnhem het toegankelijkheidfonds opgericht. 

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Wilt u iemand uit het buitenland uitnodigen die een visum voor kort verblijf nodig heeft? Dan heeft u een ‘Bewijs van Garantstelling of logiesverstrekking’ nodig. Met een garantstelling verklaart u dat u garant staat voor de eventuele kosten van het verblijf.

 • Milieubelastende werkzaamheden

  Als u een bedrijf wilt starten, aanpassen of uitbreiden dan gaat u mogelijk milieubelastende activiteiten uitvoeren. Het kan zijn dat u daarvoor een melding moet doen. Het kan ook zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen.