Zoekresultaat 1 - 10 van 32 resultaten

 • Melding Activiteitenbesluit of omgevingvergunning milieu

  Als uw bedrijf invloed heeft op het milieu, moet u zich aan de milieuregels houden. Vanwege die regels moet u ofwel een omgevingsvergunning milieu aanvragen ofwel u kunt volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

 • Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

  Heeft u schade en vindt u dat die door de gemeente is veroorzaakt? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en het schadebedrag terug vragen.

 • Aansluiting op gemeentelijk riool aanvragen

  Bij de gemeente vraagt u online een rioolaansluiting of een extra aansluiting aan. Dit geldt ook voor een tijdelijke aansluiting voor bijvoorbeeld een bouwkeet.

 • Onderzoek bodemverontreiniging bij graafwerk

  Of de bodem waarin u wilt graven verontreinigd is, kunt u zien op het geoloket van de ODRU. In de nota bodembeheer staat wat wel en niet mag met grond.

 • BIBOB-toets voor nieuwe horeca

  Bij de eerste aanvraag van een drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning doet u een BIBOB-toets. Download de vragenlijst.

 • Inschrijven op opdrachten voor de gemeente

  De opdrachten voor de gemeente vindt u online via Tenderned.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  In Rhenen worden vaak evenementen georganiseerd. Voor een groot publiek zoals de herdenking op de Grebbeberg, de motorcross op Kwintelooijen, de Rijnweek en de Cuneradag. Of voor inwoners van een wijk zoals een buurtbarbecue of braderie.

 • Alcoholwetvergunning

  Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in een cafe of restaurant? Of begint u een slijterij? Download het formulier Alcoholwetvergunning.

 • Standplaats wekelijkse warenmarkt

  Elke donderdag van 8.00 uur tot 12.30 uur is er op de Frederik van de Paltshof in Rhenen een warenmarkt.

 • Vergunning tijdelijke reclame-uitingen

  U mag niet zomaar een reclamebord neerzetten of een spandoek ophangen in de openbare ruimte. Minimaal 2 weken voordat u de reclame wilt gaan maken, moet u hiervoor een vergunning aanvragen.