Zoekresultaat 101 - 110 van 155 resultaten

 • Klimaatadaptatie

  Door klimaatverandering hebben we steeds meer te maken met extreem weer. In een stad kan het dan al snel erg heet worden of er kan wateroverlast ontstaan. De gemeente wil met een aantal Europese projecten werken aan een klimaat adaptieve stad.

 • Vertrokken uit Nederland met onbekende bestemming

  Personen die door de gemeente Groningen zijn uitgeschreven.

 • ID-kaart aanvragen

  Hebt u nog geen ID-kaart of verloopt deze bijna? En staat u ingeschreven bij de gemeente Groningen? Dan vraagt u bij ons een nieuwe ID-kaart aan. U kunt dit ook doen voor uw kind. Uw ID-kaart ligt voor u klaar na 5 werkdagen na uw afspraak.

 • Omgevingswet

  De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de omgeving waarin u woont en leeft. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

 • Doe mee en Orange the World!

  Wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes van 25 november t/m 10 december 2024.

 • B&W besluiten

  B&W besluiten (collegebesluiten) zijn beleidsnota's en concrete plannen die officieel worden vastgesteld door het college van burgemeester & wethouders.

 • Lost bike

  Where can I pick up my bicycle again if the municipality has removed it? And what should I do if my bicycle is stolen?

 • Verhuizing WerkPro

  Het college van de gemeente Groningen heeft het voornemen om de gemeentelijke loods aan de Ulgersmaweg 51/Beckerweg 8 (bedrijventerrein Ulgersmaweg) beschikbaar te stellen aan WerkPro.

 • Verklaring geen schijnhuwelijk

  Is uw huwelijk of partnerschap gesloten in een land buiten de Europese Unie? En wilt u het laten registreren? Dan moet u verklaren dat u dit niet doet om een verblijfvergunning te krijgen.

 • Afvalbrengstations

  Hebt u afval dat niet past in een grijze of groene container, verzamelcontainer of vuilniszak? Als inwoner van de gemeente Groningen kunt u dit brengen naar een afvalbrengstation.