Zoekresultaat 11 - 20 van 61 resultaten

 • Spandoek ophangen

  Als u een spandoek aan de openbare weg wilt ophangen, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld wanneer u een bepaalde boodschap wilt overbrengen.

 • Vertrekken uit Nederland (emigreren)

  Woont u in Nederland en verhuist u naar een ander land? U meldt dit bij de gemeente als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar een ander land gaat.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Schade door een besluit van de gemeente

  Heeft u schade of verwacht u die door een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

 • Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

  Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

 • Oplaadpunt voor elektrische auto

  U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. Dit doet u bij de gemeente.

 • Caravan parkeren op openbare weg

  Het is verboden een caravan voor een langere periode langs de weg te parkeren.

 • Bomen kappen

  Voor het kappen of rooien van een boom heeft u een vergunning nodig als de boom staat vermeld op de gemeentelijke bomenlijst. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Terras plaatsen

  Heeft u een horecabedrijf en wilt u een terras plaatsen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Hierbij maakt het niet uit of het terras op eigen grond komt of op grond van de gemeente.

 • Omgevingsplan bekijken

  In een omgevingsplan (vroeger bestemmingsplan) staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Daarnaast staan in het omgevingsplan regels over het gebruik van de openbare ruimte. U kunt het omgevingsplan bekijken op de website van de gemeente en op het Omgevingsloket.