Zoekresultaat 11 - 20 van 48 resultaten

 • Omgevingsplan, wijzigen

  Een aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. De gemeente kan besluiten het bestemmingsplan hiervoor te wijzigingen als daar een goede reden voor is. Bijvoorbeeld omdat het plan een positieve ontwikkeling is voor het gebied.

 • Situatiekaarten

  Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen over de erfgrens of voor de aanvraag van een vergunning. De gemeente bepaalt de grens tussen de grond van de gemeente en die van een ander.

 • Inschrijven buitenlandse student

  Als je in het buitenland woont en terug wil verhuizen naar Nederland, schrijf je je in bij de gemeente waar je gaat wonen. Het betreft een hervestiging wanneer u al eerder in Nederland heeft gewoond of als u naar het buitenland bent verhuisd na oktober 1994.

 • Muziekmelding horeca (incidentele festiviteit)

  ls u een horecabedrijf runt kunt u een vast aantal keren per jaar een muzikale festiviteit organiseren. U moet melding hiervan maken bij de gemeente. Tijdens de festiviteit mag u afwijken van de geldende geluidsnormen.

 • Inzage omgevingsplan

  In een bestemmingsplan staat beschreven waar in een bepaald gebied wel of niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden welke eisen hierbij gelden. Het bestemmingsplan geeft ook aan waar plaats is voor winkels, horeca en woningen en of grond bedoeld is voor wegen of parkeren.

 • Huisnummer, toekenning

  De gemeente geeft elk nieuw huis of bedrijfspand een adres met huisnummer. Vaak krijgen stand- en ligplaatsen ook een adres. Adressen worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Huisnummers kunnen niet zomaar gebruikt of gewijzigd worden. Klopt uw huisnummer niet? Dan kunt u daar melding van doen bij de gemeente.

 • Parkeervergunning (tijdelijk)

  In sommige gebieden kunt u alleen betaald parkeren of heeft u een parkeervergunning nodig. Wilt u tijdelijk in zo’n gebied parkeren? Vraag dan bij de gemeente om een tijdelijke parkeervergunning. Bijvoorbeeld: u werkt voor een aannemer die in het vergunningsgebied met een bouwproject bezig is, of u gaat verhuizen.

 • Ontheffing bijzonder transport

  Als u specifieke goederen wilt vervoeren of een lading van grote omvang, dan heeft u hiervoor een ontheffing nodig. Deze vraagt u aan via de RDW. De RDW regelt de ontheffing voor u met de gemeente, provincie of de Rijkswaterstaat.

 • Verhuizen naar het buitenland (Emigreren)

  U meldt uw verhuizing naar het buitenland maximaal 5 dagen van tevoren bij de gemeente. U moet een melding doen als u in een periode van 1 jaar langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat. Deze 8 maanden hoeven niet aaneengesloten te zijn.

 • Monument, financiële regelingen

  Heeft u een monument, dan kunt u misschien gebruikmaken van een subsidie of voordelige lening. Ook zijn sommige kosten aftrekbaar voor de belasting. Welke regelingen precies voor u gelden, hangt af van het soort monument.