Zoekresultaat 11 - 19 van 19 resultaten

 • Bouwdossier opvragen

  U kunt bij ons tegen betaling verschillende soorten stukken uit een bouwdossier opvragen, bijvoorbeeld de bestektekening van een schuur, de constructietekeningen van een woning of een verleende vergunning.

 • Milieuvervuiling melden

  Is er sprake van geluid-, geur- of stofoverlast door een bedrijf bij u in de buurt? U kunt een milieuklacht indienen.

 • Infoscan (t.b.v. makelaars)

  Wilt u informatie over een gebouw of perceel? Dan kunt u gebruik maken van de infoscan. De infoscan geeft u informatie over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, een eventuele monumentenstatus en lopende aanschrijvingen. Voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden kijken wij in het geldende bestemmingsplan (dat heet nu het Omgevingsplan). Voor bodeminformatie kunt u een omgevingsrapportage opvragen bij de provincie Gelderland.

 • Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

  Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

 • Machtigen bij verkiezingen

  Kunt u niet zelf stemmen? Laat uw stem niet verloren gaan. Laat iemand anders voor u stemmen. U geeft hiervoor toestemming met een volmacht. Lees hier de mogelijkheden en hoe u een volmacht kunt regelen.

 • Openbare informatie (Woo)

  De Wet Open Overheid (Woo) regelt dat gemeenten meer informatie actief openbaar maken. Hieronder vindt u de informatie die we tot nu toe actief openbaar hebben gemaakt.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Melden bijstand

  Heeft u te weinig inkomen om van te leven en zijn er geen andere voorzieningen? Dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen. Leest u deze pagina eerst goed. Als u hierna de bijstandsuitkering wilt aanvragen dan kunt u klikken op onderstaande groene knop.

 • Handhavingsverzoek

  Wanneer er in uw omgeving een gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke situatie is ontstaan en een klacht of bemiddeling niet voldoende of niet tijdig tot verbetering heeft geleid, kunt u een handhavingsverzoek indienen. U vraagt ons dan om een handhavingsbesluit.