Zoekresultaat 11 - 18 van 18 resultaten

 • Adresonderzoek aanvragen

  Bij de gemeente staat iedereen ingeschreven op een adres. Dat kan een woon- of briefadres zijn. Als u twijfelt of adresgegevens wel kloppen, kan de gemeente een administratief onderzoek starten. Staat iemand op uw adres ingeschreven, terwijl die niet bij u woont? Vraag de gemeente dan om een adresonderzoek. Ook instanties kunnen om een adresonderzoek vragen, als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken. Adresonderzoek aanvragen U kunt ook telefonisch een adresonderzoek aanvragen via tel. 0525 63 82 00.

 • Andere achternaam gebruiken

  Iedereen in Nederland heeft een achternaam. Deze is vastgelegd in de burgerlijke stand en staat ook in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Deze naam wordt ook wel uw geslachtsnaam of geboortenaam genoemd. Bij vrouwen heet deze naam ook wel de meisjesnaam. Deze naam verandert niet als u gaat trouwen of geregistreerd partnerschap aangaat. U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven en aangesproken wilt worden. Dat doet u met een verzoek aanduiding naamgebruik. De gemeente en andere (overheids)organisaties gebruiken standaard uw aanschrijfnaam als zij u post sturen. De achternaam waarmee u bent geboren, blijft in uw officiële papieren staan (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs). Opties naamgebruik Stel: u heet J. de Wit en uw partner heet P. Jansen. Dan kunt u kiezen uit 4 namen waarmee u wordt aangeschreven: J. Jansen J. de Wit J. de Wit-Jansen J. Jansen-de Wit Naamgebruik wijzigen met DigiD U kunt ook schriftelijk een verzoek naamgebruik indienen (pdf, 31kb).

 • Bewijs van Nederlandse nationaliteit aanvragen

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. Na de aanvraag sturen wij het uittreksel binnen 5 werkdagen op. Bewijs van Nederlanderschap aanvragen met DigiD Afspraak maken U kunt het uittreksel ook persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U kunt het uittreksel direct meenemen. 

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. 

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. U vraagt het bewijs van in leven zijn bij de gemeente aan. Na de aanvraag sturen wij het uittreksel binnen 5 werkdagen op. Bewijs van in leven zijn aanvragen met DigiD Afspraak maken U kunt het uittreksel ook persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U kunt het uittreksel direct meenemen.

 • Nadeelcompensatie

  Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet getreden. Met de komst van deze wet is het planschaderecht gewijzigd. De schade die voorheen bekend stond als ‘planschade’ heet onder de Omgevingswet ‘nadeelcompensatie’. Daarnaast vallen hier ook andere soorten schade onder.  Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie en geldt de nieuwe procedure. Lees verder hieronder. Wat is nadeelcompensatie De gemeente kan een omgevingsplan wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven. Bijvoorbeeld als er een nieuwe woonwijk komt. Of als een nieuwe weg wordt aangelegd. U kunt daarvan nadeel ondervinden. Bijvoorbeeld omdat uw woning minder waard wordt of dat u inkomsten verliest.  Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden die de gemeente uitvoert nadelig voor u uitpakken. Bijvoorbeeld: uw bedrijf was een aantal maanden moeilijk bereikbaar vanwege uitgelopen rioleringswerkzaamheden of de strooiwagen van de gemeente raakt per ongeluk uw auto waardoor u schade heeft. U kunt daarvoor nadeelcompensatie aanvragen. U krijgt mogelijk een deel van de door u geleden financiële schade vergoed. Bekijk voordat u de aanvraag doet of u voldoet aan de voorwaarden.  Nadeelcompensatie aanvragen U kunt ook schriftelijk Nadeelcompensatie aanvragen (pdf, 275kb). 

 • Aangifte doen van overlijden

  Als iemand overlijdt, moet dat binnen 6 werkdagen worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartverzorger dit. Maar ook nabestaanden kunnen aangifte van overlijden doen bij de afdeling Burgerzaken. U maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Aangifte door uitvaartondernemer Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Bent u nog niet bekend als uitvaartondernemer in de gemeente Oldebroek? Dan moet u zich eerst registreren via het formulier Registratie uitvaartondernemer. Wij voegen uw gegevens zo snel mogelijk toe, zodat u alsnog online aangifte kunt doen. U ontvangt een mail als uw gegevens zijn toegevoegd. Overlijdensaangifte met eHerkenning

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bij hen komt werken. U kunt een VOG online aanvragen bij Dienst Justis als uw werkgever eHerkenning heeft. Als uw werkgever dat niet heeft, kunt u digitaal of persoonlijk een VOG aanvragen bij de gemeente. U ontvangt de VOG meestal binnen 4 weken per post van Dienst Justis. VOG aanvragen bij Dienst Justis VOG aanvragen bij gemeente Als uw werkgever geen eHerkenning heeft of niet voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een VOG aanvragen bij de gemeente. U kunt de VOG digitaal aanvragen bij de gemeente. Hierbij stuurt u een scan mee van een ingevuld aanvraagformulier VOG. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. U neemt een geldig identiteitsbewijs mee en een ingevuld aanvraagformulier VOG.