Zoekresultaat 11 - 16 van 16 resultaten

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u gebruik wilt maken van gemeentegrond, bijvoorbeeld om een bouwcontainer of steiger neer te zetten, dan moet u dit minimaal 2 weken van tevoren bij ons aanvragen. Het is niet toegestaan om zonder toestemming iets te plaatsen.  Aanvraag Als u een aanvraag wilt doen, dan kunt u een mail sturen naar gemeente@smallingerland.nl.  Deze mail moet bestaan uit: uw naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer; de locatie; hoelang de container/steiger blijft staan;  een situatietekening waar de container/steiger wordt geplaatst; een foto waar de container/steiger komt te staan. U krijgt vervolgens reactie op deze mail of het plaatsen op gemeentegrond voor u is toegestaan. Kosten Er zijn geen kosten aan verbonden. Gemeentegrond Onder gemeentegrond vallen ook de openbare weg, parkeervakken, parkeerplaatsen en de wegbermen.  

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in gemeente Smallingerland. Voor de Nederlandse wet zijn een huwelijk en een partnerschap gelijk. In het buitenland wordt alleen het huwelijk erkend.  Melding huwelijk/geregistreerd partnerschap Het is belangrijk om minimaal twee weken en maximaal een jaar voor de huwelijksdatum een melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bij ons te doen. Trouwt u niet binnen een jaar? Dan moet u opnieuw een melding doen. U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Afspraak maken Tarieven  Wat kost een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeente Smallingerland? Tijdstip Kosten Op werkdagen tot 17.00 uur € 318,40 Op werkdagen tussen 17.00 en 22.00 uur € 474,40 Op werkdagen na 22.00 uur € 581,40 Op zaterdag € 474,40 Op zon- en feestdagen € 581,40 Gratis trouwen voor inwoners van Smallingerland op dinsdag en donderdagochtend om 09.00 uur gratis Extra kosten   Kosten Trouwboekje standaard € 26,00 Omzetting partnerschap in huwelijk (zonder ceremonie) gratis Omzetting partnerschap in huwelijk (met ceremonie) € 318,40 Ambtelijke getuige € 26,00 Trouwambtenaar van een andere gemeente € 163,00 Trouwambtenaar voor 1 dag (benoeming familie/vriend) € 344,00 Trouwlocaties U kunt kiezen uit drie vaste trouwlocaties: Het gemeentehuis Doarpstsjerke De Rottefalle Paviljoen De Leyen. Zelf een trouwlocatie kiezen U kunt ook kiezen voor een andere trouwlocatie. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn per trouwlocatie verschillend. Neem hiervoor contact op met de trouwlocatie waar u wilt trouwen. Onze trouwambtenaren Onze trouwambtenaren stellen zich graag aan u voor!  U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten voltrekken door een trouwambtenaar uit een andere gemeente of door een familielid of vriend. Hieraan zijn een aantal voorwaarden en kosten verbonden. Deze kosten staan vermeld bij de tarieven. 

 • Klacht indienen

  Wilt u een melding doen van een een losse stoeptegel, kapotte speeltoestellen of gaten in de weg? Dan kunt u hier een melding openbare ruimte doen. Wilt u een melding doen van overlast van een persoon of bedrijf? Dan kunt u hier een melding overlast doen. Voor alle andere meldingen zoals hoog gras, onkruid of rioolverstoppingen kunt u kijken op de webpagina meldingen. Klacht over het contact met de gemeente Heeft u een vervelende ervaring met de gemeente? Wordt uw brief niet beantwoord? Of heeft u het gevoel dat u niet goed geholpen bent? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Dit kan digitaal via onderstaande knop of per e-mail. U kunt uw klacht ook telefonisch of bij de balie in het gemeentehuis doorgeven. We proberen binnen een week contact met u op te nemen. Klacht indienen Klacht indienen voor anderen Dient u de klacht in voor iemand anders? Stuur de toestemming met naam, adres en handtekening van deze persoon mee met de klacht. Dient u een klacht in namens een groep? Stuur dan de toestemming mee met de lijst met namen, adressen en handtekeningen van iedereen voor wie u de klacht indient. Passende aanpak Uitgangspunt is dat we met elkaar in gesprek gaan over uw klacht. Dat kan telefonisch of in het gemeentehuis. Een klachtencoördinator of onafhankelijke mediator kan helpen met een oplossing voor uw klacht. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer op de pagina Passend contact. Klachtencommissie Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw klacht voor aan een onafhankelijke commissie. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting. De commissie adviseert de gemeente over uw klacht. Na het advies van de onafhankelijke commissie, neemt de gemeente een besluit over uw klacht. Niet tevreden over uw klachtafhandeling Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is afgehandeld dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman neemt uw klacht alleen in behandeling als de gemeente uw klacht al behandeld heeft. Meer informatie Een overzicht van de bezwaren en klachten van 2021 vindt u in het jaarverslag bezwaren en klachten 2021 (pdf).

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. Zeven dagen later kunt u uw paspoort op afspraak, na 10.30 uur, ophalen in het gemeentehuis. Met een paspoort reist u de hele wereld over. Jongeren tot 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghouders. Geef toestemming met DigiD of vul het toestemmingsformulier (pdf) in. Wilt u een paspoort aanvragen, maar heeft u nu geen Nederlands reisdocument? Bel dan met de gemeente op 0512 581 234. Paspoort kwijt Paspoort verloren of gestolen? Vraag bij de gemeente een nieuw paspoort aan. Maakt u uw afspraak online, kies dan voor de optie 'Paspoort aanvragen na verlies'. Wij maken een vermissingsverklaring voor u op. U hoeft niet naar de politie. Meenemen Kom goed voorbereid op de afspraak. We nemen vingerafdrukken van u. Zorg daarom dat uw vingers goed schoon zijn. Daarnaast moet u een aantal zaken meenemen naar de afspraak: Alle geldige én verlopen paspoorten en identiteitskaarten die u heeft; Pasfoto die niet ouder is dan zes maanden en voldoet aan de eisen; Contant geld of een pinpas. U betaalt bij de aanvraag. Paspoort aanvragen Paspoort ophalen Jonger dan 18 jaar Jongeren tot 18 jaar hebben voor het aanvragen van een paspoort toestemming nodig van alle gezaghouders. Kom samen met uw minderjarig kind naar het gemeentehuis voor de aanvraag. Geef als ouder(s) of verzorger(s) digitaal toestemming met DigiD of vul een toestemmingsformulier in. Na zeven dagen haalt uw kind het paspoort zelf op. U (of iemand anders) mag natuurlijk mee bij het ophalen. Toestemming met DigiD Geef toestemming met DigiD voordat uw minderjarig kind het paspoort aanvraagt. Zorg dat het paspoort binnen 3 maanden na het geven van de toestemming is aangevraagd. Na deze termijn vervalt de toestemming. U kunt voor meer kinderen tegelijk toestemming geven. Toestemmingsformulier Vul het toestemmingsformulier (pdf) in en ondertekenen het. Geef dit formulier met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de ouder of verzorger die meekomt bij de aanvraag in het gemeentehuis. Spoedaanvraag Doe een spoedaanvraag als u het paspoort sneller nodig hebt.Voor een spoedaanvraag moet u extra betalen. Vraagt u het paspoort voor 14.00 uur aan, dan ligt het paspoort uiterlijk twee werkdagen later vanaf 10.00 uur voor u klaar. Maak voor het ophalen van het paspoort een afspraak. Kosten Soort paspoort  Kosten Geldigheid 18 jaar en ouder € 83,00 10 jaar Jonger dan 18 jaar € 63,00 5 jaar Zakenpaspoort     € 83,00 10 jaar Tweede paspoort  € 83,00 2 jaar Vluchtelingenpaspoort € 63,00 maximaal 5 jaar Vreemdelingenpaspoort   € 63,00 maximaal 5 jaar Spoedaanvraag € 57,00   Voor een tweede paspoort gelden speciale voorwaarden. Kijk daarvoor op Rijksoverheid.  

 • Aangifte overlijden

  Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen. Kosten € 16,60 Als uitvaartverzorger aangifte doen Als uitvaartverzorger heeft u nodig: eHerkenning Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel Burgerservicenummer van de overledene Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte) Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U heeft dan ook geen B-envelop nodig. B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. Stuur de B-envelop zo snel mogelijk op naar gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak. Is de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie nodig. Is de begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts nodig. Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte ook digitaal doen: Digitaal aangifte overlijden doen  Als nabestaande zelf aangifte doen U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen van overlijden. Bel dan de gemeente voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Als nabestaande neemt u mee: Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Een doktersverklaring van het overlijden. Dit moet u weten Zorg dat de aangifte van overlijden wordt gedaan voordat de begrafenis of crematie is. Is iemand in het buitenland overleden? Dit geeft u door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden. Begraven of cremeren van de overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden. Meer informatie over aangeven van overlijden kunt u vinden op Rijksoverheid.nl Bekijk ook de pagina's Begraven en asbestemmingen en Vergunning gedenkteken graf aanvragen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een vergunning of een bijstandsuitkering is afgewezen. Dan kunt u bezwaar maken. Neem eerst contact met ons op voordat u een bezwaarschrift indient. Misschien kunnen wij uw vragen al beantwoorden?  Let op: U kunt hier geen bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde. Dat kan hier. Bezwaarschrift indienen Kosten Geen. Vraagt u een voorlopige voorziening aan of gaat u in beroep? Dan betaalt u griffierechten. Zo werkt het Gebruik het bezwaarformulier om uw bezwaar digitaal naar de gemeente te sturen. Schriftelijk mag ook. Zet in uw bezwaar de verzenddatum en het kenmerk van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of stuur een kopie van dit besluit mee) en geef aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Stuur uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Maakt u bezwaar voor iemand anders? Stuur een toestemming van deze persoon mee met het bezwaar. Maakt u bezwaar namens een groep particulieren? Stuur een machtiging met een lijst namen, adressen en handtekeningen van alle personen die bezwaar maken mee. Zo is het duidelijk dat u bevoegd bent om namens deze groep bezwaar te maken. Dien het bezwaarschrift binnen 6 weken in na de dag waarop het besluit is verzonden of bekend is gemaakt. U voorkomt zo dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Bemiddeling en mediation Uitgangspunt is dat een bezwaar wordt opgelost door met elkaar in gesprek te gaan. Bemiddeling en mediation zorgen vaak al voor een oplossing. Lees meer in de folder Passend contact. Bezwaarschriftencommissie Soms lukt het niet om in gesprek tot een oplossing te komen. Dan legt de gemeente uw bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie. Deze commissie adviseert de gemeente over uw bezwaarschrift. De gemeente vraagt deze commissie ook om advies als u aangeeft geen bemiddeling of mediation te willen. Na het advies van de commissie, neemt de gemeente een besluit over uw bezwaarschrift.  Besluit tijdelijk opschorten Wilt u dat de gemeente een besluit niet uitvoert, waartegen u bezwaar heeft ingediend? Vraag om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen bij spoedeisende zaken. De rechter bepaalt of het besluit wordt opgeschort. Oneens met het besluit op uw bezwaarschrift Dien dan binnen 6 weken een beroepschrift in. In het besluit op uw bezwaar staat waar u in beroep kunt gaan.