Zoekresultaat 11 - 20 van 48 resultaten

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of als u vrijwilligerswerk gaat doen.

 • Voornaam wijzigen

  Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet een advocaat uw gemotiveerde verzoek tot voornaamswijziging bij de rechtbank indienen. Redenen om uw voornaam te wijzigen, kunnen zijn: Bij uw geboorteaangifte is een onjuiste naam opgegeven; Uw voornaam is niet meer passend omdat u een geslachtsverandering heeft ondergaan; U vindt uw naam lelijk.

 • Verhuizen vanuit het buitenland naar de gemeente

  Wilt u voor langer dan 4 maanden in Nederland verblijven, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland persoonlijk melden bij de balie van de gemeente. Iedereen die vanuit het buitenland (mee)verhuist moet persoonlijk aan de balie verschijnen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dat kan; de ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een nieuwe akte. Hierdoor eindigt uw geregistreerd partnerschap en begint uw huwelijk. Andersom is niet mogelijk. U bent na de omzetting officieel getrouwd. De omzetting heeft geen gevolgen voor de kinderen die voor de omzetting zijn geboren.

 • Aangifte doen van overlijden

  Is een naaste van u overleden? Meestal doet de begrafenisondernemer dan aangifte van overlijden, maar u mag als naaste ook zelf aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

 • Verlies of diefstal reisdocument

  Bent u uw paspoort verloren? Of is uw identiteitskaart gestolen? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een melding doet. Dat kan online of aan de balie van het gemeentehuis. Maak voor het melden aan de balie eerst een afspraak. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

 • Adoptie

  Wilt u een kind uit Nederland of uit het buitenland adopteren? Dan moet u aan meerdere voorwaarden voldoen. Ieder land stelt zo zijn eigen voorwaarden. Er kunnen onder andere eisen worden gesteld aan uw leeftijd, uw gezinssamenstelling en uw inkomen. Bij de gemeente kunt u geen adoptieverzoek indienen. Meer informatie over adoptie vindt u bij de Stichting Adoptievoorzieningen of op de website van Rijksoverheid.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Aangifte doodgeboren kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap dood geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een doodgeboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.