Zoekresultaat 11 - 20 van 26 resultaten

 • Verklaring omtrent gedrag

  Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt dat uw gedrag geen belemmering vormt voor uw (nieuwe) baan. Uw werkgever kan in verband met het verrichten van werkzaamheden vragen om een VOG. Voor sommige functies is dit zelfs verplicht. De levertijd is maximaal 4 weken.

 • Erkenning kind

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? Dan wordt u automatisch de wettelijke ouder. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen. 

 • Overlijden, aangifte

  Binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden meldt u dit bij de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt een akte op van het overlijden en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De overlijdensakte is het bewijs van het overlijden van een persoon.

 • Geregistreerd partnerschap

  Met een geregistreerd partnerschap leggen partners hun relatie officieel vast bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. In Nederland kunnen een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen hun partnerschap laten registreren.

 • Verklaring onder ede of belofte

  In principe worden alleen persoonsgegevens in de administratie van de gemeente (BRP) opgenomen die uit bron-documenten komen, omdat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar moeten zijn. Wanneer u geen officiële bron-documenten kunt leveren, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af leggen.

 • Adoptie

  Als u een kind wilt adopteren, kunt u contact opnemen met een advocaat. Voorwaarden Zodra de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, informeert de griffier van de rechtbank de geboortegemeente van het kind Als het geadopteerde kind uit het buitenland komt, verwerkt de gemeente Den Haag dit in de gemeentelijke basisadministratie De gemeente Den Haag informeert u over de wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Geboorte, aangifte

  Binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind meldt u dit bij de gemeente waar het kind geboren is. De gemeente maakt een akte op van de geboorte en neemt deze op in de registers van de burgerlijke stand. De geboorteakte is het bewijs van de geboorte van een persoon.

 • Registratie levenloos geboren kind

  Ouders die dat wensen kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat kan ook met terugwerkende kracht; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie. Het verzoek tot registratie moet door ouders persoonlijk ingediend worden. Het is niet mogelijk dat één ouder ook namens de andere ouder het verzoek doet. Zie ook op de website Rijksoverheid.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 • Identiteitskaart

  Met een identiteitskaart laat u zien wie u bent (identificeren) en reist u naar bijna alle landen in Europa. Een identiteitskaart is 10 jaar geldig voor personen van 18 jaar en ouder en 5 jaar geldig voor personen jonger dan 18 jaar. Voor het Verenigd Koninkrijk heeft u een geldig paspoort nodig.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Personen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Deze gegevens geeft de gemeente vaak automatisch door aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Alléén als dit nodig is voor hun wettelijke taken. U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens beperkt aan derden te verstrekken.