Zoekresultaat 11 - 20 van 176 resultaten

 • Exploitatievergunning

  Voor het exploiteren van een horecazaak heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Gratis uitleen van scootmobiels

  In een aantal Arnhemse woonzorgcentra en bij enkele openbare ‘pools’ kunnen bewoners gratis scootmobiels lenen.

 • Ontheffing Winkeltijdenwet

  De officiële openingstijden voor een winkel zijn op grond van de Winkeltijdenwet van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 22.00 uur.

 • Monumenten aanpassen of slopen

  Wilt u een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht verbouwen of slopen? U heeft hiervoor meestal een omgevingsvergunning nodig.​​​​​​

 • Ontheffing milieuzone dieselpersonenauto's

  De milieuzone geldt alleen voor voertuigen die rijden op diesel. Met emissieklasse 4 of hoger mag u de milieuzone inrijden. Personenauto's die een emissieklasse hebben van 3 of lager mogen de Arnhemse milieuzone niet in. 

 • Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals

  De subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals is bedoeld voor publieksevenementen en culturele initiatieven die bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. Meerjarige artistiek hoogwaardige producties en presentaties zijn ook in de regeling opgenomen.

 • GelrePas

  Met de GelrePas kunt u gratis of met korting meedoen aan allerlei activiteiten.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of een boom kappen? Of wilt u iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Subsidieregeling Sport

  Onze ambitie is dat 75% van de Arnhemmers sport of beweegt. We willen sport- en beweegactiviteiten stimuleren die gericht zijn op (meer) sporten en bewegen door (ook inactieve) individuen en groepen Arnhemmers. Voor initiatieven die bijdragen om dit doel te bereiken, kan een beroep worden gedaan op de Subsidieregeling Sport.

 • Schadevergoeding omgevingsplan

  Op grond van de Omgevingswet kan de gemeente aan een particulier die schade lijdt door een wijziging van het omgevingsplan een tegemoetkoming aanbieden.