Zoekresultaat 11 - 20 van 187 resultaten

 • Bijstandsuitkering

  Heeft u geen of een laag inkomen? Dan kan de gemeente uw inkomen misschien aanvullen.

 • Bestemmingsplan

  In een bestemmingsplan staat onder meer waarvoor grond mag worden gebruikt.

 • Geluid- en trillingsoverlast

  Sinds 1 juli 2012 is de Wet geluidshinder (SWUNG) van kracht. Deze wet biedt geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, bescherming tegen geluidshinder van wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai door middel van zonering. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet zich aan de wettelijke normen houden die daarvoor zijn vastgesteld.

 • Alcoholvergunning

  Een alcoholvergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van een horecabedrijf (café, restaurant) of een slijtersbedrijf.

 • Hervestiging vanuit het buitenland

  Als u in het buitenland woont en opnieuw naar Nederland wilt verhuizen, moet u zich inschrijven in een gemeente. Belangrijk is dat u al eerder in Nederland heeft gewoond en dat u na oktober 1994 naar het buitenland bent geëmigreerd. Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan gaat het bij u om een 'eerste inschrijving'.

 • Terrasontheffing

  Indien u voldoet aan de algemene regels hoeft u geen ontheffing aan te vragen en kunt u het terras plaatsen. Indien het terras op gemeentegrond wordt geplaatst dient u bij de gemeente Borne hiervoor toestemming aan te vragen.

 • Ontheffing Alcoholwet

  Regelmatig worden evenementen gehouden of zijn er activiteiten waarbij buiten de reguliere horecabedrijven alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Om deze verstrekking te kunnen reguleren, met name vanuit gezondheidszorg en hygiëne, is in de Alcoholwet bepaald dat alcoholhoudende drank bij dit soort bijzondere gelegenheden alleen geschonken mag worden door iemand die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne.

 • Legalisatie handtekening

  In sommige gevallen is het nodig aan te tonen dat een handtekening echt is. Legalisatie handtekening is het voor echt verklaren van een handtekening door de burgemeester.

 • Begraven / Asbestemming

  Gemeente Borne beschikt over één algemene begraafplaats.

 • Luistersessies

  Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de luistersessies op woensdag 22 februari. De aanmeldingsperiode is verstreken. Geïnteresseerden konden zich voor 15 februari aanmelden. Aanmelders ontvangen automatisch bericht over de voor u betreffende tijd via het opgegeven e-mailadres.