Zoekresultaat 11 - 20 van 86 resultaten

 • Bedrijven Investeringszones (BIZ)-bijdrage

  BIZ bijdrage

 • Lang zult u wonen

  Lang zult u wonen is een bewustwordingscampagne die erop gericht is inwoners vroegtijdig aan te zetten tot aanpassen van hun woning, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. De Lang zult u wonen-adviseurs helpen onze inwoners met adviezen over de manier(en) waarop zij hun woning kunnen aanpassen. Bijna alle Overijsselse gemeenten doen mee aan de campagne, waaronder ook Dinkelland.

 • Kleine kansspelen vergunning (bingo)

  Om een klein kansspel zoals bingo te mogen organiseren moet aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan.

 • Vooroverleg bouwen

  Voordat u tijd en geld steekt in het ontwikkelen van uw plannen (zoals constructietekeningen, en – berekeningen, bodemonderzoeken e.d.) is het aan te raden een vooroverleg aan te gaan.

 • Bekendmaking voorgenomen uitgiften

  Via deze pagina vindt u meer informatie over bekendmakingen van gemeentelijke onroerende zaken.

 • Leerplicht

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Dat noemen we leerplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen.

 • Bijdrage om mee te doen

  Wilt u lid worden van de bibliotheek of een sportvereniging? Of bijvoorbeeld een museum of evenement bezoeken? Als u een laag inkomen hebt, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage voor sport, cultuur en educatie.

 • Online database voor ondernemers

  Bent u een lokale ondernemer en wilt u uw producten, werken of diensten aanbieden aan de gemeente Dinkelland?

 • Subsidieregeling isolatie

  De gemeente Dinkelland biedt inwoners subsidie aan voor het isoleren van hun koopwoning. Voldoende energie voor nu en in de toekomst begint bij energiebesparing. Want wat je niet verbruikt, hoef je ook niet (duurzaam) op te wekken. Bovendien kan een goed geïsoleerde woning in de toekomst makkelijker van het gas af én is isoleren van uw woning voordelig voor de energierekening. Wat houdt de isolatiesubsidie in?

 • Openbare laadpalen

  Dinkelland heeft al een aantal openbare laadpalen. Die vindt u op Chargepoints. Dit aantal groeit de komende jaren om de toename van het aantal elektrische auto te kunnen ondersteunen.