Zoekresultaat 11 - 20 van 192 resultaten

 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

  U betaalt onroerende-zaakbelasting (OZB) als u een woning of bedrijf in eigendom heeft of als u een bedrijf gebruikt. De waarde van een onroerende zaak is bepalend voor de hoogte van de aanslag. Voor onroerende-zaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de hoogte van de aanslag, dan kunt u bezwaar maken tegen het aanslagbiljet. Bijzonderheden Wanneer uw woning of bedrijf nog in aanbouw is, wordt de WOZ-waarde vastgesteld. De waarde wordt dan bepaald naar de toestand van het pand op 1 januari van het jaar. De waarde bedraagt minimaal de waarde van de grond. U betaalt dus hierover ook OZB. Sommige onroerende zaken of onderdelen daarvan zijn uitgesloten van belastingheffing omdat de waarde is vrijgesteld. Het gaat daarbij om bijzondere objecten zoals landbouwgronden, glastuinbouwkassen, natuurterreinen of openbare wegen. Voor onroerende-zaakbelasting geldt een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van de WOZ-waarde. Kosten De gemeenteraad van Kaag en Braassem stelt de belastingtarieven vast en bepaalt welke belastingen u betaalt. Bekijk het overzicht van de geldende Belastingtarieven. Meer informatie Werkzaamheden op het gebied van belastingen worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar belastingen@kaagenbraassem.nl Bel op werkdagen met telefoonnummer 14 0172 (spreek 'Alphen aan den Rijn' in)

 • Aangevraagde evenementen

  In onze gemeente worden veel evenementen georganiseerd. Deze activiteiten, zoals de huttenbouw, pleinfestiviteiten, tentfeesten en verschillende activiteiten tijdens kermisweken, kunnen altijd op veel belangstelling rekenen. Aangevraagde en verleende vergunningen De aangevraagde of verleende evenementenvergunningen vindt u op Overheid.nl. Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving gebeurt? Dan kunt u zich aanmelden voor de (gratis) e-mailservice.  Evenementenkalender Wilt u een evenement bezoeken in Kaag en Braassem? Op de toeristische website www.Rondomkaagenbraassem.nl staan de leukste evenementen in de evenementenkalender. Op deze website vindt u ook ook arrangementen, fietsroutes, wandelroutes en zelfs skateroutes rondom de Kagerplassen en het Braassemermeer. Evenement organiseren  Organiseert u zelf een evenement? Voor bepaalde evenementen heeft u een evenementenvergunning nodig. Kijk hiervoor bij Evenement organiseren, vergunning.

 • Minimaregeling aanvragen

  Hebt u een minimuminkomen, dan kunt u voor bepaalde kosten een vergoeding of een bijdrage in de kosten krijgen van de gemeente. Bijzonderheden Om u te helpen bij plotselinge extra kosten in uw huishouden, is er de regeling duurzame gebruiksgoederen. Soms heeft u extra kosten als gevolg van ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.  Ook is er de mogelijkheid voor het aanvragen van kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing.  Daarnaast kunt u tegen gunstige voorwaarden meedoen in de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering Wij hebben ook regelingen voor kinderen tot 18 jaar die u kunt aanvragen. Zo kan bijvoorbeeld ieder kind gratis een zwemdiploma A en B halen door steun uit het Jeugdfonds sport en cultuur.  Zie ook het overzicht op de website Driemaster.nu > appeltje voor de dorst. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de verschillende minimaregelingen heeft u beperking, heeft u geen of weinig eigen vermogen en moet uw inkomen langdurig laag zijn (niet hoger dan 110% van de geldende bijstandsnorm).  Aanvraag Werkzaamheden op het gebied van werk en uitkering worden uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Wilt u een voorschot? Neem contact op met het Serviceplein van Alphen aan den Rijn via telefoonnummer 14 0172 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Het Serviceplein zit in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Meenemen Voeg bij uw verzoek (kopieën van) de volgende documenten: recent loonstrookje laatste afschrift bank-, giro en spaarrekeningen bewijzen van bezit (bijvoorbeeld van lijfrente, woningbezit, kentekenbewijs auto).

 • Jeugdhulp, verblijf in instelling

  Soms is ondersteuning van uw kind niet voldoende en heeft uw kind zorg en begeleiding nodig die u in de gezinssituatie niet kunt geven. Kinderen tot 18 jaar kunnen dan in een instelling hulp en zorg krijgen. Het gaat om kinderen met problemen bij opgroeien of opvoeden of met een verstandelijke beperking. Het verblijf in de instelling vervangt de gezinssituatie. Het kind krijgt in de instelling hulp en zorg in een beschermde woonomgeving waar permanent toezicht is. Voorwaarden De gemeente kan uw kind tijdelijk hulp en zorg bieden in een instelling. Dat kan in de volgende situaties: heeft de persoon die thuis de hulp of zorg geeft een korte periode rust nodig? Dan kan uw kind maximaal 3 hele dagen per week logeren in een instelling. Dat heet 'kortdurend verblijf'. is de thuissituatie niet meer geschikt om de hulp of zorg thuis te geven? Dan kan uw kind meer dan 3 hele dagen per week in een instelling verblijven. Dat heet gewoon 'verblijf'. heeft uw kind ernstige gedragsproblemen en heeft het bescherming nodig tegen zichzelf of anderen? Dan kan de rechter uw kind dwingen om de hulp in een gesloten instelling te krijgen. Dat heet 'gesloten jeugdhulp' of 'jeugdzorgPlus'. Gesloten jeugdhulp is nodig als dreigt voor te komen dat uw kind de noodzakelijke hulp niet meer krijgt. heeft uw kind behandeling nodig van psychische problemen? Dan kan uw kind in een ggz-instelling verblijven. heeft uw kind een (licht) verstandelijke beperking? Dan kan uw kind in een instelling verblijven met als doel zelfstandig te leven. Als uw kind het hele leven in een instelling verblijft, dan regelt uw zorgverzekeraar de vergoeding hiervan en niet de gemeente. Aanvraag Neem contact op met het Kernteam Kaag en Braassem. Uw contactpersoon kijkt samen met u welke begeleiding nodig is en schakelt specialistische hulp in bij de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieders. Kunnen deze zorgaanbieders niet de juiste hulp bieden, dan kijkt het team met u of een Persoonsgebonden budget (pgb) kan worden verstrekt waarmee u zelf de begeleiding inkoopt. 

 • Huisnummer, aanvragen of wijzigen

  De gemeente moet elk verblijfsobject een nummeraanduiding geven. Een verblijfsobject kan een woning, bedrijf, recreatiewoning, stand- of ligplaats zijn. Meestal ontstaat een extra (huis)nummer door bouwen of verbouwen. De toekenning van het extra (huis)nummer is dan gekoppeld aan uw omgevingsvergunning. Bij onduidelijkheden hierover, kunt u de gemeente vragen naar de juiste nummeraanduiding. Heeft u een extra huisnummer nodig, omdat u bijvoorbeeld uw woning/bedrijf splitst of andersom, als u van een gesplitste woning/bedrijf weer 1 verblijfsobject wilt maken, dan kunt u dit schriftelijk of via het contactformulier. U stuurt uw brief naar gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. Wanneer u een woning gaat splitsen, dan moet dit in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan. Dit kunt u controleren via de website ruimtelijkplannen.nl of u kunt een afspraak maken via het contactformulier, wij nemen dan contact met u op.   

 • Adopteer een rotonde

  In samenwerking met de Rotondespecialist biedt de gemeente drie rotondes aan ter adoptie. Bedrijven adopteren een rotonde bij de Rotondespecialist. In ruil voor het betaalde bedrag, zorgt de Rotondespecialist vervolgens voor het onderhoud van de rotonde. De Rotondespecialist werkt daarbij samen met de stichtingen Groei & Bloei en Groen Licht. Als tegenprestatie mogen de bedrijven een reclamebord op ‘hun’ rotonde neerzetten. Het gaat om de rotondes bij: de Lasso in Roelofarendsveen Stationsstraat in Roelofarendsveen Meerkreuk in Oude Wetering. Heeft u interesse in de adoptie van een rotonde, dan kunt u contact opnemen met de Rotondespecialist op het telefoonnummer 030 260 02 13 of via www.adopteereenrotonde.nu.

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Er zijn 4 soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart is er voor bestuurders van een auto die een langdurige loopbeperking hebben een passagierskaart is er voor passagiers in een auto die een langdurige  loopbeperking hebben én continu afhankelijk zijn van begeleiding tijdens de reis een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart, bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent een instellingenkaart is er voor zorginstellingen die gehandicapten moeten kunnen vervoeren. Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) zijn bedoeld voor bestuurders of passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen of van een brommobiel. De GPK is niet voertuig gebonden. Er wordt een P (passagier), B (bestuurder),  B/P (combinatie) of een I (instelling) op de kaart vermeld. Ter controle wordt een pasfoto van de houder op de kaart geplaatst (met uitzondering van de I-kaart). Voorwaarden U kunt in aanmerking komen voor een bestuurderskaart (B) als u: a.  ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen; b.  ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden bent; extra voorwaarde: in bezit bent van geldend rijbewijs. U kunt in aanmerking komen voor een passagierskaart (P) als u: a.    Ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard (langer dan 6 maanden) en met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen en voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk bent van de hulp van de bestuurder; of b.    Ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent rolstoel gebonden bent. U kunt in aanmerking komen voor een combinatiekaart (B/P) als u: Wisselend bestuurder of passagier bent met de bovengenoemde beperkingen. U kunt in aanmerking komen voor een instellingenkaart (I) als u voldoet aan de voorwaarden: Regelmatig passagiers vervoert die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. Als u een gehandicaptenkaart heeft, geldt dat: u uw parkeerkaart in elke auto kunt gebruiken (de kaart staat op uw naam, niet op kenteken) de parkeerkaart maximaal 5 jaar geldig is. Soms is een kaart minder lang geldig; als vooraf duidelijk is dat u minder dan 5 jaar in aanmerking komt of als u maar tijdelijk in Nederland verblijft.  Aanvraag of verlengen Gehandicaptenparkeert aanvragen of verlengen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met de DigiD van de aanvrager. U doet zelf uw aanvraag. Wilt u dat iemand anders voor u de aanvraag doet, regel dan eerst een machtiging via machtigen.digid.nl. Vermeld op uw aanvraag: nieuwe aanvraag of verlengen parkeerkaart wie contactpersoon is bij correspondentie welke parkeerkaart u aanvraagt gegevens en relatie contactpersoon (indien van toepassing) alleen bij aanvraag bestuurderskaart: kopie geldig rijbewijs toevoegen (uploaden). Kosten U betaalt met iDeal € 44,45. De kosten zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag, u moet deze leges ook betalen indien de gehandicaptenparkeerkaart niet wordt verleend. Proces U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart of verlenging aan via het online aanvraagformulier. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen wordt medisch advies opgevraagd. U ontvangt een bevestiging waarbij u gevraagd wordt een pasfoto in te sturen. U krijgt hiervoor een antwoord enveloppe. U ontvangt bericht zodra de gehandicaptenparkeerkaart voor u klaar ligt om (persoonlijk) af te halen.  Meer informatie Twijfelt u of u wel in aanmerking komt of heeft u nog andere vragen, neem dan contact op met het Kernteam Kaag en Braassem via e-mail info@kernteamkb.nl of bel met 088 900 45 67.

 • Loterijvergunning

  Als u een loterij wilt organiseren moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Het prijzengeld mag niet hoger zijn dan € 4500,-. Is het prijzengeld meer dan € 4500,-  dan moet u bij de kansspelautoriteit een aanvraag indienen; dit kan via de website kansspelautoriteit.nl. Voorwaarden U moet de vergunning minimaal 2 weken voor de lotenverkoop aanvragen de waarde van de prijzen mag niet hoger zijn dan € 4500,- het is verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan doelen van algemeen belang, zoals de bouw van een clubhuis of de renovatie van een kerk. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet minimaal 40% van uw opbrengst gaat naar het algemeen belang uiterlijk 3 maanden na de trekking moet u een financiële verantwoording indienen. Kosten De kosten zijn € 32,65 voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Verenigingen en stichtingen hoeven geen leges te betalen; deze vallen onder de legesvrijstelling. Aanvraag U vermeld bij de aanvraag: bestemming van de opbrengst datum loterij, aantal loten, prijs per lot startdatum verkoop loten en totale waarde van prijzen wijze van loterij-trekking en naam notariskantoor gegevens administratie met totale inkomsten, uitgaven en opbrengst. Loterijvergunning aanvragen via onlineregelen.kaagenbraassem.nl U logt in met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning dan kunt u dit aanvragen via ons contactformulier. Geef dan naast de benodigde aanvraaggegevens ook de gegevens van de vereniging door. 

 • Stremmingen voor het scheepvaartverkeer

  Gaat u varen? Dan is het handig om te weten wanneer de bruggen open en dicht gaan. Alle informatie over vaarwegen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de website vaarweginformatie.nl staan de scheepvaartberichten van alle vaarwegen, bruggen en sluizen in heel Nederland. Hier staan korte en lange stremmingen, gehele of gedeeltelijke stremmingen en bijzonderheden zoals evenementen waardoor enige hinder voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan.

 • Scheiden of geregistreerd partnerschap eindigen

  Uw echtscheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. Voorwaarden U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring van uzelf en uw partner waarin staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen: gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent gaat het om de beëindiging van een geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is. Scheiden Een huwelijk eindigt officieel als de rechter de echtscheiding uitspreekt. Uw advocaat kan hiervoor een verzoek indienen bij de rechter. Vragen u en uw partner samen de scheiding aan? Dan kunt u dezelfde advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens? Dan moet u ieder een eigen advocaat kiezen. U of uw advocaat moet daarna de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt. Geregistreerd partnerschap eindigen Een geregistreerd partnerschap eindigt officieel door een uitspraak van de rechter of een verklaring van u en uw partner. Dit laatste kan alleen als u en uw partner het eens zijn. Een advocaat of notaris moet de verklaring ook ondertekenen. Hebt u samen gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u het geregistreerd partnerschap ontbinden via de rechter. Bij einde geregistreerd partnerschap door de rechter: U of uw advocaat moet daarna de echtscheiding inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt. Bij einde geregistreerd partnerschap door verklaring: Laat de verklaring van u en uw partner door uw advocaat of notaris inschrijven bij de gemeente. Zorg dat dit binnen 3 maanden na het ondertekenen van de verklaring gebeurt. Aanvraag Wilt u het einde van uw huwelijk of geregisteerd partnerschap melden, dan moet u hiervoor een afspraak maken.  Meenemen bij inschrijven echtscheiding bij de gemeente: een schriftelijk verzoek tot inschrijving afschrift van de uitspraak van de rechter eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend. Meenemen bij inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente, einde door de rechter: een schriftelijk verzoek tot inschrijving afschrift van de uitspraak van de rechter eventueel: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend. Meenemen bij inschrijven einde geregistreerd partnerschap bij de gemeente, einde door een verklaring: de verklaring dat u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen.