Zoekresultaat 11 - 20 van 133 resultaten

 • Tiel West - Nieuwe Tielseweg 112a

  Het bestemmingsplan Tiel West - Nieuwe Tielseweg 112a gaat over het terrein aan de Nieuwe Tielseweg 112a.

 • Nieuws Oekraïne

  Hieronder leest u de laatste nieuwsberichten over Oekraïne die verschenen zijn op onze website.

 • Ongediertebestrijding

  Hebt u last van muizen, ratten, wespen, insecten of ander ongedierte? De gemeente bestrijdt alleen ongedierte op gemeentegrond, dus niet in uw huis. Meld overlast van ongedierte in de openbare ruimte bij ons. De gemeente kan dan beoordelen of het nodig is om maatregelen te nemen om een ratten- of muizenplaag te voorkomen.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij worden loten verkocht en kunnen de deelnemers kans maken op prijzen. Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning. Zorg ervoor dat de aanvraag minimaal drie weken voorafgaande aan de lotenverkoop is ingediend.

 • Milieu, vergunning of melding

  Nieuwe bedrijven of bedrijven die uitbreiden of veranderen, vallen onder de werking van de Wet milieubeheer (Wm). Dit betekent dat een omgevingsvergunning moet worden verleend voor de activiteit 'milieu' of dat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit moet worden ingediend.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Voor het (ver)bouwen van bouwwerken heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Is het bouwplan in strijd met het bestemmingsplan dan houdt de aanvraag van een omgevingsvergunning óók in dat u een verzoek doet om af te wijken van het bestemmingsplan. Wanneer iemand wil afwijken van het geldende bestemmingsplan kan de gemeente hieraan meewerken. Dit is echter geen verplichting. Per verzoek wordt een afweging gemaakt.

 • Eikenprocessierups

  De gemeente bestrijdt de rups in de openbare ruimte. We bestrijden de rups op een natuurlijke manier. Ziet u de eikenprocessierups in uw omgeving? Meld dit dan direct.

 • Binnenstad - Veemarkt 1

  Het bestemmingsplan Binnenstad – Veemarkt 1 gaat over het perceel Veemarkt 1 in Tiel, de locatie van een voormalige wasstraat.

 • Gladheid bestrijden

  Tijdens de vorstperiode worden maatregelen genomen om gladheid op hoofdwegen en fietspaden te bestrijden.

 • Toekomstvisie

  De gemeente Tiel heeft een strategische visie ontwikkeld die richting geeft aan de toekomstige programmabegroting en de daarbij behorende uitgewerkte beleidskaders toetst. Via onderstaande button kunt u het complete document Toekomstvisie Tiel lezen.