Zoekresultaat 11 - 20 van 70 resultaten

 • Rijbewijs

  Informatie over aanvragen of verlengen van een rijbewijs.

 • Klacht indienen of compliment geven

  U dient een klacht in als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Terrasvergunning

  Voor het plaatsen van een terras bij een horecabedrijf is een vergunning nodig.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen of instanties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

 • Rioolaansluiting

  De gemeente zorgt voor het hoofdriool en verzorgt aansluiting daarop tot aan eigen terrein. De eigenaar zorgt zelf voor aanleg en onderhoud op eigen terrein.

 • Venten

  Onder voorwaarden is de verkoop van kleine artikelen op straat of aan de deur zonder vergunning mogelijk.

 • Parkeerontheffing

  Voor gebieden met een toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen is het mogelijk een parkeerontheffing te krijgen voor laden en lossen.

 • Ontheffing openings- en sluitingstijd horeca

  U kunt voor u horecabedrijf een ontheffing sluitingstijd aanvragen buiten de geldende sluitingstijden.

 • Voorwerpen op de openbare weg

  Een vergunning is nodig om op de openbare weg of stoep materialen te plaatsen zoals een container, steiger, bouwmaterialen of reclamebord.