Zoekresultaat 11 - 20 van 142 resultaten

 • Kernagenda Tuil

  De gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen en leven in Tuil en het buitengebied. Op deze agenda staan aandachtspunten die de inwoners belangrijk vinden voor de komende jaren.

 • Kernagenda Spijk

  Op deze kernagenda staan aandachtspunten die de inwoners van Spijk, Vogelswerf en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Als u geen Nederlandse nationaliteit heeft, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteit in uw eigen land, kunt u een vreemdelingenpaspoort krijgen. U kunt dit aanvragen als u een verblijfsvergunning type I of II heeft.

 • Evenementenplanning

  Bekijk de evenementen die komend jaar plaatsvinden in de gemeente West Betuwe. U kunt uw evenement van 1 juli tot 1 november aanmelden voor het daaropvolgende jaar.

 • Garantstelling of logiesverstrekking

  Een garantstelling of logiesverstrekking is een verklaring waarin staat dat u iemand uit het buitenland uitnodigt om naar Nederland te komen. U stuurt de ingevulde garantstelling of logiesverstrekking naar de betreffende persoon. Een garantstelling of logiesverstrekking kunt u downloaden vanaf de website van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND).

 • Sticker tegen brievenbusreclame

  Vraag een nee/ja of een nee/nee sticker aan voor op uw brievenbus.

 • Aangifte overlijden

  Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte van overlijden bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. Uitvaartondernemers hebben de mogelijkheid om online aangifte van overlijden te doen. U maakt hiervoor gebruik van eHerkenning. Dit is een 'DigiD voor bedrijven' waarmee u veilig kunt inloggen bij overheidsinstanties.

 • Online aanvragen bijzondere bijstand

  U vraagt de bijzondere bijstand digitaal aan. Hiervoor heeft u een DigiD code nodig.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  De gemeente heeft uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en -datum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bepaalde instanties, bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

 • Kernagenda Ophemert

  De nieuwe gemeente West Betuwe maakt zich, samen met inwoners, sterk voor prettig wonen, leven en ondernemen in Ophemert en het buitengebied rond Ophemert.