Zoekresultaat 21 - 23 van 23 resultaten

  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

    Een organisatie kan u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Bijvoorbeeld een werkgever, omdat u in de kinderopvang, in het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Of omdat u een visum nodig heeft. In deze verklaring staat dat u niets strafbaars heeft gedaan dat te maken heeft met de reden waarvoor u de VOG nodig heeft. Ook organisaties kunnen een VOG aanvragen. Bijvoorbeeld om een contract af te sluiten.

  • Rioolaansluiting aanvragen

    Als u voor een nieuw huis een aansluiting op het rioolstelsel wilt, moet u een aansluitvergunning riolering aanvragen bij de gemeente. Dat geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen. Wij geven aan waar de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel gemaakt kan worden. De daadwerkelijke aansluiting zelf voert u uit. Wij houden toezicht op een juiste uitvoering.

  • Bomen kappen

    Wilt u een een boom, meerdere bomen of struiken kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen. Ook kandelaberen valt onder de vergunningsplicht. Kandelaberen is het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen. De gemeente Veendam heeft een bomenverordening vastgesteld. Hierin staat aangegeven voor welke bomen een vergunning dient te worden aangevraagd. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor deze bomen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bomenkaart Bomenkaart Op de bomenkaart kunt u een boom vinden door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen. U kunt ook op de legenda klikken en alle bomen zien waarin u geïnteresseerd bent. Als u een boom aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid zijn beschermde bomen (gemeentelijke bomen, waardevolle bomen en monumentale bomen). Let op: ook bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) en bomen buiten de bebouwde kom zijn beschermde bomen. Voor het kappen van beschermde bomen dient u een omgevingsvergunning aan te vragen. Bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) Wilt u buiten de bebouwde kom ('bebouwde kom' zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend (houtopstand) kappen? Kijk dan op de website van de Provincie Groningen. De bomenkaart is niet van toepassing op de bomen buiten de bebouwde kom. Kaart kapvergunning bomen  Wanneer er door de gemeente een kapaanvraag wordt ingediend, staan de te kappen bomen op de digitale kaart tot deze zijn gekapt. U kunt door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen bij uw adres zoeken of er een boom gekapt gaat worden. Als u een punt aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom. Digitale kaart  Aanpak U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u online regelen via het Omgevingsloket. Bepaal eerst of er voor de boom een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dat gaat zo: Kijk op de bomenkaart van de gemeente Veendam of een boom vermeld staat. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor het kappen van deze bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Let op: Het moet voldoende duidelijk zijn om welke bomen het gaat. Dit kunt u aangeven door een situatie en/of een duidelijke foto van de bomen bij de aanvraag in te dienen. Bij het ontbreken van de bijlage kan de aanvraag verder niet in behandeling worden genomen en wordt de beslistermijn onderbroken gedurende de periode waarin u in de gelegenheid bent gesteld om de informatie alsnog te verstrekken. Voorwaarden Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Ook kan de gemeente u verplichten om een nieuwe boom te planten. Dit noemen wij ook wel de herplantplicht. Online omgevingsvergunning aanvragen