Zoekresultaat 51 - 57 van 57 resultaten

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Je kunt de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen als bestuurder of passagier. Kun je als bestuurder van een auto minder dan 100 meter aan één stuk lopen met een hulpmiddel, zoals bijvoorbeeld een rollator? En zal die beperking meer dan 6 maanden duren? Vraag dan een bestuurderskaart aan. Of heb je als passagier deze beperkingen en kun je niet zelfstandig wachten totdat de bestuurder de auto heeft weggezet? Vraag dan een passagierskaart aan. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden, ook als de aanvraag wordt afgewezen. Bekijk alle voorwaarden verderop op deze pagina. 

 • Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aanleggen

  Wil je op je erf een sloot dempen? Of wil je jouw terrein als opslagplaats gebruiken? Bekijk dan eerst het omgevingsplan in het Omgevingsloket. Hierin staat voor welk gebruik van je grond je een vergunning nodig hebt. Je hebt een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit aanleggen nodig, voor werkzaamheden die niet als bouwen zijn aan te merken, wanneer het omgevingsplan dit voorschrijft. 

 • Zorgfraude melden

  Zorgfraude is: op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlandse gezondheidszorg, door mensen die zorg vragen, zorgverleners of budgethouders. Bijvoorbeeld wanneer zorg niet geleverd, maar wél gedeclareerd wordt. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit online.

 • Betaald parkeren woonwijken

  In woonwijken die dicht bij het centrum liggen is vaak sprake van parkeeroverlast. Woon jij in zo'n wijk en heb je overlast, dan kun je ons vragen een betaald parkeren regeling in te voeren. Zijn er genoeg mensen in de straat of buurt het hiermee eens, dan voeren we betaald parkeren in. Doel hiervan is de overlast te verminderen en de parkeerruimte goed te benutten.

 • Gebruiksmelding brandveilig gebruik

  Om een gebouw brandveilig te kunnen gebruiken, neem je maatregelen die voldoen aan de voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL). Daarnaast maak je voor de meer risicovolle soorten gebruik een melding. Dit doe je dit via het Omgevingsloket.

 • Bouwtekening of bouwdossier opvragen of inzien

  Je kunt bij ons tegen betaling verschillende soorten bouwtekeningen opvragen. Bouwtekeningen kun je nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een vergunning, klussen in je pand zoals het leggen van een vloer, of als je jouw pand gaat verkopen. Geef altijd duidelijk aan welke tekeningen je opvraagt.

 • Subsidie gemeentelijke monumenten

  Ben je eigenaar van een gemeentelijk monument? Wij vinden het belangrijk dat dit in goede staat blijft. We komen je graag tegemoet in de onderhoudskosten. Vraag daarom subsidie aan voor de instandhoudingskosten.