Zoekresultaat 71 - 75 van 75 resultaten

 • Handhavingsverzoek

  Wanneer er in uw omgeving een gevaarlijke of voor de gezondheid schadelijke situatie is ontstaan en een klacht of bemiddeling niet voldoende of niet tijdig tot verbetering heeft geleid, kunt u een handhavingsverzoek indienen. U vraagt ons dan om een handhavingsbesluit.

 • Subsidies Recreatie en Toerisme

  In de gemeente Montferland worden subsidies verstrekt op basis van de Algemene Subsidieverordening. Voor de subsidies in de sector recreatie en toerisme zijn de regels verder uitgewerkt in een aparte subsidieregeling. Onderaan deze pagina vindt u de links naar zowel de verordening als de regeling.

 • Melding openbare ruimte en verkeer/parkeren

  De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Of heeft u vragen of opmerkingen over verkeerszaken (bijvoorbeeld snelheid of parkeren, etc.) dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen. Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige provincies en gemeenten geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer. Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Eikenprocessierups

  De processierups geeft in de periode half mei tot augustus, ook in Montferland, overlast. Deze rups heeft brandharen, die jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. Als u de eikenprocessierups tegenkomt, laat deze met rust en maak een melding bij de gemeente.