Zoekresultaat 71 - 80 van 80 resultaten

 • Asbestverwijdering

  Als u asbest wilt (laten) verwijderen, moet u altijd een sloopmelding indienen bij de gemeente. Na het ontvangen van de toestemmingsbrief mag u starten met het verwijderen van asbest. Het is belangrijk asbest op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren. De gemeente biedt hiervoor hulpmiddelen.  De stappen in het kort: Bereken het aantal m2 dat u wilt verwijderen. Dien een sloopmelding in U kunt een gratis asbestbox of -folie ophalen Verwijder het asbest veilig Voer het asbest af naar het afvalbrengstation in Havelte 1. Meer of minder dan 35 vierkante meter? Bereken hoeveel asbest u weg wilt halen en kijk hoe het vastzit. Als particulier mag u zelf asbest verwijderen als het om minder dan 35 m2 gaat per woonadres. Gaat het om een grotere hoeveelheid, dan moet u het asbest laten weghalen door een deskundig asbesverwijderingsbedrijf.  2. Indienen sloopmelding U dient digitaal een sloopmelding in via het Omgevingsloket met uw DigiD. U meldt dit minimaal vijf werkdagen voordat u de werkzaamheden begint. De gemeente beoordeelt uw sloopmelding binnen een week. Is de sloopmelding correct en volledig dan stuurt de gemeente of de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) namens de gemeente een ontvangstbevestiging. Dit is tevens de toestemming. Is de sloopmelding niet correct of onvolledig dan informeren wij u hierover. 3. Gratis asbestbox verkrijgbaar  Voor het verwijderen van asbest(dak)golfplaten, niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of vloertegels kunt u een asbestbox afhalen bij de gemeentewerf. Neem daarvoor de toestemmingsbrief mee. Inhoud asbestbox: 2 wegwerpoverals, 2 setjes wegwerpondergoed, 2 paar werkhandschoenen, spuitlijm, 2 mondkapjes (P3), kleefmonsterdoekjes, asbestzakken en asbestverpakkingsplastic. Voor (hecht-gebonden, niet gebroken) losse kleine asbesthoudende plaatjes, imitatiemarmer, bloembakken, vensterdorpels kunt u een asbestzak of asbestverpakkingsplastic ophalen bij de gemeentewerf.  4. Verwijder veilig het asbest Ga zorgvuldig te werk bij het verwijderen van asbest. Gebruik de hulpmiddelen uit de asbestbox of het folie hierbij. Bekijk de video van Milieu Centraal met tips hoe u te werk gaat.   5. Voorwaarden afvoeren asbest Voor het afvoeren van asbest dat u zelf verwijdert, gelden de volgende regels: Alleen het speciale asbestplastic wordt op het afvalbrengstation geaccepteerd. U maakt hanteerbare pakketten asbest en verpakt het asbest in dubbele speciale asbestfolie. Op het afvalbrengstation moet u de pakketten namelijk zelf handmatig in de daarvoor bestemde container leggen. U vervoert het asbest alleen als u de toestemmingsbrief van de gemeente bij u heeft. Op het afvalbrengstation meldt u dat u asbest heeft. U laat de toestemmingsbrief en uw identiteitsbewijs zien. De speciale container voor het inzamelen van asbest wordt voor u geopend door het aanwezige personeel. Daarna legt u zelf uw asbest in deze container. Adressen en openingstijden  Gemeentewerf Meppel Voor het ophalen van de asbestbox/asbestplastic: Adres: Eekhorstweg 16, Meppel Open: maandag tot en met vrijdag 07.45 tot 12.00 uur en van 12.45 tot 16.00 uur Telefoonnummer: 14 0522 Afvalbrengstation Havelte Voor het afvoeren van asbest: Adres: Overaseweg 19, Havelte Open: dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 tot 16.00 uur, zaterdag van 8.30 – 12.00 uur Telefoonnummer: 0521 345 075 Meer informatie Lees ook de informatie Meest voorkomende asbesttoepassingen (PDF, 31 kB) en Hoe kan ik veilig asbest verwijderen (PDF, 59 kB) Meer informatie over asbest Asbestwegwijzer De Provincie Drenthe heeft een speciale lening beschikbaar gesteld om asbestdaken te verwijderen. Lees meer Vragen? Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Gladheidsbestrijding

  Bij (verwachte) sneeuwval en gladheid strooit de gemeente hoofdwegen, busroutes en de belangrijkste fietspaden. De gemeente strooit preventief en gebruikt hiervoor de natzout strooimethode. Wanneer de gemeente strooit De gemeente strooit volgens een jaarlijks draaiboek (PDF) op basis van prioriteiten De gemeente baseert zich op de weersverwachting van Meteo Consult Soms is het te koud om te strooien, bij te lage temperaturen werkt zout niet, dan wordt gewacht tot de weersomstandigheden wijzigen. Berggierslanden Het regenwater in deze wijk vloeit via de openbare weg naar sloten en vijvers. Om verontreiniging van het water te voorkomen, strooit de gemeente in deze wijk beperkt met zout. Sneeuwval Bij sneeuwval worden de normale strooiroutes aangepast. Alleen de doorgaande wegen worden sneeuwvrij gemaakt. Dit doen we omdat: Sneeuwruimen erg arbeidsintensief is en er onvoldoende menskracht beschikbaar is om de volledige strooiroutes te schuiven. Er met name in de woonwijken vaak geen ruimte is om de sneeuw te bergen. Denk hierbij aan geparkeerde auto’s en inritten. In geval van “zware” sneeuwval worden alleen de hoofdwegen en hoofdfietspaden sneeuwvrij gemaakt. Als het mogelijk is wordt sneeuw op parkeerterreinen en winkelcentra geruimd en/of afgevoerd. Pas op: glad! Ondanks de gladheidbestrijding blijft het natuurlijk oppassen. Let daarom goed op de weersomstandigheden en de verkeersinformatie. Pas uw rijstijl en snelheid aan! Houd er rekening mee dat het een paar uur duurt voor doorgaande wegen zijn gestrooid. Contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522.  

 • Huisnummering, toekenning

  De gemeente geeft nieuwe straten een naam en nummert elk huis. U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging door bijvoorbeeld splitsing van uw woning aan bij de gemeente. Voorwaarden U vraagt uw toekomstige huisnummer of wijziging van uw huisnummer aan door schriftelijk: reden van de aanvraag kadastrale gegevens van het pand situatieschets uw adresgegevens U stuurt dit naar:  Gemeente Meppel BAG-Beheerder Postbus 501 7940 AM Meppel Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten telefoonnummer 140522

 • Venten

  Voor venten hoeft u geen vergunning aan te vragen mits u zich houdt aan de bepalingen uit de verordening, zie overheid.nl. Ventverbod Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid,de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Het is verboden te venten op zondagen en maandag t/m zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur. Het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Meer informatie Bel met 14 0522 of mail naar postbus@meppel.nl

 • Alcohol schenken zonder vergunning, ontheffing art. 35

  U wilt alcohol schenken en u heeft geen horecavergunning of u bent een horecaondernemer en wilt buiten het pand schenken, bijvoorbeeld tijdens een evenement? Vraagt u dan een ontheffing artikel 35 van de Alcoholwet aan. U hoeft geen horecaondernemer te zijn om deze ontheffing te kunnen krijgen.

 • Bestemmingsplannen, inzage

  Met een bestemmingsplan legt de gemeente vast wat en waar gebouwd mag worden en voor welk gebruik. Een bestemmingsplan bestaat uit: 1 of meer plankaarten Voorschriften Toelichting U kunt bestemmingsplannen online inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op de gemeentelijke viewer. Zijn de plannen niet digitaal of wilt u de plannen op papier inzien dan kan dit. Voorwaarden U kunt bestemmingsplannen inzien in het stadhuis, Grote Oever 26 Meppel tijdens de openingstijden De gemeente kan kopieën van het bestemmingsplan maken Kosten Kopieën die de gemeente aan de balie voor u maakt (prijzen per pagina): A4 zwart-wit € 0,35 A4 kleur € 2,75 A3 zwart-wit € 1,05 A3 kleur € 5,50 A0 zwart-wit € 10,00 A0 kleur € 58,40 Meer informatie en contact Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum telefoonnummer 14 0522

 • Kadaver verwijdering

  De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op. Als u zelf een overleden huisdier heeft, kunt u dat naar het Afvalbrengstation in Havelte brengen. Uw overleden huisdier U kunt uw overleden huisdier naar het Afvalbrengstation Havelte brengen. Tijdens de openingstijden: Dinsdag tot en met vrijdag van 12.30 uur tot 16.00 uur. Zaterdag van 8.30 uur tot 12.00 uur Kadaver langs de openbare weg Wanneer u een kadaver langs de openbare weg vindt, meldt u dat bij de gemeente: Via het online meldingenformulier Bel naar 14 0522 Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522

 • Melding

  Wanneer u een situatie of probleem in de openbare ruimte onder de aandacht van de gemeente wilt brengen of als u hinder van een situatie of probleem ondervindt, kunt u een melding doorgeven aan de gemeente. Geef uw melding online door>> Bij spoed belt u 14 0522. Een spoedmelding is een situatie die direct gevaar voor u of uw omgeving oplevert. Een melding kan betrekking hebben op bijvoorbeeld: afval en milieu gemeentelijke eigendommen groen openbare verlichting riolering straatmeubilair verkeersvoorzieningen wegen Afhandeling De gemeente handelt uw melding zo snel mogelijk af Bij bijzonderheden neemt de verantwoordelijke medewerker contact met u op Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522

 • Bedrijfsafval inzameling

  Bedrijfsafval is afval dat vrijkomt bij bedrijven. Gemeente Meppel is gestopt met het inzamelen van bedrijfsafval via rolcontainers. Particuliere inzamelaars hebben deze dienstverlening overgenomen. Voor bedrijven in de binnenstad is een uitzondering gemaakt. Zij kunnen hun restafval naar de ondergrondse containers brengen. Zij betalen hiervoor een tarief (reinigingsheffing) op basis van het aantal stortingen. Het gebied, waar bedrijven gebruik mogen maken van de ondergrondse containers is aangegeven in de bijlage (PDF). Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522

 • Zakenpaspoort

  U kunt een zakenpaspoort aanvragen als u een paspoort nodig heeft met meer pagina's. Een zakenpaspoort is een paspoort met meer pagina's, namelijk 64 in plaats van 32. Deze extra pagina's kunt u gebruiken voor visa en in- en uitreisstempels.