Zoekresultaat 11 - 20 van 211 resultaten

 • Minimaregelingen

  Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele studietoeslag, AV Frieso zorgverzekering, kindregeling en het Sportfonds Smallingerland. Deze regelingen kunnen een aantal kosten voor u vergoeden. Dit kan wanneer uw (gezins)inkomen en vermogen lager is dan de normen (regels) die hiervoor zijn afgesproken.  Budgetgids Meer informatie over de normen en vermogensgrenzen vindt u in de Budgetgids. Download Budgetgids Kijk waar u recht op hebt Er zijn in Nederland en binnen de gemeente Smallingerland veel regelingen en toeslagen, maar hoe weet u nu waar u recht op hebt?  Op de website datgeldtvoormij.nl kunt u bekijken welke toeslagen en/of regelingen u aan kunt vragen. Meer informatie vindt bij Hulp bij financiële vragen. Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is er als u bijzondere noodzakelijke kosten heeft die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld advocaatkosten, kosten bewindvoering of bijzondere reiskosten.  Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm die voor u geldt, kunt u misschien in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand. Lever de aanvraag in vóórdat u de kosten gaat maken. Wij kijken graag samen met u of de kosten (deels) vergoed kunnen worden. Aanvragen bijzonder bijstand U kunt de bijzondere bijstand digitaal of schriftelijk aanvragen. Digitaal aanvragen bijzondere bijstand  Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 159kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele inkomenstoeslag (IKT) Had u de afgelopen drie jaar gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? En bent u en uw partner tussen de 21 en pensioengerechtigde leeftijd? Dan kunt u één keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. Deze toeslag mag u overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag wordt niet gezien als inkomen.  Let op: Ontving u in de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. Hoogte individuele inkomenstoeslag Alleenstaande € 375 Alleenstaande ouder € 375 Gehuwden / samenwonenden € 450 Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en heeft u geen bericht van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op. Aanvragen U kunt de Individuele inkomenstoeslag (IKT) digitaal en schriftelijk aanvragen: Digitale aanvraag IKT Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf 116kB). U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Individuele studietoeslag Als u studeert en door een beperking niet kunt bijverdienen, dan kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Het bedrag is afhankelijk van uw leeftijd.  Voorwaarden Om een individuele studietoeslag te krijgen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: U volgt een opleiding waarvoor u studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt; U heeft een medische beperking waardoor u naast uw studie niet kunt werken; U heeft geen recht op een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong-uitkering).   Leeftijd Bedrag 21 jaar en ouder € 352,80 20 jaar € 282,23 19 jaar € 211,67 18 jaar € 176,40 17 jaar € 139,35 16 jaar € 121,71 15 jaar € 105,84 Wat verder belangrijk is Als wij niet genoeg gegevens hebben om te kunnen beslissen of u naast uw studie niet kunt werken door een blijvende beperking, zullen wij een medisch advies opvragen. Hierover nemen wij contact met u op. We kijken alleen naar uw eigen situatie. Als u een partner heeft, dan kijken wij niet naar het (eventuele) inkomen van uw partner. U ontvangt studietoeslag zolang u voldoet aan de voorwaarden.  Een stagevergoeding tot € 211,67 per maand heeft geen invloed op uw studietoeslag. Ontvangt u meer dan € 211,67 per maand stagevergoeding? Dan halen wij het meerdere van uw studietoeslag af.   Als uw situatie wijzigt, bijvoorbeeld wanneer u geslaagd bent of stopt met de studie, vragen wij u dit direct aan ons door te geven. Zo voorkomt u dat u de toeslag moet terugbetalen. Individuele studietoeslag aanvragen Individuele studietoeslag aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier printen of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB DRACHTEN. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. U kunt hiervoor een afspraak maken aan de balie van de Bibliotheek. U vindt de bibliotheek aan Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. AV Frieso zorgverzekering Heeft u een laag inkomen en wilt u toch een uitgebreide zorgverzekering? Maak dan gebruik van de AV Frieso Compleet zorgverzekering van de Friesland Zorgverzekeraar. Deze collectieve verzekering is vooral geschikt als u veel zorgkosten heeft. Heeft u weinig zorgkosten, dan is een andere verzekering misschien beter. U kunt alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken op datgeldtvoormij.nl. Voorwaarden U kunt de AV Frieso Compleet verzekering afsluiten als: Uw inkomen lager is dan 115% van de bijstandsnorm; Uw vermogen lager is dan de vermogensgrens; U geen achterstand heeft in de betaling van uw maandelijkse zorgpremie; U al verzekerd bent bij De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen naar De Friesland Wanneer u wel een AV Frieso wilt afsluiten maar nog bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent dan moet u eerst overstappen naar De Friesland Zorgverzekeraar. Overstappen of een aanvullende zorgverzekering afsluiten kan tot 1 februari van het nieuwe jaar. Dit kan wanneer u voor 31 december uw oude zorgverzekering opzegt. Wanneer u overstapt voor 31 december dan zegt de nieuwe zorgverzekering automatisch de oude zorgverzekering op.  Goed verzekerd Dankzij een bijdrage van de gemeente en een korting van De Friesland Zorgverzekeraar bent u goed verzekerd. Naast de basisverzekering krijgt u bijvoorbeeld een vergoeding voor: Eigen bijdrage Wmo;  Tandartskosten vanaf 18 jaar; Orthodontie tot 18 jaar; Fysiotherapie; Vergoeding voor een bril. Maandelijkse premie, medische keuring en eigen risico In 2024 is de maandelijkse premie voor de AV Frieso € 167,65 per maand. Er is geen medische keuring nodig om deze verzekering af te sluiten. U kunt het eigen risico in termijnen betalen.  Meer informatie vindt u op de website van zorgverzekeraar De Friesland.  Aanvragen AV Frieso Compleet aanvragen Wilt u dit liever schriftelijk aanvragen? Dat kan via het aanvraagformulier. U kunt het formulier uitprinten of ophalen bij de balie van het gemeentehuis. U kunt het formulier met alle bijlages inleveren bij de balie van het gemeentehuis of opsturen naar: Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten. Er hoeft geen postzegel op de envelop. Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij bijvoorbeeld Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Energietoeslag 2023 aanvragen De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten in 2023. U kunt de energietoeslag digitaal aanvragen. Dit kan tot en met 31 augustus 2024. Hoe u dat kunt doen leest u op deze pagina. Voorwaarden Op deze pagina leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om de Energietoeslag 2023 te kunnen ontvangen. Ook leest u aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald. Wanneer komt u in aanmerking voor energietoeslag? U woont in de gemeente Smallingerland; U woont in een zelfstandige ruimte; U bent de hoofdbewoner; U bent 21 jaar of ouder; Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel hieronder); U vermogen is niet hoger dan de vermogensvrijlating (zie tabel hieronder); Niemand anders in uw huishouden heeft de energietoeslag gekregen. U heeft geen recht op Energietoeslag 2023 als u: Student bent; Jonger bent dan 21 jaar en noodzakelijk uitwonend bent In een inrichting verblijft; U geen vaste woon/verblijfplaats heeft. Tegemoetkoming energiekosten 2023 voor studenten Studenten krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Studenten komen misschien wel in aanmerking voor een tegemoetkoming in de energiekosten. De tegemoetkoming voor studenten is een eenmalig bedrag van € 400,- Ben je student? Dan kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming als je: uitwonend bent en; een basisbeurs en aanvullende beurs hebt, of; in de leenfase zit en in de laatste maand voor de start van de leenfase een aanvullende beurs had. Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan krijg je vanzelf bericht van DUO. Vanaf januari 2024 is de tegemoetkoming automatisch door DUO uitgekeerd. Jonger dan 21 jaar, noodzakelijk uitwonend Jongeren onder de 21 jaar krijgen geen Energietoeslag 2023. Dit is door de Rijksoverheid besloten. Ben je jonger dan 21 jaar, maar noodzakelijk uitwonend? En kom je in de problemen door de hoge energielasten? Neem dan contact op met jouw consulent bij de gemeente. Er wordt samen met jou naar een passende oplossing gezocht. Hoogte van de Energietoeslag 2023 De hoogte van de eenmalige Energietoeslag is € 1.300,-. Tabel inkomens- en vermogensgrenzen 2023 In deze tabel vindt u de inkomens- en vermogensgrens naar leeftijd en woonsituatie die voor de energietoeslag wordt aangehouden. De inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. De bedragen zijn netto en inclusief vakantiegeld.   Inkomensgrens Vermogensgrens Vanaf 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.460,- € 7.605,- Alleenstaande ouder (met minderjarige kinderen) € 1.460,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.086,- € 15.210,-       Pensioengerechtigde leeftijd     Alleenstaand € 1.629,- € 7.605,- Gehuwd, partnerschap of samenwonend € 2.212,- € 15.210,- Automatische uitbetaling Energietoeslag 2023 Aan bepaalde inwoners hebben wij de energietoeslag 2023 in oktober en november 2023 automatisch uitbetaald. Van de mensen aan wie wij de energietoeslag 2023 automatisch hebben uitbetaald zijn gegevens zoals inkomen en het totale vermogen bekend. Daarnaast voldoen zij aan minstens één van de volgende voorwaarden: U ontvangt een bijstandsuitkering van ons; U bent via ons voor de zorg collectief verzekerd (AV Frieso); U heeft kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen. Ontvangt u geen bijstandsuitkering van ons en heeft u geen collectieve zorgverzekering maar heeft u in 2022 wel de energietoeslag 2022 ontvangen? Dan kan het zijn dat wij de energietoeslag 2023 ook automatisch aan u hebben uitbetaald. Wij hebben gecontroleerd of u ook dit jaar weer aan de voorwaarden voldoet.  Valt u onder deze groep en voldoet u aan de voorwaarden voor het recht op energietoeslag 2023? Dan heeft u als het goed is de Energietoeslag inmiddels ontvangen. Wij hebben op woensdag 29 november 2023 de laatste automatische betalingen gedaan. Energietoeslag 2023 aanvragen Heeft u geen Energietoeslag 2023 van ons ontvangen, en denkt u hier wel recht op te hebben? Dan kunt u deze digitaal aanvragen Hiervoor heeft u DigiD nodig.  Energietoeslag aanvragen (DigiD) Hulp bij aanvragen Lukt het u niet zelf de aanvraag te doen? Dan kunt u voor hulp terecht bij Bibliotheek Drachten. De Bibliotheek heeft een formulierenspreekuur. Tijdens dit spreekuur, vullen ze samen met u het formulier in. U kunt een afspraak maken aan de balie van de bibliotheek op het Museumplein 1 in Drachten. U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0512 512 680. Kindregeling De kindregeling is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Als u een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm, kunt u een aanvraag doen voor bijvoorbeeld zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar.  Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten moet u van te voren aanvragen. Een medewerker van 'Samen voor alle Kinderen' neemt contact met u op.  Aanvragen Kindregeling Sportfonds Smallingerland Sportfonds Smallingerland is voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland vanaf 18 jaar die willen sporten, maar dit niet zelf kunnen betalen. Het lidmaatschap bij een sportvereniging wordt vanuit het Sportfonds vergoed. Aanvragen Sportfonds Kwijtschelding belastingen Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Kwijtschelding aanvragen Hulp bij financiële vragen U kunt op verschillende plekken hulp krijgen wanneer u financiële vragen heeft.  De Bibliotheek In de bibliotheek kunt u terecht met vragen over de digitale overheid, het invullen van formulieren en het doen van belastingaangifte. Hiervoor organiseert de bibliotheek verschillende spreekuren en cursussen. De hulp van de bibliotheek is gratis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Bibliotheek Drachten. Humanitas Thuisadministratie  Humanitas Thuisadministratie houdt iedere dinsdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een inloopspreekuur voor inwoners van Smallingerland met een laag inkomen. Het gratis inloopspreekuur vindt plaats in de Warme Huiskamer in het gebouw van het Leger des Heils, aan de Stationsweg 112 te Drachten.  U kunt bij het inloopspreekuur terecht met al uw vragen over ontvangen formulieren of met een verzoek om hulp bij het aanvragen van een uitkering, kwijtschelding, toeslagen etc. Het is niet nodig vooraf een afspraak te maken.  Geldzaken Team Geldzaken van Carins helpt mensen met allemaal zaken rondom geld. Team Geldzaken is er ook voor informatie, advies, bemiddeling en hulp bij het aanvragen van regelingen, hulpmiddelen, een dienst of zorg. Dit doen ze samen met verschillende andere organisaties op het gebied van welzijn, armoede en schulden. Meer informatie over Team Geldzaken vindt u op de website van Carins. Controleer het zelf Als inwoner van onze gemeente kunt u direct de toeslagen en regelingen aanvragen waar u recht op heeft. Ontdek het zelf en anoniem. Wilt u weten op welke regelingen en toeslagen u recht hebt? Doe de check via datgeldtvoormij.nl. Via datgeldtvoormij.nl weet u welke toeslagen en/of regelingen er voor u zijn. Ook bekijkt u hier gelijk of u wel het best passende energiecontract en zorgverzekering heeft. Hierdoor kunt u elk jaar tot wel €600,- besparen. Maar misschien nog wel belangrijker: er is weer rust en overzicht omdat de geldzaken op orde zijn. Controleer het zelf Liever een persoonlijk gesprek? Via datgeldtvoormij.nl kunt u ook een gratis adviesgesprek aanvragen. Een medewerker van bijvoorbeeld  M.O.S. Wegwijzers, Humanitas, Schuldhulpmaatje laat u tijdens dit gesprek zien waar u recht op heeft en hoe u geld kunt besparen. Het gesprek is vrijblijvend, gratis en vertrouwelijk. De gegevens worden alleen gebruikt om te kijken waar u recht op hebt.   

 • Parkeervergunning vergunningszone

  Woont u in het gebied waar betaald parkeren geldt of in een vergunningszone , vraag dan een parkeervergunning voor een vergunningszone aan. U kunt maximaal 3 kentekens op uw adres registreren. Stuur een leaseovereenkomst of een werkgeversverklaring mee bij de aanvraag van de parkeervergunning als u een auto least of een auto van uw werkgever gebruikt. Aanvragen vergunning Kosten Vergunningen Kosten per kalenderjaar Eerste vergunning € 43,80 Tweede vergunning € 87,10 Derde vergunning € 130,70

 • Vliegveld Drachten

  Het vliegveld in Drachten is in 1962 aangelegd als airstrip voor Philips. Tegenwoordig wordt het vliegveld gebruikt voor particuliere doeleinden.  Jarenlang is er onduidelijkheid geweest over de toekomst van het Vliegveld Drachten. De exploitatie van het Vliegveld ligt in handen van Stichting Vliegveld Drachten. Een groot aantal taken werden door de Stichting aan gemeente Smallingerland uitbesteed. Hierdoor was het voor veel partijen onduidelijk wie nu verantwoordelijk was voor een goede exploitatie van het vliegveld. Met als gevolg dat er de afgelopen jaren enig achterstallig onderhoud op het vliegveld is ontstaan.  Luchtvaartgerelateerde ondernemers Eind 2020 hebben een aantal luchtvaartgerelateerde ondernemers de handschoen opgepakt en plannen gemaakt om het vliegveld te ontwikkelen. En dat op een manier dat het vliegveld binnen enkele jaren bedrijfseconomisch goed kan renderen zonder jaarlijkse bijdrage van de gemeente.  Deze ondernemers hebben met hun plannen de gemeenteraad van Smallingerland geïnformeerd. De gemeente heeft op basis van die plannen een toekomstvisie voor het vliegveld ontwikkeld.  Opdracht Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het Kader Toekomst Vliegveld Drachten vastgesteld. Besloten is dat het vliegveld in ieder geval open moet blijven en dat er een kwartiermaker wordt aangesteld om te onderzoeken of de plannen van de ondernemers voldoende zekerheid bieden voor een meer zelfstandige ontwikkeling van het vliegveld. Het besturen en exploiteren van het vliegveld moest eveneens onderzocht worden en los komen te staan van gemeente Smallingerland. Met het Kader Toekomst Vliegveld Drachten dat op 10 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, beoordeelt Kwartiermaker Erik Lagerweij de toekomstplannen voor het vliegveld.  Procedure politieke besluitvorming De kwartiermaker heeft het Eindverslag Vliegveld Drachten inmiddels af. Deze kunt u hier lezen. De gemeenteraad neemt aan de hand van dit eindverslag een besluit over de toekomst van het vliegveld.  Klachten  Heeft u klachten over het starten of landen van vliegtuigen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO).  Dit kan telefonisch of per e-mail.   Telefonisch tijdens kantooruren op het algemene telefoonnummer 0566 75 03 00 Telefonisch buiten kantooruren op via het milieualarmnummer op 058 212 24 22 Per e-mail via info@fumo.nl onder vermelding van uw klacht, het tijdstip wanneer de overlast is ervaren en uw naam en telefoonnummer.  Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dan kunt u ons dit via gemeente@smallingerland.nl laten weten. 

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u een (extra) huisnummer aanvragen of laten veranderen? Vraag een (extra) huisnummer aan of verander uw huisnummer. Aanvraagformulier (pdf) Voorwaarden  U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een zelfstandig verblijfsobject. Dat is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Voor het aanvragen van een huisnummer gelden deze voorwaarden:  Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis Een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen Kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd Eigen voorzieningen (sanitaire voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken) waaruit blijkt dat het functioneel zelfstandig is Handig om te weten De gemeente houdt een administratie bij van alle adressen in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeente is de enige partij die een huisnummer mag toekennen, wijzigen of intrekken. Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw of verbouw? U krijgt vaak automatisch een huisnummer als u de omgevingsvergunning krijgt. Vraagt u een aansluiting voor elektriciteit aan? Het hebben van een huisnummer is dan niet verplicht. Bekijk Afbakening van verblijfsobjecten voor meer informatie over de aanvraag van huisnummers en de Wet BAG.

 • Inleveren bij ecostations

  Bij de ecostations aan De Boeg 5 en De Hemmen 99 in Drachten kunt u het meeste afval gratis kwijt. Openingstijden Beide ecostations zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.45 uur en zaterdag van 9.00 tot 14.45 uur. Lever uw afval bij het juiste ecostation in Lees in onderstaande tabel bij welk ecostation u uw afval kwijt kunt. Of bekijk de plattegrond (pdf) Ecostation De Boeg 5                  Ecostation De Hemmen 99 Kunststof tuinmeubelen Bouw en sloop Huishoudelijke restafval  Gasbeton PVC-harde kunststoffen Bankstellen en stoelen B-hout Gips Papier en karton Puin C-hout / tuinhout  Zwarte grond en zand IJzer en metalen  Vervuild grind Tapijt Asbest en asbestgelijkende platen (alleen inleveren met een vergunning)  PMD Dakbedekking  Gasflessen  Electronica (alles met een stekker) Matrassen Blad en gras Autoruiten  Autobanden zonder velg Bontglas / glasbak  Takken Textiel  Stobben Vlakglas   EPS (piepschuim)   KCA depot   TL-buizen / spaarlampen   Frituurvet/olie  

 • Historisch archief inzien

  U kunt bij de gemeente Smallingerland terecht voor archiefonderzoek. Bijvoorbeeld genealogisch onderzoek en historisch onderzoek. De gemeente Smallingerland heeft een uitgebreid historisch archief. Het gaat om stukken van bijvoorbeeld:  Gemeentearchief Smallingerland 1616-1990 Algemene Armvoogdij Drachten 1828-1914 Gemeentelijke gasfabriek 1901-1923 Zelf op onderzoek U kunt ook alvast thuis zelf op onderzoek gaan. Dat kan via bijvoorbeeld de volgende websites: Om mee te starten: op de website van KIA vindt u archieftips voor beginners. Op de website van Fries Archiefnet vindt u een overzicht van de inventarissen van onze archieven. Hier kunt u alvast de stukken uitzoeken die u bij ons wilt inzien.  Op de website van Alle Friezen vindt u openbare aktes van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters.  De gemeente heeft ook een fotoarchief. Een deel hiervan is via de beeldbank van Smelnes Erfskip online te bekijken. Wilt u buiten de grenzen van Smallingerland zoeken? Kijk dan op de website van Tresoar, de schatkamer van Fryslân.  Op de website van Delpher doorzoekt u een grote hoeveelheid kranten, tijdschriften en advertenties. Archiefvraag stellen Heeft u een vraag over ons archief of wilt u stukken inzien? Maak dan gebruik van ons webformulier. Stel uw vraag U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie op uw informatieverzoek. Voor het raadplegen van stukken maken wij een afspraak met u.  

 • Informatieplicht bij (ver)bouwen

  Alle informatie met een uitgebreid stappenplan voor de meldingen die u moet doen vindt u op de pagina over de wet kwaliteitsborging. 

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang, het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Vaak bepaalt de instantie of u een schriftelijke of een digitale aanvraag doet. Digitaal aanvragen De instantie zet de eerste stap: zij zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt daarna een e-mail met daarin een aanvraagcode. Log met deze code online in. Controleer uw aanvraaggegevens en betaal de aanvraag. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten: €33,85. eHerkenning. Schriftelijk aanvragen U krijgt het aanvraagformulier van de instantie die de VOG van u vraagt. Vul het aanvraagformulier samen met de instantie (vaak uw werkgever) in. Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Neem het volledig ingevulde formulier en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt bij de aanvraag. De kosten: €41,35. Afspraak maken Dienst Justis Dienst Justis beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na uw aanvraag ontvangt u van Justis de VOG per post thuis. Wijst Justis uw aanvraag af? Dan krijgt u daarover een brief. Woont u in het buitenland, staat u in­ge­schre­ven in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) of staat u nergens ingeschreven? Vraag de VOG aan bij Dienst Justis. Meer informatie Vragen over de voortgang van uw aanvraag stelt u bij Dienst Justis. Bel 088 9982 200. Lees meer over de VOG op justis.nl/vog

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen Wat heeft u nodig? Bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld foto’s, een aanschafbon of een rekening en eventueel een schaderapport. Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en) als er getuigen zijn. Verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal bij verkeersongelukken, een schadenota van de verzekering of informatie over de opgelopen letselschade. Handig om te weten Onderbouw uw schadeclaim zo volledig mogelijk en stuur alle bewijzen die u heeft mee. Wij zullen uw aansprakelijkstelling zo spoedig mogelijk afhandelen, of we sturen het door naar onze verzekering die de aansprakelijkstelling verder afhandelt.

 • Ontheffing inrij- en parkeerverbod

  Vraag een ontheffing aan als u werkzaamheden gaat uitvoeren in Drachten in het gebied waar betaald parkeren geldt en u daarvoor uw voertuig moet parkeren. Voor parkeren in de Noorder- of Zuiderbuurt heeft u naast een ontheffing ook een pasje nodig voor de zakpalen. Het pasje kunt u op het gemeentehuis ophalen. Hiervoor betaalt u een borg. Lever het toegangspasje na gebruik weer in op het gemeentehuis en u krijgt uw borgsom teruggestort. Aanvragen ontheffing Kosten Soort heffing Kosten Ontheffing inrijden centrum €35,60 + €90,- borgsom