Zoekresultaat 11 - 20 van 38 resultaten

 • De Swetten

  Er komen verschillende locaties vrij in de wijk De Swetten. Gemeente Smallingerland wil graag samen met wijkbewoners kijken naar een goede invulling van die vrijkomende locaties.Begin april ontvingen de wijkbewoners hier een brief over. Hoe pakken wij dit aan? Met een aantal wijkbewoners, schoolbestuur Adenium en met welzijnsorganisatie M.O.S. is een plan van aanpak gemaakt over hoe we het proces aanpakken. In dit plan staan onder andere activiteiten voor inwoners en middenstanders van de wijk om mee te kunnen doen binnen dit participatieproces. Bijvoorbeeld door de startbijeenkomst, wijkwandelingen, gesprekken of meedoen in de werkgroep. We kiezen voor verschillende manieren om informatie op te halen, in de hoop dat daardoor veel mensen uit de wijk mee willen denken. Zo komen we tot een gezamenlijk advies aan het college van burgemeester en wethouders wat we belangrijk vinden en graag zouden zien op de verschillende locaties. Wijkactiviteiten De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van de wijk De Swetten hun wijk ervaren en welke ideeën zij hebben over de invulling van de plekken die op termijn vrijkomen in de wijk. Om deze informatie op te halen organiseerden we meerdere activiteiten voor de wijkbewoners. Slotbijeenkomst De Swetten Op woensdag 20 maart was de slotbijeenkomst waarin de uitkomsten van het proces met inwoners van De Swetten werden gedeeld. De presentatie en de uitleg van de voorkeursscenario's per locatie kunt u hier nalezen: Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' Op 23 april 2024 heeft Annemarieke Aarts namens de werkgroep Ruimtelijke Verkenning het eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' aan het college van burgemeesters en wethouders aangeboden. In dit advies, dat samen met de wijk is opgesteld, staan voorstellen over veranderingen in de wijk. Het te ontwikkelen multifunctioneel centrum vormt hierin zowel fysiek als sociaal een nieuw hart van de wijk. Op 14 mei stond dit advies op de agenda van het college van burgemeester en wethouders. Zij zijn positief over dit advies en nemen het mee in een voorstel richting de gemeenteraad. Op 4 juni 2024 staat het Eindadvies op de agenda van de Ronde Tafel van de gemeenteraad. Nieuwsbericht Ontwikkeling De Swetten Drachten een stap verder Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf, 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) Agenda  Overzicht van geplande activiteiten: 2024 12 februari: 3e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 26 februari: 4e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 20 maart: Grote Slotbijeenkomst  2023 30 mei: Grote startbijeenkomst  1ste week juni start Werkgroep Ruimtelijke Verkenning  8 juni: wijkwandeling met inwoners van de wijk  13 juni: wijkwandeling met kinderen i.s.m. scholen  22 juni: ateliersessie over cultuurhistorie 27 juni: avond met middenstanders uit de wijk  13 juli: werksessie over het thema groen juni/juli: diverse ophaalacties 19 september: 1e werkgroep Ruimtelijke Verkenning 12 oktober: 2e werkgroep Ruimtelijke Verkenning Documenten Verdieping openbare ruimte (pdf 8 MB) Presentatie startbijeenkomst De Swetten 30 mei 2023 (pdf 4,4MB) Verslag Startbijeenkomst 30 mei (pdf 274kB) Presentatie slotbijeenkomst (pdf 10MB) Voorkeursscenario uitleg per locatie (pdf 2MB) Verslag slotbijeenkomst (pdf 358kB) Eindadvies 'Ruimtelijk Ontwikkelingsadvies De Swetten' (pdf 43MB) Bijlagenboek bij eindadvies De Swetten (pdf, 34MB) Addendum bij eindadvies De Swetten (pdf 65kB) Contact Om het proces onafhankelijk te begeleiden is Annemarieke Aarts als onafhankelijk procesbegeleider ingehuurd. Heeft u vragen over het proces? Dan kunt u bij haar terecht via annemarieke@bureauvanwaarde.nu.  Wilt u contact met iemand van gemeente Smallingerland? Dan kunt u terecht bij Marjolijn Helmich: ontwikkelstrategie@smallingerland.nl of bij de wijkmanager Sietze van der Weij: s.van.der.weij@smallingerland.nl Kaart met locaties in de wijk De Swetten  

 • Bewijs van in leven zijn

  U heeft een bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds of andere uitkerende instantie. Het is een officiële verklaring dat u in leven bent. Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen voor uzelf aanvragen. We doen ons best om het binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Soms vraagt een buitenlands pensioenfonds om een Attestatie de Vita. Dat is een internationale versie van het bewijs van in leven zijn. Maak daarvoor een afspraak in het gemeentehuis. Een attestatie de vita vraagt u persoonlijk aan.  Bewijs van in leven zijn aanvragen Kosten € 7,50 Gratis als dat in een brief van het pensioenfonds staat Aanvragen bij gemeente Vraag het bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs in het gemeentehuis aanvragen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee en de brief van het pensoenfonds waarin zij aangeven dat u het bewijs gratis krijgt (als u die heeft). U krijgt het uittreksel direct mee.

 • Aanpak Van Haersmapark

  Het van Haersmapark en het Thalenpark zijn de enige twee rijksmonumentale parken van Smallingerland. Het van Haersmapark is toe aan een goede onderhoudsbeurt zodat het in volle glorie kan schitteren. De gemeenteraad heeft daarom op 7 juni 2023 besloten het park flink op te knappen. Wat gaat er gebeuren? Kort samengevat vinden de volgende werkzaamheden plaats: Bomen krijgen een onderhoudsbeurt en slechte worden verwijdert; Komen verschillende nieuwe bomen terug om het park te verjongen; Het monumentale gedeelte wordt in zijn oude glorie herstelt; Park wordt opener gemaakt ten behoeve van veiligheid; De paden, bruggen en muren worden verbeterd; In het zuidelijk deel komt meer water en een vijver met het beeld van Agostino in landschapsstijl; Het parkeren wordt verplaatst naar een plek ten noorden de state; Er worden bollen, vaste planten en bloeiende struiken (o.a. rododendrons) toegevoegd; Er komen nieuwe elementen om op te zitten met een knipoog naar het verleden; De oorlogsmonumenten worden verplaatst naar het centrum. Afbeelding met ontwerp Van Haersmapark Wanneer gaat het gebeuren? De werkzaamheden starten in het vierde kwartaal van 2024 en in het eerste kwartaal van 2025 worden ze afgerond. Meer informatie Op woensdag 10 januari 2024 was er een inloopbijeenkomst over het Van Haersmapark. De presentatie die daar is gegeven kunt u als pdf-bestand bekijken  

 • Vrijburgh 2

  We bouwen met Vrijburgh 2 aan een aantrekkelijke, kindvriendelijke wijk met groen en water en ongeveer 150 woningen. Duurzaamheid, groen, water en ruimte staan hier centraal. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is een belangrijke stap uit de gemeentelijke Woonvisie 2020-2025. Nieuws Feestelijke start 48 woningen aan de Boterbloem in Drachten Nieuwsbrief Vrijburgh 2 - maart 2024 Nieuwsbrief Vrijburgh 2 - november 2023   Wat wordt waar gebouwd? Bekijk de kaart hieronder voor meer informatie over alle kavels en verkoop. Ieder bouwdeel heeft een eigen kleur. Klik hierop voor meer informatie. Ook kunt u doorklikken voor de betreffende verkoopsites van de aannemers/projectontwikkelaars. Dat zijn boterbloemdrachten.nl en weegbree-drachten.nl   Of bekijk de kavelkaart via deze link. Boterbloem Kuin BV bouwt, samen met projectontwikkelaar Blue Banner totaal 28 woningen. Er komen 8 vrijstaande woningen en 20 half vrijstaande woningen. Hiervan hebben 4 woningen een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woningen staan op een grote kavel en hebben een gunstige tuinligging. De eerste fase van 14 woningen startte in oktober 2023. De tweede fase van 10 woningen begint in april 2024. De verwachting is dat de eerste woningen begin 2025 klaar zijn. Zie ook boterbloemdrachten.nl Boterbloem (midden) Bouwbedrijf lont bouwt 20 sociale huurwoningen voor één of twee persoonshuishouden in opdracht van Woningbouwvereniging Accolade. De woningen zijn energiezuinig, hebben één laag en een kap en vallen onder de huurtoeslaggrens. Lont is in maart 2024 gestart met de werkzaamheden en de bouw is klaar in september 2024.  Zie ook boterbloemdrachten.nl Weegbree Bouwbedrijf Heijmans bouwt 49 koopwoningen aan de Weegbree. Er is nog geen startdatum voor de bouwwerkzaamheden bekend. Dit is afhankelijk van de verkoop van de woningen. Zie ook weebgree-drachten.nl Pinksterbloem De ontwikkeling van locatie Pinksterbloem is nog in voorbereiding. Naar verwachting zal de ontwikkeling van dit deel in de loop van 2024 worden aanbesteedt. Vrije kavels gemeente Smallingerland Wilt u zelf een woning (laten) bouwen in Vrijburgh 2? Dan kan. Gemeente Smallingerland verkoopt ook een aantal kavels voor particuliere bouw binnen Vrijburgh 2. Bekijk in de kaart hierboven welke kavels nog beschikbaar zijn. In het bestemmingsplan Vrijburgh 2 staat geschreven waaraan uw bouwplan moet voldoen. In de Beeldrichtlijnen (pdf, 2MB) van Vrijburgh 2 staan richtlijnen om het landschap en bouw van de huizen, het landschap en inrichting van de openbare ruimte mooi op elkaar af te stemmen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw woning dan toetsen we of uw bouwplan aan de beeldrichtlijnen voldoet. Een omgevingsvergunning regelt u via het omgevingsloket. Weegbree: verkoop 4 kavels in de vrije sector voor particuliere bouw. Boterbloem: 8 kavels voor particuliere bouw. Openbaar gebied We zorgen bij de inrichting van de omgeving van Vrijburgh 2 voor voldoende en aantrekkelijk groen en water. Om fijn te leven, te ontmoeten, te spelen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Nadat alle woningen zijn gebouwd maken we het openbaar gebied klaar. We leggen dan de definitieve straten, voetpaden en parkeerplekken aan. Ook planten we dan het groen. De uiteindelijke situatie is op de woonrijptekening en bijbehorende profielen aangegeven. In de Woonrijptekening (pdf, 2MB) en Woonrijpprofielen (pdf 538kB) ziet u hoe het openbare gebied er definitief uit komt te zien. Groen en natuur U kunt zelf ook bijdragen aan groen en natuur door hier rekening mee te houden tijdens de bouw van uw huis en de aanleg van uw tuin. Op www.duurzaamsmallingerland.nl vindt u veel informatie, gratis hulp en tips om uw huis en tuin duurzaam en groen te bouwen. En met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken. Ons volgen? Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de bouwwerkzaamheden van Vrijburgh 2. Dat doen we met onze nieuwsberichten op de website, nieuwsbrieven, op Facebook en op Instagram. De wijk Vrijburgh heeft een wijkraad en een wijkvereniging. Meer informatie vindt u op de website van Wijk Vrijburgh Drachten. Contact Gemeente Smallingerland Gauke Boelensstraat 2 9203 RM Drachten  Telefoonnummer: 0512 581 234 op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur E-mailadres: gemeente@smallingerland.nl  

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Storing betalingen via webbrowsers Edge en Chrome Op dit moment is het niet mogelijk om via de webbrowser Edge en Chrome betalingen te doen via de gemeentelijke website. Maak gebruik van bijvoorbeeld de browsers Safari of FireFox. Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u solliciteert op functies bij de overheid. We doen ons best om het bewijs binnen 5 werkdagen via de post op te sturen. Bewijs van Nederlanderschap aanvragen Kosten € 7,50 Aanvragen bij gemeente U vraagt een bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente waarin u woont. Het bewijs in het gemeentehuis aanvragen kan ook. Maak hiervoor een afspraak. Neem uw identiteitsbewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

 • Bouwdossier aanvragen

  U kunt bij de gemeente stukken uit een bouwdossier opvragen. Gegevens meesturen Om u de juiste documenten toe te kunnen sturen, hebben wij gegevens nodig zoals: Waarvoor u de informatie nodig heeft Om welke documenten het gaat. Bijvoorbeeld een plattegrond, sonderingsrapport of sterkteberekening. Vraag bij uw aannemer of bouwbedrijf na welke informatie u nodig heeft. Aanvragen Stukken aanvragen uit bouwdossier U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie van ons. Kosten € 20,00  U ontvangt 1 digitale A0 en maximaal 10 digitale A4/A3 kopieën. Wij willen een duurzame gemeente zijn, daarom verstrekken wij documenten digitaal.

 • Nieuwe burgemeester Smallingerland

  Burgemeester Jan Rijpstra neemt in november afscheid als burgemeester van Smallingerland. Dat betekent dat er de komende periode een nieuwe burgemeester gezocht gaat worden. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht. Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt er een proces met 14 stappen doorlopen. Deze stappen leest u hieronder. We geven steeds aan bij welke stap we op dit moment zijn. Wanneer er extra informatie beschikbaar is, dan zullen we deze ook toevoegen op deze pagina.  Wij zijn nu bij stap 7/8. 1. Vertrouwenscommissie De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Op 6 februari heeft de gemeenteraad hierover vergaderd.  De vertrouwenscommissie doet het voorbereidende werk voor de profielschets gaat de sollicitatiegesprekken voeren  doet de uiteindelijke aanbeveling. 2. Profiel De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen.  606 inwoners reageerden via een enquête op vragen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deelnemers die de enquête invulden, vinden het onder meer belangrijk dat de burgemeester die daadkrachtig is, zich richt op de toekomst, beschermd wat bekend en vertrouwd is en betrokken is bij de inwoners. Deze informatie is meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel.  Lees de uitkomsten van de enquête. 3. Commissaris van de Koning Op dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het profiel besproken met drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. De raad heeft formeel de profielschets vastgesteld.  4. Vacature De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 maart de vacature opengesteld op advies van de commissaris van de Koning. 5. Sollicitatie De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning. De brief moet vóór 2 april bij de commissaris van de Koning zijn. 6. De kandidaten De commissaris van de Koning wint informatie over de sollicitanten in, voert gesprekken met hen en vraagt justitiële (antecedenten) op van de sollicitanten. Lees ook het persbericht (ook in het Fries) dat hierover is uitgegaan op 16 mei 2024. 7. Selectie De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de sollicitanten, deelt zijn oordeel en vervolgens wordt gezamenlijk bepaald met welke selectie kandidaten de vertrouwenscommissie zal spreken. 8. Sollicitatiegesprekken De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten. 9. Advies De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie. 10. Aanbeveling De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. 11. Naar de minister De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gestuurd. 12. Screening De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt met de kandidaat en bespreekt de voordracht in de ministerraad. Daarna wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. 13. Koninklijk besluit Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden. 14. Beëdiging De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester ten overstaan van de gemeenteraad. Contact Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het proces rondom het zoeken naar een nieuwe burgemeester voor Smallingerland? Neem dan contact op met de Griffie: griffie@smallingerland.nl

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Soms moet u bewijzen dat u in de gemeente Smallingerland woont. Bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een woning. Daarvoor vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Het uittreksel vraagt u op in de gemeente waar u staat ingeschreven. Een uittreksel BRP kan meerdere persoonsgegevens vermelden. Als u inlogt met DigiD krijgt u een aantal voorbeelden te zien waarvoor u een uittreksel aan kunt vragen. Staat het voorbeeld er niet bij? Dan kunt u de reden invullen in het vrije veld. Via onderstaande button kunt u een uitreksel aanvragen, de kosten hiervan zijn € 7,50. Uittreksel BRP aanvragen Heeft u een bewijs nodig wie het gezag heeft? Vraag dan een uittreksel uit het gezagsregister aan bij de rechtbank. Een gezagssituatie die niet geregistreerd is bij de rechtbank kunt u bij wel opvragen bij de gemeente. Dit kunt u in het vrije veld aangeven. Het uittreksel is alleen in het Nederlands verkrijgbaar. Aanvragen kan ook op gemeentehuis Vraagt u uw uittreksel liever op het gemeentehuis aan? Dat kan. Daarvoor maakt u een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt het uittreksel op het gemeentehuis en u krijgt hem direct mee. Aanvragen voor anderen U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen voor uzelf en voor minderjarige kinderen die bij u wonen. Dit kan digitaal. Als u daarvoor gemachtigd bent door iemand anders, kunt u ook een aanvraag namens die persoon doen. Dat moet wel op het gemeentehuis gebeuren. Iemand machtigen Om iemand anders te machtigen voor een aanvraag, stelt u een brief op waarin u iemand toestemming geeft. U en de persoon die de aanvraag namens u gaat doen, ondertekenen de brief daarna allebei. De gemachtigde neemt de brief, een kopie van uw identiteitsbewijs en een eigen identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Interessante pagina's Uittreksel burgerlijke stand

 • Uitslag verkiezingen voor het Europees Parlement

  Op donderdag 6 juni 2024 vondt in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlements plaats. Niet alle lidstaten stemmen op dezelfde dag. De verkiezing moet plaatsvinden tussen donderdag 6 juni en zondag 9 juni 2024. Uitslagen gemeente Smallingerland De uitkomsten van het tellen zijn vastgelegd in een proces-verbaal. Hieronder ziet u de uitslag. Proces verbaal gemeente Smallingerland Na31-2 (pdf 11MB) osv4-3_telling_ep2024_smallingerland (CSV 90kB) Verslag Controleprotocol gemeentelijk stembureau van Smallingerland (pdf 2,5MB) Proces verbaal Model N10-2 0090_PV_Stembureau_1_Het_Gemeentehuis_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_2_Wijkcentrum De Utwyk_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_3_Fonteinkerk_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_4_Kerk de Oase_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_5_Tennisvereniging DLTC_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_6_Wijkcentrum De Kouwe_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_7_Kerk Eben Haezer_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_8_Buurthuis Ús Stekje_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_9_Brede school de Wiken_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_10_Firda, gebouw D1_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_11_Firda, gebouw D2_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_12_Verzorgingscentrum Rispinge_EP2024_MH 0090_PV_Stembureau_13_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_14_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_15_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_16_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_17_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_18_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_19_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_20_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_21_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_22_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_23_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_24_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_25_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_26_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_27_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_28_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_29_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_30_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_31_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_32_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_33_N10-2_EP2024 0090_PV_Stembureau_34_N10-2_EP2024 Uitkomsten per stembureau Model N31-2 0090_Uitslag_Stembureau_1_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_2_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_3_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_4_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_5_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_6_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_7_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_8_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_9_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_10_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_11_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_12_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_13_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_14_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_15_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_16_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_17_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_18_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_19_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_20_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_21_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_22_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_23_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_24_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_25_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_26_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_27_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_28_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_29_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_30_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_31_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_32_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_33_Na31-2 0090_Uitslag_Stembureau_34_Na31-2

 • Vrijburgh 3

  In 2007 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Vrijburgh, genoemd naar de monumentale boerderij midden in dit gebied. De ontwikkeling van Vrijburgh is gefaseerd opgepakt en bestaat uit drie fasen. Het eerste deel, Vrijburgh 1, is inmiddels gerealiseerd. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is nu in uitvoering. Meer hierover leest u op de pagina van Vrijbugh 2.  Met Vrijburgh 3 willen we een bijzondere en een aantrekkelijke wijk creëren binnen het bestaande groen met een opvallend innovatief en duurzaam karakter en een eigenzinnige beleefkwaliteit. Ook wordt het een kindvriendelijke wijk zonder doorgaande wegen, veel doorgaande wandel- en fietspaden en met speelvoorzieningen.  Waar ligt Vrijburgh 3 Vrijburgh ligt direct ten noorden van het Fennepark en ten oosten van het Burmaniapark. Hoe ziet Vrijburgh 3 er straks uit? Met de ontwikkeling van Vrijburgh 3 willen wij vooral aansluiten bij de landelijke innovatieve ontwikkelingen, bij de gemeentelijke Omgevingsvisie Smallingerland en bij de gemeentelijke peiling naar de behoefte aan nieuwe woonvormen. De behoefte aan ruimte voor groepswonen, generatie wonen, Kleinere levensloopbestendige woningen, collectief opdrachtgeverschap, woningcoöperaties van groepen eigenaar/bewoners etc. In de plannen voor de nieuwbouw in Vrijburgh 3 staan maximaal 150 woningen gepland.  Het hoofdprincipe voor de invulling van Vrijburgh 3 is 'landschappelijk wonen'. De woongebieden worden ingevuld met een woningbouwprogramma die zoveel als mogelijk bestaat uit woonvormen of -typen die er tot nu toe nog niet zijn in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan groepsgewijs of collectief wonen, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, experimenteel duurzaam (zelf) bouwen, nieuwe groepshuisvesting (voor bijvoorbeeld senioren) of begeleid (zorg)wonen. Het kan hierbij gaan om grondgebonden woningen met een private of collectieve tuin, maar ook om een enkele gestapelde woonvorm. De stedenbouwkundige gedachte is dat een grote diversiteit in het woonprogramma en de woningtypes de wijk flexibel en leefbaar maakt, ook op de lange termijn. Ook zorgt dit gevarieerde aanbod er voor dat de wijk aantrekkelijk zal zijn voor meerdere doelgroepen.  Vijf deelgebieden Binnen de bestaande verkaveling en landschapsstructuur zijn verschillende deelgebieden gedacht. Op basis van de ruimtelijke hoofdstructuur bevinden zich hierbinnen min of meer vrij indeelbare uitgeefbare woongebieden waarbinnen een woningbouwprogramma kan worden uitgewerkt.  Wat betreft het woningbouwprogramma per deelgebied wordt aan een groot pallet aan woningtypes en woonmilieus gedacht. Van lage individuele levensloopbestendige woningbouw in het groen tot individuele en grotere bebouwing, maar ook aan klein wonen. De wijk kenmerkt zich door de verschillende deelgebieden die elk hun eigen unieke karakter heeft. Vrijburgh 3 kent de volgende invulling: 1.     Wonen in de Wig – lage (levensloopbestendige) woningen in collectief groen. 2a.     Wonen aan groen of water – 6 vrijstaande projectwoningen. 2b.    Wonen aan groen of water – Locatie voor CPO-initiatieven. Vrijstaand, twee onder een kap of geschakeld. 3a.    De Middenzone – Betaalbare woningbouw (huur). 3b.    De Middenzone – Gezamenlijk wonen appartementen of geschakeld wonen. 4.    Klein wonen – Ruimte voor klein wonen die als strooigoed in het groen liggen. 5a.    Solitairen – Ruimte voor collectief wonen. 5b.    solitairen – Ruimte voor zorg gerelateerd woonvormen of individueel. In het concept beeldkwaliteitsplan staan de vijf deelgebieden verder uitgelegd.  Planning Momenteel zijn we bezig om de stukken voor de besluitvorming van het bestemmingsplan rond te krijgen. Onder voorbehoud wordt deze in het vierde kwartaal van dit jaar (2024) vastgesteld. Vervolgens kunnen we de verkoop opstarten. Verder kunnen we aan de slag om de grond bouwrijp te maken.  Meer informatie en op de hoogte blijven? Wilt u op de hoogte blijven van het project Vrijburgh 3? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt nog niet maandelijks, maar wel als we weer iets nieuws te vertellen hebben.  Aanmelden nieuwsbrief Of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel met 0512 581 234