Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Kampvuur

    Een kampvuur stoken is niet zomaar toegestaan. Als u een kampvuur wilt organiseren, moet u hiervoor toestemming (ontheffing) vragen aan de gemeente. Vraag de toestemming tenminste twee weken van tevoren aan.

  • Aanmaning en deurwaarder

    Heeft u uw gemeentelijke belastingen niet op tijd volledig betaald? Dan kunt u te maken krijgen met aanmaningen en in een later stadium met deurwaarders. Een deurwaarder is iemand die in opdracht van een schuldeiser probeert alsnog de schuld geïncasseerd te krijgen. Wanneer de gemeente de bedragen niet voor of op de vervaldata heeft ontvangen, stuurt de gemeente u eerst een herinnering en daarna een aanmaning. De kosten van het versturen van de aanmaning worden bij u in rekening gebracht. De hoogte van die kosten zijn wettelijk voorgeschreven. Als na het verstrijken van de aanmaningstermijn het verschuldigde bedrag inclusief aanmaningskosten nog niet is voldaan, zal de vordering naar de belastingdeurwaarder worden gestuurd. Bij de betekening van het dwangbevel wordt de vordering verhoogd met dwangbevelkosten. De hoogte van deze kosten zijn wettelijk bepaald. Als na de dwangbeveltermijn het verschuldigde bedrag inclusief aanmaningskosten en dwangbevelkosten niet door u is voldaan, gaat de deurwaarder verdere invorderingsmaatregelen nemen. Hij kan besluiten om beslag te leggen op: uw loon, uitkering en andere periodieke inkomsten; uw inboedel en auto; uw huis; uw bankrekening(en).

  • Dwangsom bij te laat beslissen