Zoekresultaat 1 - 10 van 30 resultaten

 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond. Zoals terrassen, bouwmaterialen, containers en standplaatsen.

 • Geld voor sport en uitjes

  U heeft een laag inkomen of een uitkering. Vanuit de activeringsregeling kunt u elk jaar maximaal € 250 krijgen voor sporten, uitjes, uw identiteitskaart of telefoonabonnement.

 • Rioolheffing

  Als uw woning of bedrijfsruimte is aangesloten op het riool van de gemeente betaalt u rioolheffing. U betaalt voor het onderhoud, voor de afvoer en het beheer van afvalwater, regenwater en grondwater.

 • Tapontheffing

  U wilt zwak-alcoholhoudende dranken (minder dan 15% alcohol) verkopen tijdens een evenement of feest. Bijvoorbeeld op een braderie, muziekfeest of kermis. U moet een tijdelijke ontheffing (toestemming) aanvragen.

 • Studietoeslag bij een beperking

  Studenten hebben vaak een bijbaan om hun studie te betalen. Als u een beperking of chronische ziekte heeft, is bijverdienen moeilijker. Dan kunt u misschien extra geld ontvangen. We noemen dit individuele studietoeslag. Dit is maximaal € 352,80 per maand.

 • Extra geld chronisch zieken en gehandicapten

  Als u een chronische ziekte of handicap heeft, maakt u vaak extra zorgkosten. Sommige kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering. Bijvoorbeeld uw reiskosten naar het ziekenhuis. De Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vergoedt elk jaar maximaal € 500 van deze extra kosten.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  U heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld of ander bezit. Misschien hoeft u dan minder of geen gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting te betalen. Dit heet kwijtschelding.

 • Afvalstoffenheffing

  Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. U betaalt afvalstoffenheffing voor het ophalen en het verwerken van huishoudelijk afval. Hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt hangt af van het aantal personen in uw huishouden. De GAD haalt in Hilversum het huishoudelijk afval op.

 • Boom kappen

  U wilt een boom kappen (vellen), verplaatsen of snoeien. U controleert of u een vergunning moet aanvragen.

 • Aangifte geboorte

  U moet de geboorte van een kind binnen 3 dagen na de bevalling doorgeven aan de gemeente waar de baby is geboren. U kunt op 2 manieren aangifte doen: digitaal of persoonlijk aan de balie na het maken van een afspraak.