Zoekresultaat 1 - 10 van 166 resultaten

 • Leegstaand pand tijdelijk verhuren

  Als u een pand leeg heeft staan, kunt u het tijdelijk verhuren. U kunt hiervoor gebruik maken van de Leegstandwet. Verhuren op basis van de Leegstandwet biedt u voordelen. Zo kunt u voor het pand een lagere huurprijs vragen. Ook hoeft u de huurder geen huurbescherming te geven.

  Wilt u uw pand verhuren op basis van de Leegstandwet? Dan heeft u een vergunning nodig. Hoelang u het pand mag verhuren ligt aan de situatie.

  • Huurwoning die gerenoveerd of gesloopt wordt:
   U krijgt de vergunning voor 2 jaar. De gemeente kan de vergunning steeds met 1 jaar verlengen. De totale lengte van de vergunning is maximaal 7 jaar.
  • Woning die te koop staat:
   U krijgt een vergunning voor 5 jaar. De vergunning wordt niet verlengd.
  • Gebouw zonder woonbestemming:
   U krijgt een vergunning voor maximaal 10 jaar. Heeft u voor het gebruik als woonruimte een tijdelijke ontheffing van het omgevingsplan nodig? Dan is de vergunning voor verhuur net zolang geldig als de duur van de ontheffing van het omgevingsplan (met een maximum van 10 jaar).

  Bent u niet de eigenaar van het pand? Dan kunt u het pand tijdelijk onderverhuren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van uw verhuurder.

 • Verhuizen binnen Nederland

  U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) dan aan. 

  Betreft het een verhuizing in de toekomst, dan wordt de verhuizing verwerkt met ingang van de door u opgegeven verhuisdatum. 

  Aan welke instanties wordt mijn verhuizing door de gemeente doorgegeven?

  Wij geven uw verhuizing door aan onderstaande instanties (indien op u van toepassing):

  • Rijksbelastingen
  • Waterschap Veluwe
  • Ziektekostenverzekeraars
  • Rijkskadaster en Openbare Registers
  • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
  • Pensioenfondsen
  • UWV
  • SVB (sociale verzekeringsbank)
  • Gemeentelijke belastingen - Tribuut
  • Oude/vorige woongemeente

 • Uitkeringsfraude melden

  De gemeente controleert of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Als u verkeerde informatie doorgeeft of belangrijke informatie niet doorgeeft, heet dat uitkeringsfraude.

  Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn als iemand met een bijstandsuitkering:

  • een verandering in het inkomen of bezit niet doorgeeft (zoals zwart werken of een dure auto hebben)
  • trouwen of scheiden niet doorgeeft
  • doet alsof hij gescheiden is
  • samenwoont, maar doet alsof hij alleen woont
  • niet doorgeeft dat hij in de gevangenis zit
  • een vals adres opgeeft

  Kent u iemand die een bijstandsuitkering krijgt en denkt u dat die persoon fraude pleegt? Meld het bij de gemeente. Denkt de gemeente ook dat iemand fraude pleegt? Dan start de gemeente een onderzoek. De gemeente kan bijvoorbeeld op huisbezoek gaan.

  Blijkt uit het onderzoek dat de persoon fraude pleegt? Dan moet die persoon al het geld terugbetalen dat hij te veel heeft ontvangen. Hij moet ook een boete betalen.

 • Kamperen in het wild

  Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Daarbuiten kamperen heet ook wel wildkamperen. Wildkamperen mag niet zonder toestemming. Dit is om planten en dieren in bossen te beschermen.

  Er zijn verschillende soorten kampeermogelijkheden:

  • kamperen op een camping
  • kamperen bij de boer
  • groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting)
  • naturistencamping

 • Rijbewijs online verlengen of uitbreiden

  Met een rijbewijs laat u zien dat u een motorvoertuig mag besturen. Ieder voertuig heeft een eigen rijbewijscategorie. Op uw rijbewijs staat voor welke categorieën u voertuigen mag besturen.

  Een nieuw rijbewijs is meestal 10 jaar geldig. Een rijbewijs met categorie C, C1, D, D1 en/of E is 5 jaar geldig. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan is uw rijbewijs minder lang geldig. Dit komt omdat u vanaf uw 75e jaar een medische keuring moet hebben. Lees meer over uw rijbewijs vanaf uw 75e jaar op Rijksoverheid.nl.

  U kunt online een rijbewijs aanvragen als:

  • u geslaagd bent voor een nieuwe categorie
  • uw rijbewijs bijna verloopt

 • Meedoen in de maatschappij

  Misschien kunt u door ouderdom, een beperking of ziekte niet meer goed meekomen in de maatschappij. Denk daarbij aan zelfstandig reizen en boodschappen doen. Het kan ook zijn dat u zich eenzaam voelt.

  Vaak kunnen mensen in uw omgeving helpen. Bijvoorbeeld uw partner, inwonende kinderen, andere familieleden, vrienden en buren. Of er zijn voorzieningen in de buurt. Zoals een buurthuis waar u anderen kunt ontmoeten. Of er is een vrijwilliger die u kan helpen. Denk bijvoorbeeld ook aan online boodschappen bestellen of reizen met de regiotaxi.

  Lukt dat niet? Dan kunt u met uw hulpvraag bij de gemeente terecht. Samen onderzoekt u wat mogelijk is. Wat kunt u nog zelf en waar kunnen mensen uit uw omgeving bij helpen?

  Als blijkt dat u extra hulp nodig heeft, dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening aanbieden. Bijvoorbeeld een scootmobiel, zodat u weer gemakkelijk ergens naar toe kunt. Of dagbesteding. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren. Daarin schrijft u welke hulp u nodig heeft.

 • Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

  Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

  De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Of als uw kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest.

  Op sommige dagen hoeft uw kind niet naar school. Bijvoorbeeld omdat het ziek is, of omdat er een feest of begrafenis is. U moet dit wel melden bij de school. 

  Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig.

  Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

  Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. De jongere mag school combineren met werk, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

 • Evenement, melding

  U kunt volstaan met een melding indien aan alle hieronder staande voorwaarden wordt voldaan:

  - Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 50 personen;
  - Het evenement vindt tussen 08.00 uur en 24.00 uur plaats (maximaal één dag);
  - Er wordt geen muziek of geluid ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur;
  - Het evenement vindt niet op de openbare weg plaats en vormt geen belemmering voor het verkeer en/of hulpdiensten;
  - Er worden geen objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m².

 • Starterslening aanvragen

  U bent een starter als u voor het eerst een woning wilt kopen. Als starter kan de koopsom van uw woning hoger zijn dan het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. U kunt dan geld lenen naast uw hypotheek. Zo vangt u het verschil op tussen uw maximale hypotheekbedrag en de koopsom.

  Voor de Starterslening staat de rente 15 jaar vast. De eerste 3 jaar betaalt u geen rente en aflossing.

  Afhankelijk van uw inkomen bedraagt de lening maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning, tot maximaal € 30.000.

 • Klacht of verzoek indienen over verkeer

  U kunt een klacht indienen over overlast van verkeer. Denk aan lawaai, stank en drukte. Ook kunt u een verzoek indienen voor maatregelen die het verkeer veiliger maken. Voorbeelden zijn:

  • plateaus
  • parkeerverboden
  • dertigkilometerzones
  • maximumsnelheden
  Voor de wegen die in het beheer van de provincie zijn, neemt u contact op met de provincie Gelderland