Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Incidentele subsidie algemeen

  De incidentele subsidie wordt verstrekt om de financiering van een activiteit/evenement rond te krijgen. Dit geldt alleen voor activiteiten die niet door kunnen gaan als de gemeente geen subsidie geeft. Evenementen die in het centrum van Putten plaatsvinden komen niet voor de incidentele subsidie in aanmerking. Zij kunnen aanspraak maken op subsidie bij Stichting Ondernemersfond Putten (SOP).   Incidentele subsidie algemeen online aanvragen

 • Structurele subsidie cultuur

  Heeft uw organisatie geld nodig om sommige producten en activiteiten te leveren? Vraag een subsidie aan bij de gemeente. In een beschikking spreken de organisatie en de gemeente af wat de producten of activiteiten zijn. Na 12 maanden beoordelen wij de uitgaven. De aanvrager levert een verslag in over de inhoud en een financieel verslag. Is het resultaat negatief? De gemeente mag de subsidie (voor een deel) terug vragen. U kunt de subsidie van 2025 aanvragen vóór 1 oktober 2024. Structurele subsidie cultuur online aanvragen

 • Subsidie Open Club

  Met de Open Club subsidie creëren sportverenigingen maatschappelijke betrokkenheid en wordt de (sport)omgeving positief beïnvloed. Met de subsidie worden sportverenigingen ondersteund en gestimuleerd in hun verenigende kracht. Dit levert een bijdrage aan het oplossen van sociale vraagstukken in onze gemeente. Het is een stimulering subsidie die bijdraagt aan een leefbare Puttense samenleving. Het is een subsidievorm waaraan uw sportvereniging mag mee doen. Het is niet verplicht. De aanvraagperiode van 2024 is afgelopen. In 2025 zetten wij de aanvraag weer open. Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Bij de pijler Participatie maakt u een projectplan (format projectplan downloaden).

 • Incidentele subsidie cultuur

  De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties. De gemeente wil inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook op het gebied van de professionele en amateurkunst. Denk hierbij aan projecten of manifestaties in alle soorten kunst en mengvormen daartussen. Samenwerking met verrassende partners vormen de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie. Naast de geldende afspraken vormen deze hierbij de aandachtspunten. Incidentele subsidie cultuur online aanvragen

 • Achternaam kind kiezen

  Op 1 januari 2024 is de nieuwe wet ingegaan: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van de moeder of van de andere ouder. Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk beide achternamen te kiezen. Bijvoorbeeld ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen uit 4 mogelijkheden voor de achternaam: de Vries Jansen de Vries Jansen Jansen de Vries Overgangsregelingen Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen. 1e overgangsregeling Uw heeft uw kind in 2023 erkend, maar uw kind wordt in 2024 geboren: U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis.  De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Is uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders. 2e overgangsregeling In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen naar de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis.  Voorwaarden: •    Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023. •    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend. •    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Elk huishouden ontvangt elk jaar een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Kunt u de aanslag gemeentebelastingen niet betalen? Vraag een kwijtschelding aan. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Bij uw aanvraag stuurt u hiervan bewijsstukken mee. Vult u de aanvraag online in? Dan heeft u de bewijsstukken digitaal nodig. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen online aanvragen via DigiD of eHerkenning Voorwaarden U krijgt geen kwijtschelding als u voldoende betalingscapaciteit en/of vermogen heeft. Onder vermogen verstaan wij onder andere: De overwaarde van een eigen woning.  Banksaldi. Eén voertuig met een waarde van meer van € 3.350,00. Tenzij deze echt onmisbaar is in verband met beroep of invaliditeit. 2 voertuigen of meer. Een caravan, camper, boot, motor, waardevolle inboedel, verzamelingen of (kunst)collecties . Een stuk grond en/of een tweede woning. Effecten, spaarbrieven, levensverzekeringen. Een uitvaartvoorziening, afgesproken in een verzekeringsvorm, wordt vrijgelaten en niet opgeteld bij het vermogen. Bent u vóór 1 januari 2000 65 jaar of ouder geworden? Er geldt een extra vermogensvrijstelling van € 3.350,00. Liever niet online invullen? Wilt u het aanvraagformulier liever niet online invullen? Dan kunt u het 'Aanvraagformulier kwijtschelding gemeentelijke belastingen' downloaden, uitprinten en invullen.  Betalingsregeling Krijgt u geen kwijtschelding? Vraag dan een betalingsregeling aan bij de gemeente. Termijn Om extra kosten te voorkomen verzoeken wij u de aanvraag voor de kwijtschelding binnen 2 maanden na ontvangst van de aanslag in te dienen. Hulp bij invullen van de aanvraag U vraagt gratis ondersteuning aan voor het invullen van uw aanvraag bij het Financieel Café. Het Financieel Café is een idee van Humanitas Noord-Veluwe, Stimenz en Welzijn Putten. U vindt het Financieel Café in Stroud, Brinkstraat 91. Meer informatie: https://swputten.nl/financieel-cafe/.  Contactgegevens afdeling Belastingen (0341) 359 741

 • Melding start/voltooiing bouwwerkzaamheden

  Bij sommige omgevingsvergunningen zijn voorwaarden opgenomen. U meldt de start en de voltooiing van de werkzaamheden binnen een afgesproken tijd. Vooral bij bouw/verbouw of bij afwijken van het omgevingsplan. Start/voltooiing bouwwerkzaamheden online melden Is het formulier verstuurd en de datum veranderd? Geef dit door via e-mailadres samenleving@putten.nl.

 • Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten

  Lokale ondernemers, religieuze, culturele en maatschappelijke organisaties kunnen een financiële ondersteuning in de gestegen energielasten aanvragen. Heeft u de subsidie al eerder ontvangen? Dan kunt u, door de verruimde voorwaarden, opnieuw een aanvraag doen. Het bedrag dat u al heeft ontvangen, verrekenen wij met het nieuwe bedrag. U kunt de subsidie tot en met 1 september 2024 aanvragen. Subsidie tijdelijk vangnet energiekosten online aanvragen Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig: Contract met de energieleverancier (als u deze heeft). De laatste 3 jaarafrekeningen. Ondernemers sturen ook mee: Ingevulde de-minimisverklaring Correspondentie van Rijksdienst voor ondernemend Nederland met het definitieve subsidiebedrag van de TEK-regeling (als dit van toepassing is).

 • Ledensubsidie

  De ledensubsidie gemeente Putten is voor sportverenigingen en voor andere verenigingen. Sportverenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met een lichamelijk of verstandelijke beperking subsidie aanvragen. Andere verenigingen kunnen voor leden onder de 18 jaar en voor leden met de pensioen leeftijd subsidie aanvragen. U kunt de subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 30 september 2024. Ledensubsidie online aanvragen

 • Melding advies, hulp en ondersteuning (financiĆ«le ondersteuning)

  Heeft u geen werk? Heeft u te weinig geld om van te leven? Of heeft u schulden? Dan kunt u zich met het formulier melding advies, hulp en ondersteuning melden bij de gemeente.    Uw melding advies, hulp en ondersteuning online doorgeven Formulier melding advies, hulp en ondersteuning (PDF downloaden) Geldzaken & Schulden  Wij kunnen u ondersteunen wanneer u lastig aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Dit kan door middel van schulddienstverlening. De dienstverlening richt zich op drie gebieden:  Schuldbemiddeling (bijvoorbeeld het aanpassen van betalingstermijnen).  Schuldsanering.  Budgettering (hier leert u om te gaan met uw geld).  Het eerste gesprek hierover heeft u met een consulent van de afdeling Samenleving. Als het nodig en mogelijk is verwijzen wij u door naar Stimenz voor een traject Financiën en Schuldhulp. Heeft u na dit traject verdere hulp nodig? Dan wordt u aangemeld bij Plangroep. Zij voeren de schulddienstverlening uit. Met Plangoep wordt een Plan van Aanpak opgesteld hoe u uw schulden kunt aanpakken Spreekuren voor hulp bij geld- en regelzaken In Putten worden diverse (inloop)spreekuren gehouden. Hier kunt u terecht met vragen over: Administratie. Invullen van formulieren. Belastingaanslagen. Toeslagen. Uitkeringen. Juridische kwesties. U kunt hiervoor terecht bij het Financieel Café, juridisch spreekuur of een sociaal raadsman/vrouw. Kijk voor meer informatie op de website van Putten voor Elkaar. Of neem telefonisch contact op via (088) 784 64 64. Problematische schulden Heeft u problematische schulden? Dan verwijzen wij u door naar de schulddienstverlening van Plangoep. Deze organisatie is gespecialiseerd in alle onderdelen van integrale schulddienstverlening. Naast de schulden kijkt Plangroep ook naar: De voorliggende voorzieningen. Het inkomen. De toeslagen waar u recht op heeft. De beslagvrije voet (bij beslaglegging van salaris, uitkering of toeslagen). Inkomensbeheer (budgetbeheer of een andere vorm van financieel begeleiding). In overleg met u treffen zij betalingsregelingen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan starten zij een schuldregeling of schuldenkrediet.  Zelf uw schulden regelen Wilt u liever eerst zelf proberen om uw schulden te regelen? Kijk dan op deze websites: Nibud (informatie en advies over financiën) Bereken uw recht (controleer uw recht op toeslagen) Startpunt geldzaken (hulp bij het maken van geldplannen) Wijzer in geldzaken (geldzaken op orde) Zelf je schulden regelen (stappenplan om zelf je schuld te regelen) www.uwbeslagvrijevoet.nl (beslagvrije voet berekenen) Rijksoverheid (informatie over treffen van betalingsregelingen) Anoniem advies Wilt u liever anoniem advies over welke hulp het beste bij uw situatie past? Kijk dan op www.geldfit.nl en doe de test. Op werkdagen kunt u ook bellen naar Geldfit via telefoonnummer (0800) 8115 of chatten met Geldfit.