Zoekresultaat 11 - 20 van 213 resultaten

 • Vliegveld Drachten

  Het vliegveld in Drachten is in 1962 aangelegd als airstrip voor Philips. Tegenwoordig wordt het vliegveld gebruikt voor particuliere doeleinden.  Jarenlang is er onduidelijkheid geweest over de toekomst van het Vliegveld Drachten. De exploitatie van het Vliegveld ligt in handen van Stichting Vliegveld Drachten. Een groot aantal taken werden door de Stichting aan gemeente Smallingerland uitbesteed. Hierdoor was het voor veel partijen onduidelijk wie nu verantwoordelijk was voor een goede exploitatie van het vliegveld. Met als gevolg dat er de afgelopen jaren enig achterstallig onderhoud op het vliegveld is ontstaan.  Luchtvaartgerelateerde ondernemers Eind 2020 hebben een aantal luchtvaartgerelateerde ondernemers de handschoen opgepakt en plannen gemaakt om het vliegveld te ontwikkelen. En dat op een manier dat het vliegveld binnen enkele jaren bedrijfseconomisch goed kan renderen zonder jaarlijkse bijdrage van de gemeente.  Deze ondernemers hebben met hun plannen de gemeenteraad van Smallingerland geïnformeerd. De gemeente heeft op basis van die plannen een toekomstvisie voor het vliegveld ontwikkeld.  Opdracht Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het Kader Toekomst Vliegveld Drachten vastgesteld. Besloten is dat het vliegveld in ieder geval open moet blijven en dat er een kwartiermaker wordt aangesteld om te onderzoeken of de plannen van de ondernemers voldoende zekerheid bieden voor een meer zelfstandige ontwikkeling van het vliegveld. Het besturen en exploiteren van het vliegveld moest eveneens onderzocht worden en los komen te staan van gemeente Smallingerland. Met het Kader Toekomst Vliegveld Drachten dat op 10 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, beoordeelt Kwartiermaker Erik Lagerweij de toekomstplannen voor het vliegveld.  Procedure politieke besluitvorming De kwartiermaker heeft het Eindverslag Vliegveld Drachten inmiddels af. Deze kunt u hier lezen. De gemeenteraad neemt aan de hand van dit eindverslag een besluit over de toekomst van het vliegveld.  Klachten  Heeft u klachten over het starten of landen van vliegtuigen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO).  Dit kan telefonisch of per e-mail.   Telefonisch tijdens kantooruren op het algemene telefoonnummer 0566 75 03 00 Telefonisch buiten kantooruren op via het milieualarmnummer op 058 212 24 22 Per e-mail via info@fumo.nl onder vermelding van uw klacht, het tijdstip wanneer de overlast is ervaren en uw naam en telefoonnummer.  Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dan kunt u ons dit via gemeente@smallingerland.nl laten weten. 

 • Huisnummer aanvragen

  Wilt u een (extra) huisnummer aanvragen of laten veranderen? Vraag een (extra) huisnummer aan of verander uw huisnummer. Aanvraagformulier (pdf) Voorwaarden  U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een zelfstandig verblijfsobject. Dat is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Voor het aanvragen van een huisnummer gelden deze voorwaarden:  Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis Een eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen Kan zelfstandig worden verkocht of verhuurd Eigen voorzieningen (sanitaire voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken) waaruit blijkt dat het functioneel zelfstandig is Handig om te weten De gemeente houdt een administratie bij van alle adressen in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De gemeente is de enige partij die een huisnummer mag toekennen, wijzigen of intrekken. Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor nieuwbouw of verbouw? U krijgt vaak automatisch een huisnummer als u de omgevingsvergunning krijgt. Vraagt u een aansluiting voor elektriciteit aan? Het hebben van een huisnummer is dan niet verplicht. Bekijk Afbakening van verblijfsobjecten voor meer informatie over de aanvraag van huisnummers en de Wet BAG.

 • Inleveren bij ecostations

  Bij de ecostations aan De Boeg 5 en De Hemmen 99 in Drachten kunt u het meeste afval gratis kwijt. Openingstijden Beide ecostations zijn open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.45 uur en zaterdag van 9.00 tot 14.45 uur. Lever uw afval bij het juiste ecostation in Lees in onderstaande tabel bij welk ecostation u uw afval kwijt kunt. Of bekijk de plattegrond (pdf) Ecostation De Boeg 5                  Ecostation De Hemmen 99 Kunststof tuinmeubelen Bouw en sloop Huishoudelijke restafval  Gasbeton PVC-harde kunststoffen Bankstellen en stoelen B-hout Gips Papier en karton Puin C-hout / tuinhout  Zwarte grond en zand IJzer en metalen  Vervuild grind Tapijt Asbest en asbestgelijkende platen (alleen inleveren met een vergunning)  PMD Dakbedekking  Gasflessen  Electronica (alles met een stekker) Matrassen Blad en gras Autoruiten  Autobanden zonder velg Bontglas / glasbak  Takken Textiel  Stobben Vlakglas   EPS (piepschuim)   KCA depot   TL-buizen / spaarlampen   frituurvet/olie  

 • Historisch archief inzien

  U kunt bij de gemeente Smallingerland terecht voor archiefonderzoek. Bijvoorbeeld genealogisch onderzoek en historisch onderzoek. De gemeente Smallingerland heeft een uitgebreid historisch archief. Het gaat om stukken van bijvoorbeeld:  Gemeentearchief Smallingerland 1616-1990 Algemene Armvoogdij Drachten 1828-1914 Gemeentelijke gasfabriek 1901-1923 Zelf op onderzoek U kunt ook alvast thuis zelf op onderzoek gaan. Dat kan via bijvoorbeeld de volgende websites: Om mee te starten: op de website van KIA vindt u archieftips voor beginners. Op de website van Fries Archiefnet vindt u een overzicht van de inventarissen van onze archieven. Hier kunt u alvast de stukken uitzoeken die u bij ons wilt inzien.  Op de website van Alle Friezen vindt u openbare aktes van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters.  De gemeente heeft ook een fotoarchief. Een deel hiervan is via de beeldbank van Smelnes Erfskip online te bekijken. Wilt u buiten de grenzen van Smallingerland zoeken? Kijk dan op de website van Tresoar, de schatkamer van Fryslân.  Op de website van Delpher doorzoekt u een grote hoeveelheid kranten, tijdschriften en advertenties. Archiefvraag stellen Heeft u een vraag over ons archief of wilt u stukken inzien? Maak dan gebruik van ons webformulier. Stel uw vraag U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie op uw informatieverzoek. Voor het raadplegen van stukken maken wij een afspraak met u.  

 • Informatieplicht bij (ver)bouwen

  Alle informatie met een uitgebreid stappenplan voor de meldingen die u moet doen vindt u op de pagina over de wet kwaliteitsborging. 

 • Verklaring omtrent gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang, het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Vaak bepaalt de instantie of u een schriftelijke of een digitale aanvraag doet. Digitaal aanvragen De instantie zet de eerste stap: zij zet de VOG-aanvraag online voor u klaar. U krijgt daarna een e-mail met daarin een aanvraagcode. Log met deze code online in. Controleer uw aanvraaggegevens en betaal de aanvraag. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft u DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig. De kosten: €33,85. eHerkenning. Schriftelijk aanvragen U krijgt het aanvraagformulier van de instantie die de VOG van u vraagt. Vul het aanvraagformulier samen met de instantie (vaak uw werkgever) in. Maak een afspraak bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Neem het volledig ingevulde formulier en uw identiteitsbewijs mee. U betaalt bij de aanvraag. De kosten: €41,35. Afspraak maken Dienst Justis Dienst Justis beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na uw aanvraag ontvangt u van Justis de VOG per post thuis. Wijst Justis uw aanvraag af? Dan krijgt u daarover een brief. Woont u in het buitenland, staat u in­ge­schre­ven in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) of staat u nergens ingeschreven? Vraag de VOG aan bij Dienst Justis. Meer informatie Vragen over de voortgang van uw aanvraag stelt u bij Dienst Justis. Bel 088 9982 200. Lees meer over de VOG op justis.nl/vog

 • Toeslagenaffaire kinderopvang

  De Belastingdienst heeft fouten gemaakt bij het toekennen van Kinderopvangtoeslag. Dit wordt ook wel de toeslagenaffaire genoemd. Als u hierdoor getroffen bent, wordt u gecompenseerd door de Belastingdienst. Maar soms is die compensatie niet genoeg. Er kunnen ook problemen op andere vlakken ontstaan. Als u bent getroffen door de toeslagenaffaire, dan komen wij graag in contact met u. Benadeeld door fouten Belastingdienst Wij bieden als gemeente hulp aan mensen die door deze fouten zijn benadeeld. De Belastingdienst heeft de gemeente gemachtigd om contact op te nemen met gedupeerde inwoners. Vanwege de privacywetgeving was dat eerder niet mogelijk. De contactpersonen voor de toeslagenaffaire, Laura Blom en Jantina Agricola, werken bij Carins. Zij luisteren naar uw verhaal en adviseren en ondersteunen als dat nodig is. Zij weten welke regelingen en mogelijkheden er zijn binnen gemeente Smallingerland. Zo hoeft u niet alles zelf uit te zoeken. Ze helpen u bij financiële vragen, maar ook bij vragen over gezondheid, werk, gezin, relaties, opvoeding en wonen. Deze hulp is vrijblijvend. De contactpersonen toeslagenaffaire zijn op werkdagen te bereiken op  088 – 50 65 400. Contact per mail: toeslagen@carins.nl. Kijk voor meer informatie op www.carins.nl. Melding doen bij Belastingdienst Als u zich nog niet heeft gemeld bij de Belastingdienst, bel dan ook met het speciale Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag: 0800 2 358 358. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Meer informatie Kijk voor meer informatie ook op de speciale pagina van de Belastingdienst.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Aansprakelijk stellen Wat heeft u nodig? Bewijs van de opgelopen schade, bijvoorbeeld foto’s, een aanschafbon of een rekening en eventueel een schaderapport. Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en) als er getuigen zijn. Verklaring van het voorval, bijvoorbeeld een proces-verbaal bij verkeersongelukken, een schadenota van de verzekering of informatie over de opgelopen letselschade. Handig om te weten Onderbouw uw schadeclaim zo volledig mogelijk en stuur alle bewijzen die u heeft mee. Wij zullen uw aansprakelijkstelling zo spoedig mogelijk afhandelen, of we sturen het door naar onze verzekering die de aansprakelijkstelling verder afhandelt.

 • Ontheffing inrij- en parkeerverbod

  Vraag een ontheffing aan als u werkzaamheden gaat uitvoeren in Drachten in het gebied waar betaald parkeren geldt en u daarvoor uw voertuig moet parkeren. Voor parkeren in de Noorder- of Zuiderbuurt heeft u naast een ontheffing ook een pasje nodig voor de zakpalen. Het pasje kunt u op het gemeentehuis ophalen. Hiervoor betaalt u een borg. Lever het toegangspasje na gebruik weer in op het gemeentehuis en u krijgt uw borgsom teruggestort. Aanvragen ontheffing Kosten Soort heffing Kosten Ontheffing inrijden centrum €35,60 + €90,- borgsom   

 • Briefadres aanvragen

  Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. Een briefadres vraagt u aan bij de gemeente.  Afspraak maken Briefadresgever Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever zorgt ervoor dat u uw post krijgt. Bijvoorbeeld belastingformulieren, een stempas of dagvaarding. Een tijdelijk logeeradres en een adres op een vakantiepark zijn ook woonadressen. Verblijft u op zo'n tijdelijk adres, zorg dan dat u zich daar inschrijft. Voorwaarden voor aanvragen briefadres U woont in een zorginstelling, gevangenis of een blijf-van-mijn-lijfhuis. U werkt op een varend schip met een thuishaven in Nederland. U heeft een reizend beroep, waardoor u geen woonadres heeft. U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat. Gaat u langer dan 8 maanden naar het buitenland, geef uw emigratie door in de laatste week vóór de vertrekdatum aan de gemeente. Meenemen bij uw aanvraag uw geldig identiteitsbewijs. een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner van het briefadres. Kom samen met de hoofdbewoner aan de balie om de aanvraagformulieren voor het briefadres in te vullen.